รหัส 05-001-JR
กระปุกเพี๊ยซ
ฝาเงิน
ขนาด 50กรัม @52.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-002-JR
กระปุก PSR
ฝาทอง
ขนาด 40กรัม @50.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-003-JR
กระปุกแก้ว
ฝาคาดเงิน
ขนาด 5กรัม @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-004-JR
กระปุกชมพู
คาดเงิน
ขนาด 100กรัม @23.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-005-JR
กระปุกเซรามิค
สีเงิน
ขนาด 5กรัม @30.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-006-JR
กระปุก
ฝาสีพิเศษคาดทอง
ขนาด 10กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-007-JR
กระปุกเพชร
ฝาขาว
ขนาด 25กรัม @46.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-008-JR
กระปุกอะคิริก
ฝาเงิน
ขนาด 10กรัม @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-009-JR
กระปุกเหลี่ยม
ฝาสีเงิน
ขนาด 10กรัม @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-010-JR
กระปุกแก้ว
ฝาทอง
ขนาด 50กรัม @27.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-011-JR
กระปุกอะคิริก
ฝาทอง
ขนาด 5กรัม @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-012-JR
กระปุก PET เหลี่ยม
ฝาเกลียวขาว
ขนาด 50กรัม @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-013-JR
กระปุก PETG
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 100กรัม @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 360 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-014-JR
กระปุกเบี้ยวฟ้า
ฝาเงิน
ขนาด 30กรัม @41.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-015-JR
กระปุกเบี้ยวส้ม
ฝาเงิน
ขนาด 30กรัม @41.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-016-JR
กระปุกแก้ว
ฝาเงิน
ขนาด 30กรัม @25.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-017-JR
กระปุกขนมชั้น
ฝาคาดเงิน
ขนาด 30กรัม @20.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-018-JR
กระปุกโอเลย์
ฝาคาดเงิน
ขนาด 30กรัม @23.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-019-JR
กระปุกเก๋ง
ฝาเงิน
ขนาด 30กรัม @68.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-020-JR
กระปุก PVC
ฝาเกลียวใส/ขาว
ขนาด 50กรัม @26.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-021-JR
กระปุก PETG
ฝาเกลียวขาว
ขนาด 150กรัม @22.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 168 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-022-JR
กระปุก PETG
ฝาเกลียวชมพู
ขนาด 150กรัม  @22.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 168 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-023-JR
กระปุก ICL
ฝาเกลียวดำ
ขนาด 250กรัม @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 140 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-024-JR
กระปุกขาว
ฝา 2 ชั้นคาดเงิน
ขนาด 20กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-025-JR
กระปุกขนมชั้น
คาดเงิน
ขนาด 15กรัม @21.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 105 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-026-JR
กระปุกเพี๊ยซ
ฝาเงิน
ขนาด 30กรัม @42.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-027-JR
กระปุก 2 ชั้น
ฝาเกลียว
ขนาด 50กรัม @23.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-028-JR
กระปุกส้ม
คาดเงิน
ขนาด 100กรัม @27.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-029-JR
กระปุกขาว
คาดเงิน
ขนาด 100กรัม @27.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-030-JR
กระปุก PP ขุ่น/ขาวทึบ
ฝาเกลียว
ขนาด 150กรัม @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 144 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-031-JR
กระปุก PP ขุ่น/ขาวทึบ
ฝาเกลียว
ขนาด 300กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 144 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-032-JR
กระปุก PP ขุ่น/ขาวทึบ
ฝาเกลียว
ขนาด 500กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 144 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-033-JR
กระปุกพอนด์
ฝาชมพูคาดเงิน
ขนาด 20กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-034-JR
กระปุกเขียว
ฝาคาดเงิน
ขนาด 100กรัม @27.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-035-JR
กระปุกเขียว
ฝาคาดเงิน
ขนาด 40กรัม @20.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-036-JR
กระปุกฟ้า
ฝาคาดเงิน
ขนาด 40กรัม @20.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-037-JR
กระปุก PVC
ฝาเกลียวใส/ขาว
ขนาด 100กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-038-JR
กระปุก VR
ฝาเกลียวใส
ขนาด 100กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 305 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-039-JR
กระปุกเขียว
คาดเงิน
ขนาด 10กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-040-JR
กระปุกเขียว
คาดเงิน
ขนาด 5กรัม @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-041-JR
กระปุกแก้ว
ฝาคาดเงิน
ขนาด 20กรัม @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-042-JR
ตลับขาว
คาดทอง
ขนาด 5กรัม @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-043-JR
ตลับขาวขุ่น
คาดเงิน
ขนาด 5กรัม @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-044-JR
ตลับ VR ใส
ฝาใส
ขนาด 10กรัม @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-045-JR
กระปุกพอนด์
ฝาชมพู (นอก)
ขนาด 20กรัม @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-046-JR
กระบอก, ฝาเกลียวหยัก

ขนาด 500 กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 120 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-047-JR
กระบอก, ฝาเกลียวหยัก

ขนาด 1,000 กรัม @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 120 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-048-JR
กระบอกทึบ, ฝาฉีก
ขนาด 800 กรัม @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 112 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-049-JR
กระบอกทึบ, ฝาฉีก
ขนาด 1,000 กรัม @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-050-JR
กระบอกขาวขุ่น, ฝาฉีก
ขนาด 800 กรัม @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 112 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-051-JR
กระบอกขาวขุ่น, ฝาฉีก
ขนาด 1,000 กรัม @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-052-JR
กระปุก LOR, ฝาเหลือง
ขนาด 500 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 114 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-053-JR
กระปุก PR, ฝาตรง
ขนาด 500 กรัม @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 150 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-054-JR
กระปุก Y ขาวขุ่น,
ฝาเกลียวมน

ขนาด 500 กรัม @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 135 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-055-JR
กระปุก PVC
ฝาเกลียว
ขนาด 500กรัม @21.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-056-JR
กระปุก PETG
ฝาเกลียว ขนาด 500กรัม @27.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 144 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-057-JR
กระปุกอะคิริก 2 ชั้น
(ทรงป้าน) สีืทอง
ขนาด 5กรัม @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-058-JR
กระปุกอะคิริก 2 ชั้น
(ทรงป้าน) สีืเงิน
ขนาด 5กรัม @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-059-JR
กระปุกอะคิริก 2 ชั้น
สีทอง
ขนาด 5กรัม @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-061-JR
กระปุกเจล PE ขาว,
ฝาเกลียว

ขนาด 50 กรัม @5.-
(สินค้าสั่งผลิต 5,096 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-062-JR
กระปุกเจล PE ขาว,
ฝาเกลียว

ขนาด 100 กรัม @6.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-063-JR
กระปุก BUT,
ฝาเกลียว

ขนาด 300 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 140 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-064-JR
กระปุก Y ขาว, เนื้อ PE
ฝาเกลียวมน

ขนาด 300 กรัม @13.-
(สั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-065-JR
กระปุก Y ขาว,
ฝาเกลียวมน

ขนาด 500 กรัม @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 135 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-066-JR
กระปุกวาเลนติโน่, ฝาเกลียวดำ
ขนาด 20 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-067-JR
กระปุกวาเลนติโน่, ฝาเกลียว
ขนาด 120 กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-068-JR
กระปุกโดฟ,
ฝาอลูมิเนียม

ขนาด 300 กรัม @21.-
(สั่งผลิต 120 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-069-JR
กระปุก ICL ทึบ,
ฝาเกลียวใส
 + แผ่นปิด
ขนาด 120 กรัม @9.50
(สั่งผลิต 5,130 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-070-JR
กระปุก No.40,
ฝาเกลียวใส

ขนาด 450 กรัม @23.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 192 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-073-JR
ตลับแป้งก้นขาว,
ฝาเงิน

ขนาด 25 กรัม @29.75
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-074-JR
ตลับแป้งก้นขาว,
ฝาทอง

ขนาด 25 กรัม @29.75
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-075-JR
ตลับแป้งก้นขาว,
ฝาดำ

ขนาด 25 กรัม @29.75
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-076-JR
กระปุก VR, ฝาใส
ขนาด 250 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-077-JR
กระปุกขาวคาดเงิน, ฝานูน
ขนาด 10 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-080-JR
กระปุก VR
ฝาเกลียวขาว
ขนาด 100กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 305 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-081-JR
กระปุกวาเลนติโน่, ฝาเกลียวขาว
ขนาด 40 กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-082-JR
กระบอก RCN-PVC, ฝาดำ
ขนาด 400 กรัม @14.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-083-JR
กระปุก ICL ฝาขาว
ขนาด 120 กรัม @9.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,130 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-084-JR
กระปุก ICL ฝาดำ
ขนาด 120 กรัม @9.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,130 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-085-JR
กระปุก PR ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 500 กรัม @25.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 192 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-086-JR
กระปุก GPO สีเงิน/ทอง
ขนาด 20 กรัม @35.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-087-JR
กระปุก DAVID
ขนาด 500 กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 110 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

หัส 05-089-JR
กระปุก PR, ฝาใส
ขนาด 500 กรัม @22.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 144 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-090-JR
กระบอกทึบ(ทรงสูง), ฝาฉีก
ขนาด 500 กรัม @14.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-091-JR
กระปุก LOR สีส้มชุด
ขนาด 500 กรัม @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 114 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-092-JR
กระปุก Y, ฝาใส
ขนาด 500 กรัม @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 135 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-093-JR
กระปุกเตารีด
ขนาด 250 กรัม @8.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-094-JR
กระปุกเจล PVC, ฝาใส
ขนาด 180 กรัม @8.-
(สินค้าสั่งผลิต 5,148 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-095-JR
กระปุกขนมชั้น, คาดเงิน
ขนาด 20 กรัม @19.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-096-JR
กระปุก VR, ฝาอลูมิิเนียม
ขนาด 250 กรัม @19.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 150 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-097-JR
กระปุก VR, ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 100 กรัม @12.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 305 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-098-JR
กระปุก SMC
ขนาด 200 กรัม @15.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-099-JR
กระปุกอะคิริก
ขนาด 5 กรัม @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-100-JR
กระปุกขาวชุด
ขนาด 100 กรัม @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-101-JR
ตลับ VR ก้นใส
ฝาสีดำ/เขียว ขนาด 10กรัม  @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-102-JR
ตลับ VR
ขนาด 20 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-103-JR
ตลับเพชร
ขนาด 5 กรัม @14.-
(สินค้าสั่งผลิต 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-104-JR
กระปุกเพชร
ขนาด 50 กรัม @56.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-105-JR
ตลับอลูมิเนียม
ขนาด 10 กรัม @10.-
(สินค้าสังผลิต 10,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-106-JR
กระปุกแป้งฝุ่น
ฝาเงิน/ทอง

ขนาด 15 กรัม @28.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-107-JR
กระปุกแป้งฝุ่น
ฝาเงิน/ทอง

ขนาด 30 กรัม @30.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-108-JR
ตลับ VR ก้นใส
ฝาขาว
ขนาด 10 กรัม @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-109-JR
กระปุก BOOT ขาวขุ่น
ฝาเกลียวสีดำ
ขนาด 150 กรัม @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 144 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-116-JR
กระปุก VR-PR
ฝาเกลียว 200g. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-117-JR
กระปุุก VR-PR
ฝาอลูมิเนียม 200g. @20.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-118-JR
กระปุก GP-021
ฝาเกลียว 200g. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 175 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-119-JR
กระปุก GP-021
ฝาอลูมิเนียม 200g. @20.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 175 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-120-JR
กระปุกไข่สี่เหลี่ยม คละสี 5g. @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-121-JR
กระปุก 3 ชั้น
ฝาเกลียวคาดเงิน 5g. @16.- (สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-122-JR
กระปุกไข่ขาวชุด
ฝาคาดทอง 5g. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-123-JR
กระปุกไข่ก้นขาว
ฝาชุบเงิน 5g. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-124-JR
กระปุกไข่ทองชุด
ฝาคาดทอง 5g. @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-125-JR
กระปุกก้นใส
ฝาขาวคาดเงิน 5g. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-126-JR
กระปุกก้นใส
ฝาชุบเงิน 5g. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-127-JR
กระปุก 3 ชั้นสีขาวชุด
ฝาคาดเงิน 50g. @27.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 140 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-128-JR
กระปุก 3 ชั้นสีโอโรสชุด
ฝาคาดเงิน 100g. @27.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 140 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-129-JR
กระปุก 3 ชั้นสีขาว
ฝาขาวคาดเงิน 150g. @27.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 140 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-130-JR
กระปุกขาวชุด
ฝาคาดเงิน 15g. @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-131-JR
กระปุกเหลืองชุด
ฝาคาดเงิน 15g. @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-132-JR
กระปุก PET
ฝาิอลูมิเนียม 250g. @29.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-133-JR
ตลับอลูมิเนียม
ฝาอลูมิเนียม 100g. @12.-
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-134-JR
กระปุก PET
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 50g. @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 540 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-135-JR
กระปุก PET
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 100กรัม @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 336 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-136-JR
กระปุก PET
ฝาพลาสติกทรงอลูฯสีดำ ขนาด 150กรัม @17.-
(สั่งผลิต 3,150 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-137-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-138-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-139-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-140-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-141-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-142-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-143-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-144-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-145-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-146-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-147-JR
กระปุก PET
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 150กรัม @22.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 168 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-148-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-149-JR
กระปุกอะคิริก
ฝาเงิน
ขนาด 10กรัม @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-150-JR
กระปุก Body
ขนาด 10กรัม
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-151-JR
กระปุกไอติม
ขนาด 100กรัม @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-152-JR
กระปุกมาร์ค
ขนาด 50กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 250 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-152-JR
กระปุกมาร์ค
ขนาด 50กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 250 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-153-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-154-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-155-JR
กระปุกไข่
ขนาด 5กรัม @11.-
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-156-JR
กระปุกกุหลาบ
ขนาด 20กรัม @21.-
(สั่งผลิต 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-157-JR
กระปุกวาเลนติโน่, ขนาด 20 กรัม @7.50
(สั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-158-JR
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-159-JR
กระปุก PET
ฝาอลูมิเนียมทองเงา ขนาด 150กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-160-JR
กระปุก PETG
ฝาอลูมิเนียมเงิน
ขนาด 50กรัม @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-161-JR
กระปุกทรีฝ้า ฝาเทาคาดเงิน
ขนาด 5 กรัม @23.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-162-JR
กระปุกทรีฝ้า ฝาเทาคาดเงิน
ขนาด 15 กรัม @29.75
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-163-JR
กระปุกทรีฝ้า ฝาเทาคาดเงิน
ขนาด 15 กรัม @41.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-164-JR
กระปุก AB ฝาดำ
ขนาด 15 กรัม @20.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-165-JR
กระปุก AB ฝาดำ
ขนาด 30 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-166-JR
กระปุกอลูมิเนียม
ขนาด 40 กรัม @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 553 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-167-JR
กระปุกอลูมิเนียม
ขนาด 80 กรัม @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-168-JR
กระปุกอลูมิเนียม
ขนาด 100 กรัม@20.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-169-JR
กระปุกอลูมิเนียม
ขนาด 150 กรัม @22.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-170-JR
กระปุกอลูมิเนียม
ขนาด 200 กรัม @26.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-171-JR
กระปุกอลูมิเนียม
ขนาด 250 กรัม @29.75
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 400 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-172-JR
กระปุก PET-SMC ฝาใส
ขนาด 250 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-173-JR
ระปุก PET-SMC ฝาดำ
ขนาด 250 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-174-JR
กระปุก PET-PRR สูง ฝาใส
ขนาด 250 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-175-JR
กระปุก PET-PRR สูง ฝาดำ
ขนาด 250 กรัม
**ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-176-JR
กระปุกซันเวีย ฝาเกลียวทองด้าน ขนาด 225 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-177-JR
กระปุก PET-PRR ชา ฝาอลูทอง
ขนาด 10 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-178-JR
กระปุก PET-PRR ชา ฝาอลูเงิน
ขนาด 150 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-179-JR
กระปุก PET-BT ฝาเกลียว
ขนาด 50 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-180-JR
กระปุก PET-BT ฝาเกลียว
ขนาด 100 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-181-JR
กระปุก PET-ICL เขียว ฝาดำ
ขนาด 250 กรัม @18.-
(สั่งผลิต 10,080 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-182-JR
กระปุก PET-ICL ฝาเกลียวชุบเงิน
ขนาด 250 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-183-JR
กระปุก PET-PRR ดำ ฝาอลูเงิน
ขนาด 250 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-184-JR
กระปุก PET-PRR ชา ฝาอลูทอง
ขนาด 250 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-185-JR
กระปุก PET-PRR ขาว ฝาอลูเงิน
ขนาด 150 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-186-JR
กระปุก PET-PRR ขาว ฝาอลูทอง
ขนาด 150 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-187-JR
กระปุก PET-PRR ขาว ฝาอลูทอง
ขนาด 150 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-188-JR
กระปุก PVC-VR ฝาเกลียว (เขียวชุด)
ขนาด 100 กรัม @9.- 
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 305 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-189-JR
กระปุก PVC-VR ฝาเกลียวดำ
ขนาด 100 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 305 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 05-190-JR
กระปุก MASK ฝาเกลียว (เหลืองชุด)
ขนาด 100 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-190-JR
กระปุก MASK ฝาเกลียว (ดำชุด)
ขนาด 100 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-191-JR
กระปุก MASK ฝาเกลียว (ทองชุด)
ขนาด 50 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-191-JR
กระปุก MASK ฝาเกลียว (ส้มชุด)
ขนาด 50 กรัม
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 05-193-JR
กระปุกใส ฝาพลาสติกอลูฯขาว
ขนาด 100 กรัม @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 240 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

ขวดผลิตตามแบบ

รับผลิตขวด โมลด์-แม่พิมพ์ รับขึ้นตามแบบลูกค้า

ผลิตและจำหน่าย

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ปลีก-ส่ง

ขวดผลิตตามแบบ

รับผลิตขวด โมลด์-แม่พิมพ์ รับขึ้นตามแบบลูกค้า

ผลิตและจำหน่าย

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ปลีก-ส่ง

ออกแบบฉลากสินค้า

รับออกแบบ และจัดพิมพ์ฉลากสินค้า

สินค้าของเรามีอะไรบ้าง?

ขวดบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก เนื้อ PET PVC PE PP ขวดปั๊ม ขวดแชมพู โลชั่นต่างๆ ฯลฯ
ขวดบรรจุภัณฑ์(มินิ)
ขวดพลาสติกขนาดเล็ก เนื้อ PET PVC PE PP ขวดปั๊ม ขวดแชมพู โลชั่นต่างๆ ฯลฯ
ขวดสูญญากาศ ขวดปั๊มสูญญากาศ ฯลฯ
ขวดยา-อาหารเสริม บรรจุยาเม็ดและยาน้ำ ขวดแก้วอโรมา ขวดยาฉีด ขวดยาหยด ขวดสมุนไพร ฯลฯ
กระปุก-ตลับ กระปุกพลาสติก อะคริลิค ตลับครีม ฯลฯ
หลอดโฟม หลอดบรรจุครีม เครื่องสำอางค์ ฯลฯ
แกลลอน แกลลอน ขวดน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ขวดปุ๋ยน้ำ ขวดใส่น้ำยาล้างจาน ฯลฯ
ขวดน้ำดื่ม-ขวดซอส ขวดบรรจุภัณฑ์อาหาร ขวดน้ำดื่ม ขวดซอส ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม