รหัส 06-001-TU
หลอดโฟมใส (ฝาเกลียวใส,ขาว,ดำ,น้ำเงิน, ชมพู,เหลือง,ฟ้า) ขนาด 5g. @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-002-TU
หลอดโฟมขาวเงา (ฝา Filp ใส K.เงิน)

รหัส 06-003-TU
หลอดโฟมใสด้าน (ฝา Filp ใส K.เงิน)

รหัส 06-004-TU
หลอดโฟมใสเงา (ฝา Filp ใส K.เงิน)
ขนาด 50g. @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-005-TU
หลอดโฟมขาวเงา (ฝา Filp ขาวกึ่งใส)

รหัส 06-006-TU
หลอดโฟมใสด้าน (ฝา Filp ขาวกึ่งใส)

รหัส 06-007-TU
หลอดโฟมใสเงา (ฝา Filp ขาวกึ่งใส)
ขนาด 50g. @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-008-TU
หลอดโฟมขาวเงา (ฝา Filp ใส)

รหัส 06-009-TU
หลอดโฟมขาว (ฝา Filp ใส)

รหัส 06-010-TU
หลอดโฟมใสด้าน (ฝา Filp ดำ, ขาว)
ขนาด 50g. @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-011-TU
หลอดโฟมใส (ฝา Filp ดำ)

รหัส 06-012-TU
หลอดโฟมใสด้าน (ฝา Filp ใส)

รหัส 06-013-TU
หลอดโฟมใสเงา (ฝา Filp ใส)
ขนาด 50g. @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-014-TU
หลอดโฟมขาว (ฝาเกลียวเงินเงา)

รหัส 06-015-TU
หลอดโฟมใสด้าน (ฝาเกลียวเงินเงา)

รหัส 06-016-TU
หลอดโฟมใสเงา (ฝาเกลียวเงินเงา)
ขนาด 50g. @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-017-TU
หลอดโฟมขาวเงา (ฝาเกลียวใส)

รหัส 06-018-TU
หลอดโฟมใสเงา (ฝาเกลียวขาว)

รหัส 06-019-TU
หลอดโฟมใสด้าน (ฝาเกลียวใส)

รหัส 06-020-TU
หลอดโฟมใสเงา (ฝาเกลียวใส) ขนาด 50g. @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-021-TU
หลอดโฟมขาวเงา (ฝาเกลียวขาว)

รหัส 06-022-TU
หลอดโฟมขาวเงา (ฝาเกลียวใส)

รหัส 06-023-TU
หลอดโฟมใส (ฝาเกลียวใส)

รหัส 06-024-TU
หลอดโฟมใสเงา (ฝาเกลียวใส)
ขนาด 30g. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-025-TU
หลอดโฟมขาว (ฝาเกลียวดำ,ขาว)

รหัส 06-026-TU
หลอดโฟมใส (ฝาเกลียวขาว)
ขนาด 20g. @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-027-TU
หลอดโฟมใส (ฝาเกลียวใส,ขาว,ดำ,น้ำเงิน)   ขนาด 10g. @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-027-TU
หลอดโฟมใส (ฝาเกลียวฟ้า,เหลือง,ชมพู) ขนาด 10g. @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-028-TU
หลอดโฟมขาว (ฝาเกลียวขาว,ดำ)
ขนาด 15g. @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-044-TU
หลอดโฟมขาว (ฝาเกลียวใส,ขาว,ดำ,น้ำเงิน) ขนาด 10g. @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-044-TU
หลอดโฟมขาว (ฝาเกลียวชมพ,เหลือง,ฟ้า)   ขนาด 10g. @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-029-TU
หลอดโฟมขาว (ฝาเกลียวใส,ขาว,ดำ,น้ำเงิน,ชมพ,เหลือง,ฟ้า) ขนาด 5g. @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-030-TU
หลอดโฟมขาว
(ฝาเกลียวขาว)
(ฝาเกลียวดำ)
ขนาด 25g. @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-033-TU
หลอดโฟมใส (ฝาปิ๊กแป๊ก)
ขนาด 180-200กรัม @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-034-TU
หลอดโฟมใส (ฝาปิ๊กแป๊ก k.เงิน)
ขนาด 180-200กรัม @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-035-TU
หลอดโฟมใส (ฝาปิ๊กแป๊ก)
ขนาด 150กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-036-TU
หลอดโฟมใส (ฝาปิ๊กแป๊ก k.เงิน)
ขนาด 150กรัม @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-042-TU
หลอดโฟมคิ้ว (ฝาเกลียว k.เงิน)
ขนาด 20กรัม @5.-
(สั่งผลิต 10,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-043-TU
หลอดโฟมมุก (ฝาเกลียว k.เงิน)
ขนาด 5กรัม @5.-
(สั่งผลิต 10,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-045-TU(K)
หลอดโฟมขาว (ฝาฟริบขาว k.เงิน)
ขนาด 100กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-051-TU
หลอดโฟมใส (ฝาฟริบใส)
ขนาด 150กรัม @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-053-TU
หลอดโฟมขาวเงา (ฝาฟริบขาว)
ขนาด 180กรัม @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-054-TU
หลอดโฟมขาวทึบ (ฝาเกลียว k.เงิน)
ขนาด 200กรัม @14.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-058-TU
หลอดโฟมเหลี่้ยมคาดเงิน (ฝาฟริป k.เงิน)
ขนาด 50กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-059-TU
หลอดโฟมเหลี่้ยมคาดเงิน (ฝาฟริป k.เงิน)
ขนาด 100กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-066-TU
หลอดโฟมใส
ฝาเกลียวเงินเงา

ขนาด 30กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-067-TU
หลอดโฟมขาวเงา ฝาปิ๊กแป๊ก
ขนาด 50กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-068-TU
หลอดโฟมใสด้าน ฝาเกลียวขาว
ขนาด 40กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 06-069-TU
หลอดโฟมสีทอง ฝาเกลียวครอบใส ขนาด 50g. @23.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-070-TU
หลอดโฟมขาว ฝาเกลียวครอบใส ขนาด 50g. @26.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-071-TU
หลอดโฟมสีเงิน ฝาเกลียวครอบใส ขนาด 50g. @23.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-072-TU
หลอดโฟมสีน้ำเงิน ฝาเกลียวชุบเงิน
ขนาด 50g.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 06-073-TU
หลอดโฟม ฝาฟริป (ใสชุด)
ขนาด 30g.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 06-074-TU
หลอดโฟม ฝาฟริป (ดำชุด)
ขนาด 30g. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-075-TU
หลอดโฟม ฝาฟริป (ดำชุด)
ขนาด 50g. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-076-TU
หลอดโฟม ฝาฟริป (ดำชุด) เตี้ย
ขนาด 100g. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-077-TU
หลอดโฟม ฝาฟริป (ดำชุด) สูง
ขนาด 100g. @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-078-TU
หลอดโฟม ฝาฟริป (ดำชุด)
ขนาด 180g. @19.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-079-TU
หลอดโฟม ฝาฟริป (ดำชุด)
ขนาด 200g. @20.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ))

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-080-TU
หลอดโฟมดำ ฝาเกลียวไดม่อน
ขนาด 50g. @26.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-081-TU
หลอดโฟมเขียว ฝาฟริปชุบทอง
ขนาด 100g.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 06-082-TU
หลอดโฟม ฝาฟริป (ขาวชุด)
ขนาด 30g.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 06-083-TU
หลอดโฟม ฝาฟริป (ขาวชุด)
ขนาด 50g.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 06-084-TU
หลอดโฟม ฝาฟริป (ขาวชุด)
ขนาด 100g. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-085-TU
หลอดโฟม ฝาฟริป (ใสชุด)
ขนาด 100g. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 06-086-TU
หลอดโฟมแบน ฝาส้ม (เตี้ย)
ขนาด 50g.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 06-087-TU
หลอดโฟมแบน ฝาส้ม (สูง)
ขนาด 80g.
***ราคาโทรสอบถาม

ขวดผลิตตามแบบ

รับผลิตขวด โมลด์-แม่พิมพ์ รับขึ้นตามแบบลูกค้า

ผลิตและจำหน่าย

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ปลีก-ส่ง

ขวดผลิตตามแบบ

รับผลิตขวด โมลด์-แม่พิมพ์ รับขึ้นตามแบบลูกค้า

ผลิตและจำหน่าย

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ปลีก-ส่ง

ออกแบบฉลากสินค้า

รับออกแบบ และจัดพิมพ์ฉลากสินค้า

สินค้าของเรามีอะไรบ้าง?

ขวดบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก เนื้อ PET PVC PE PP ขวดปั๊ม ขวดแชมพู โลชั่นต่างๆ ฯลฯ
ขวดบรรจุภัณฑ์(มินิ)
ขวดพลาสติกขนาดเล็ก เนื้อ PET PVC PE PP ขวดปั๊ม ขวดแชมพู โลชั่นต่างๆ ฯลฯ
ขวดสูญญากาศ ขวดปั๊มสูญญากาศ ฯลฯ
ขวดยา-อาหารเสริม บรรจุยาเม็ดและยาน้ำ ขวดแก้วอโรมา ขวดยาฉีด ขวดยาหยด ขวดสมุนไพร ฯลฯ
กระปุก-ตลับ กระปุกพลาสติก อะคริลิค ตลับครีม ฯลฯ
หลอดโฟม หลอดบรรจุครีม เครื่องสำอางค์ ฯลฯ
แกลลอน แกลลอน ขวดน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ขวดปุ๋ยน้ำ ขวดใส่น้ำยาล้างจาน ฯลฯ
ขวดน้ำดื่ม-ขวดซอส ขวดบรรจุภัณฑ์อาหาร ขวดน้ำดื่ม ขวดซอส ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม