รหัส 04-001-MC
กระบอกยาเม็ด,
ฝาเกลียว

ขนาด 120 กรัม @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 204 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-002-MC
ขวดยากลม,
ฝาเกลียว

ขนาด 150 กรัม @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 250 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-003-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส, ฝาเกลียว
ขนาด 100 กรัม @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-004-MC
ขวดเบตาดีนเหลือง, ฝาขาว
ขนาด 15 กรัม @4.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-005-MC
ขวดเบตาดีนขาว
ขนาด 30 กรัม @5.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-006-MC
ขวดพิมเสนพลาสติก ขนาด 7 ซีซี. @3.-
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-007-MC
ขวด PVC สีชา,
ฝาเกลียวขาว

ขนาด 80 กรัม @7.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-008-MC
ขวด PVC สีชา,
ฝาเกลียวขาว

ขนาด 150 กรัม @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-009-MC
ขวด PVC สีเขียว,
ฝาเกลียวชุบเงิน

ขนาด 150 กรัม @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-010-MC
ขวด PVC สีเขียว,
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 150 กรัม @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-011-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาฉีก (รุ่นไหล่องศา)

ขนาด 100 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 336 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-012-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาฉีก (รุ่นไหล่องศา)

ขนาด 150 กรัม @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 220 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-013-MC
ขวดอโรมาสีชา, ฝาดำ
ขนาด 5 กรัม @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-014-MC
ขวดอโรมาสีชา, ฝาขาว
ขนาด 10 กรัม @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-015-MC
ขวดลูกกลิ้งขุ่น, ฝาทอง
ขนาด 8 ซีซี. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 600 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-016-MC
ขวดลูกกลิ้งขุ่น, ฝาทอง
ขนาด 5 ซีซี. @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 800 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-017-MC
ขวดลูกกลิ้งใส, ฝาทอง
ขนาด 5 ซีซี.  @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 800 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-018-MC
ขวดแก้วสีชา (ดอปเปอร์)
ขนาด 5 ซีซี. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-019-MC
ขวดผืนผ้า, ฝาเกลียว
ขนาด 60 กรัม @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 432 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-020-MC
ขวดผืนผ้า, ฝาเกลียว
ขนาด 150 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-021-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวขาว

ขนาด 80 กรัม @7.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-022-MC
ขวด PVC น้ำเงิน,
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 80 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-023-MC
ขวด PVC น้ำเงิน,
ฝาเกลียวชุบเงิน

ขนาด 80 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-024-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวขาว

ขนาด 150 กรัม @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-025-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 150กรัม  @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-026-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวชุบเงิน

ขนาด 150กรัม  @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-027-MC
ขวดยาฉีด, ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 50 กรัม @7.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 600 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-028-MC
ขวดยาฉีด, ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 100 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 700 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-029-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า, ฝาฉีก
ขนาด 60 กรัม @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 432 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-030-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า, ฝาฉีก
ขนาด 100 กรัม @7.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 324 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-031-MC
ขวดแก้ว 6 เหลี่ยม,
ฝาพลาสติกขาว

ขนาด 15 กรัม @5.60
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 332 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-032-MC
ขวดแก้วกลม,
ฝาพลาสติกขาว

ขนาด 25 กรัม @5.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 288 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-033-MC
ขวดแก้วกลม,
ฝาพลาสติกขาว

ขนาด 50 กรัม @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 231 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-034-MC
ขวดยาหยด,
ฝาเคเงิน

ขนาด 10 กรัม @5.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-035-MC
ขวดยาหยอด, ขาวขุ่น
ขนาด 10 กรัม @4.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-036-MC
ขวดยาหยอด, ขาวขุ่น
ขนาด 15 กรัม @4.60
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-037-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาฉีก

ขนาด 100 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 352 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-038-MC
ขวดสีชา, ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 30 กรัม @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 800 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-039-MC
ขวดแก้ว 6 เหลี่ยม,
ฝาอลูมิเนียมเงิน/ทอง
ขนาด 15 กรัม @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 332 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-040-MC
ขวดแก้วกลม,
ฝาอลูมิเนียมเงิน/ทอง
ขนาด 25 กรัม @6.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 288 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-041-MC
ขวดแก้วกลม,
ฝาอลูมิเนียมเงิน/ทอง
ขนาด 50 กรัม 
@7.-(สั่งซื้อขั้นต่ำ 231 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-043-MC
ขวดยาหยด (10 ซีซี.)
เขียว,แดง,ขาว
,เหลือง,น้ำเงิน @5.- (สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-045-MC
ขวดแก้วกลม,
ฝาอลูมิเนียมฝาขาว
ขนาด 200 มล. (7 oz.) @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-046-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส, ฝาเกลียว
ขนาด 30 กรัม @5.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-047-MC
ขวดผืนผ้า,
ฝาเกลียว

ขนาด 100 กรัม @7.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 324 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-048-MC
ตลับครีมยาทา (เหลือง)
ขนาด 5 กรัม @2.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-048-MC
ตลับครีมยาทา (ชมพู)
ขนาด 5 กรัม @2.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-048-MC
ตลับครีมยาทา (เขียว)
ขนาด 5 กรัม @2.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-048-MC
ตลับครีมยาทา (ฟ้า)
ขนาด 5 กรัม @2.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-048-MC
ตลับครีมยาทา (แดง)
ขนาด 5 กรัม @2.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-049-MC
ขวดวาเป๊ก, ฝาเกลียว
ขนาด 5 ซีซี. @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-050-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า, ฝาเกลียวชุบทอง
ขนาด 150 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-051-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า, ฝาเกลียวชุบเงิน
ขนาด 150 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-052-MC
ขวดยาฉีด (แก้ว)
ขนาด 7 ซีซี. @5.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-053-MC
ขวดกลมไหล่องศา, ฝาเกลียว
ขนาด 60 กรัม @5.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,304 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-054-MC
ขวดกลมไหล่องศา, ฝาฉีก
ขนาด 200 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 198 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-055-MC
กระบอกขาว,
ฝาฉีก

ขนาด 100 กรัม @7.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 400 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-056-MC
กระบอกขาว,
ฝาเกลียว

ขนาด 300 กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 312ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-057-MC
กระบอกขาว,
ฝาเกลียว

ขนาด 50 กรัม @4.50
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-058-MC
กระบอกขาว,
ฝาเกลียว

ขนาด 100 กรัม @5.-
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-059-MC
กระบอกขาว,
ฝาเกลียว

ขนาด 150 กรัม @5.50
(สินค้าสั่งผลิต 10,064 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-060-MC
หลอดยาดม,
ฝาเกลียว

ขนาด 5 ซีซี. @5.-
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-061-MC
แผ่นฟรอยด์ปิดฝารุ่นพิเศษ ขนาด 37 มิล. @2.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-062-MC
ซิลิก้าเจล (ดูดความชื้น)
ขนาด 1 กรัม @1.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ซอง)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-063-MC
ขวด PVC, ฝาฉีก
ขนาด 150 กรัม @8.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,136 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-064-MC
ขวด PVC, ฝาฉีก
ขนาด 120 กรัม @8.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,003 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-065-MC
ขวดสีชา, ฝาฉีก
(รุ่้นไหล่องศา)

ขนาด 100 กรัม @9.-
(สินค้่าสั่งผลิต 3,264 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-066-MC
ขวดยาเหลี่ยมผืนผ้า, ฝาเกลียว
ขนาด 800 กรัม @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 120 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-067-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า, ฝาฉีก
ขนาด 150 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-068-MC
ขวดแก้วสีชา, ฝาฉีก
ขนาด 10 ซีซี. @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-069-MC
ขวดสีชา, ฝาเกลียว
(รุ่นไหล่องศา)

ขนาด 150 กรัม @9.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,120 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-070-MC
ขวดสีชา, ฝาฉีก
(รุ่นไหล่องศา)

ขนาด 150 กรัม @9.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,120 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-073-MC
ขวดแก้วยาฉีด
ขนาด 15 ซีซี. @5.-
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-078-MC
ขวด PVC ฝาชุบเงิน/ทอง
ขนาด 80 กรัม @10.50
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-079-MC
ขวด PVC ฝาชุบเงิน/ทอง
ขนาด 150 กรัม @13.-
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-080-MC
กระบอก (เตี้ย), ฝาเกลียว
ขนาด 150 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 312 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-081-MC
ขวด PET ขาว, ฝาฉีก
ขนาด 100 กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 306 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-083-MC
ขวดขุ่นมีจุกใน, ฝาเกลียว
ขนาด 135 กรัม @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 273 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-084-MC
ขวดขุ่นมีจุกใน, ฝาเกลียว
ขนาด 210 กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 273 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-085-MC
ขวดขุ่นมีจุกใน, ฝาเกลียว
ขนาด 500 กรัม @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 312 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-086-MC
ขวด PVC ฝาชุบเงิน/ทอง
ขนาด 120 กรัม @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 230 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-087-MC
ขวด PVC, ฝาเกลียว
ขนาด 120 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 230 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-088-MC
ขวดแก้วชา, ดอปเปอร์ดำ
ขนาด 60 ซีซี. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 180 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-089-MC
ขวดพลาสติก PET,
ดอปเปอร์จุกดำ/ส้ม
ขนาด 60 ซีซี. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 12
0 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-090-MC
ขวดแก้วเขียว,
ดอปเปอร์ส้ม

ขนาด 10 ซีซี. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-091-MC
ขวดแก้วเขียวฝ้า, ดอปเปอร์ทอง
ขนาด 5 ซีซี.@15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 135 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-092-MC
ขวดแก้วชาฝ้า,
ดอปเปอร์ทอง

ขนาด 5 ซีซี. @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 135 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-093-MC
ขวดแก้วใส, ดอปเปอร์ส้ม
ขนาด 5 ซีซี. @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-094-MC
ขวดแก้วใส, ดอปเปอร์เงิน
ขนาด 15 ซีซี. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-095-MC
ขวดแก้วใส,
ดอปเปอรทอง

ขนาด 5 ซีซี. @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-096-MC
ขวดแก้วใส,
ฝาเกลียว

ขนาด 5 ซีซี. @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-097-MC
ขวดแก้วชา,
ฝาอลูมิเนียม

ขนาด 5 ซีซี. @6.75
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 390 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-098-MC
ขวดแก้วชา (นอก),
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 5 ซีซี. @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-099-MC
ขวดแก้วอโรม่าชา, ฝาเกลียวฉีก
ขนาด 15 ซีซี. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-100-MC
ขวดปลายแหลม,
ฝาเกลียวครอบทอง
ขนาด 3 ซีซี. @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-101-MC
ขวดปลายแหลม,
ฝาเกลียวครอบทอง
ขนาด 15 ซีซี. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-102-MC
ขวดแก้วอโรม่า,
ดอปเปอร์เงิน

ขนาด 10 ซีซี. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-103-MC
ขวดแก้วชาฝ้า,
ดอปเปอร์ทอง

ขนาด 10 ซีซี. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-104-MC
ขวดแก้วน้ำเงิน,
ดอปเปอร์เงิน

ขนาด 10 ซีซี. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-105-MC
ขวดแก้วสีชา,
ดอปเปอร์เงิน

ขนาด 5 ซีซี. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-106-MC
ขวดแก้วสีชา,
ฝาเกลียวดำ

ขนาด 5 ซีซี. @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 390 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-107-MC
ขวดแก้วเขียวฝ้า, ดอปเปอร์เงิน
ขนาด 15 ซีซี. @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-108-MC
ขวดยาหยอดตา,
LDPE ขาวทึบ

ขนาด 5 ซีซี. @5.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-109-MC
ขวด PVC สีชา ฝาเกลียวขาว (รุ่น P)
ขนาด 150 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 196 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-111-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาฉีก

ขนาด 150 กรัม @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 238 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-113-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส, ฝาเกลียวชุบทอง
ขนาด 100 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-114-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส, ฝาเกลียวชุบเงิน
ขนาด 100 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-115-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส, ฝาเกลียวชุบเขียว ขนาด 100 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-116-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส, ฝาเกลียวชุบม่วง
ขนาด 100 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-117-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า, ฝาเกลียวชุบเขียว ขนาด 150 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-118-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า, ฝาเกลียวชุบม่วง
ขนาด 150 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-119-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 150 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 238 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-120-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาเกลียวชุบเงิน

ขนาด 150 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 238 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-121-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาเกลียวชุบเขียว
ขนาด 150 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 238 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-122-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาเกลียวชุบม่วง

ขนาด 150 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 238 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-123-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวชุบเขียว
ขนาด 80 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-124-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวชุบม่วง

ขนาด 80 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-125-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวชุบเขียว
ขนาด 150กรัม  @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-126-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวชุบม่วง

ขนาด 150กรัม  @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-127-MC
ขวด PVC เขียว,
ฝาเกลียวชุบเขียว
ขนาด 80 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-128-MC
ขวด PVC เขียว,
ฝาเกลียวชุบเขียว
ขนาด 150กรัม  @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-130-MC
กระบอก, ฝาเกลียวหยัีก
ขนาด 120 กรัม @5.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-131-MC
กระบอก, ฝาเกลียวหยัก
ขนาด 135 กรัม@6.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,264 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-132-MC
ขวด PVC ใส, ฝาฉีก
ขนาด 100 กรัม @7.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,280 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-133-MC
ขวด PVC สีชา, ฝาฉีัก
ขนาด 80 กรัม @7.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,168 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-134-MC
ขวด PE กลม, ฝาเกลียว
ขนาด 80 กรัม @7.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 312 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-135-MC
ขวด PE, ฝาฉีก
ขนาด 80 กรัม @6.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,187 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-136-MC
กระบอก, ฝาเกลียวหยัก
ขนาด 200 กรัม @5.75
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-137-MC
กระบอก, ฝาเกลียวหยัก
ขนาด 240 กรัม @6.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-138-MC
กระบอก, ฝาเกลียวหยัก
ขนาด 300 กรัม @7.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-139-MC
กระบอก, ฝาเกลียวหยัก
ขนาด 800 กรัม @11.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-140-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส, ฝาเกลียว
ขนาด 300 กรัม @8.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-141-MC
ขวด PET, ฝาชุบเงิน
ขนาด 150 กรัม @10.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,045 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-142-MC
ขวด PET, ฝาชุบทอง
ขนาด 100 กรัม @9.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-143-MC
ขวดเหลี่ยม PET, ฝาชุบทอง
ขนาด 90 กรัม @11.- 
(สินค้าสั่งผลิต 3,060 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-144-MC
ขวดยาหยอด, ฝาเกลียว
ขนาด 10 กรัม @3.50
(สินค้าสั่งผลิต 1,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-145-MC
ขวดไดลี่, พร้อมฝาจุก
ขนาด 45 กรัม @7.50
(แพ็คละ 500 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-146-MC
ขวดแก้วชา,
ดอปเปอร์ดำ

ขนาด 30 ซีซี. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 358 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-147-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส PET
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 100 กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 360 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-148-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส PET
ฝาเกลียวชุบเงิน
ขนาด 100 กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 360 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-149-MC
ขวด PE กลม,
ฝาเกลียว

ขนาด 225 กรัม @6.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-150-MC
กระปุกแป้งเด็ก
ฝาแป้ง

ขนาด 40 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-151-MC
ขวดขุ่นมีจุกใน,
ฝาเกลียวดำ

ขนาด 300 กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 312 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-152-MC
กระปุกแป้งเด็ก (ทรงแบน)
ขนาด 100 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-153-MC
ขวดยาเม็ดกลม, ฝาเกลียว
ขนาด 100 กรัม @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 250 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-154-MC
ขวดยาหม่องพลาสติก ขนาด 40 กรัม @6.75
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-155-MC
ขวดแตัมสิวเงินชุด ขนาด 7 ซีซี. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-156-MC
ขวดแตัมสิวทองชุด ขนาด 7 ซีซี. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-157-MC
กระปุกแป้งเด็กทรงแบน ขนาด 30 กรัม @7.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-158-MC
ขวดจิ๋วสีชา
ฝากด

ขนาด 2 ซีซี. @4.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-160-MC
ขวดแก้วใส
ฝาเกลียวดำ

ขนาด 15 ซีซี. @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-161-MC
ขวดยาเหลี่ยมผืนผ้า ฝาเกลียว
ขนาด 500 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 192 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-162-MC
ขวดอโรม่าสีชาใส พร้อมชุดหยด
ขนาด 50 ซีซี. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 350 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-163-MC
ขวดอโรม่าสีชาเข้มพร้อมชุดหยด
ขนาด 100 ซีซี. @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 140 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-164-MC
ขวดพลาสติก PET สีชา
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 60 ซีซี. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 800 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-165-MC
กระบอก ฝาหยัก
ขนาด 600 ซีซี.  @9.50 (สินค้าสั่งผลิต 3,0000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-166-MC
ขวดเบตาดีน
ขนาด 30 ซีซี. @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-178-MC
ขวดยาเหลี่ยม PE
ฝาเกลียว

ขนาด 300cc. @7.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-180-MC
ขวดยา PET สีชา ฝาเซฟตี้ล็อค
ขนาด 80cc. @12.50 (สั่งซื้อขั้นต่ำ 224 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-181-MC
ขวดยา PET สีชา
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150cc. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-182-MC
ขวดยา PE เหลี่ยม
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 100cc. @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-183-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 80cc. @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 450 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-184-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 120cc. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 351 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-185-MC
ขวดยา PE ขาว(ไหล่ลาด)
ฝาเกลียว

ขนาด 120 กรัม @5.80
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-186-MC
ขวดยา PE ขาว(ไหล่องศา)
ฝาเกลียว

ขนาด 150 กรัม @6.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,120 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-187-MC
โฟมกาวปิดฝา
30-37mm.
 @1.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ซอง)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-187-MC
โฟมกาวปิดฝา
40-42mm.
 @1.90
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ซอง)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-193-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150cc. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 264 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-194-MC
ขวดยา PE เหลี่ยม
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 50cc. @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 572ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-195-MC
ขวดยา PET สีชา ไหล่ลาด
ฝาฉีกขาด

ขนาด 200cc. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 5,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-198-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก ขนาด 5cc. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-199-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก ขนาด 10cc. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 700 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-200-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก ขนาด 15cc. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 400 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-201-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก ขนาด 20cc. @14.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 400 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-202-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก ขนาด 30cc. @15.-
สั่งซื้อขั้นต่ำ (300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-203-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก ขนาด 50cc. @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-204-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก ขนาด 100cc. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-205-MC
ขวดแก้วอโรม่าเหลี่ยม ชุดหยด
ขนาด 5cc. @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-206-MC
ขวดแก้วอโรม่าเหลี่ยมกระเช้า ชุดหยด
ขนาด 5cc. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-207-MC
ขวดแก้วอโรม่าเหลี่ยมกระเช้า ชุดหยด
ขนาด 5cc. @19.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-208-MC
ขวดแก้วอโรม่ากระเช้า ชุดหยด
ขนาด 30cc. @20.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-209-MC
ขวดแก้วอโรม่ากระเช้า ชุดหยด
ขนาด 100cc. @22.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-210-MC
ขวดแก้วอโรม่าเกระเช้า (ดำ)
ชุดหยด
ขนาด 100cc. @22.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-212-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาบิดขาด

ขนาด 150cc. @9.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,024 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-213-MC
ขวดยา PET ขาว ฝาฉีก
ขนาด 150cc. @11.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,120 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-214-MC
กระปุกยใส ฝาเหลือง
ขนาด 85cc. @3.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-215-MC
ฟองน้ำใส่ขวดยาสีเหลือง ขนาด 1 นิ้ว. ราคา 1,500.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1 kg.)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-216-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาบิดขาด

ขนาด 225cc. @10.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,060 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-217-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาเกลียว

ขนาด 250cc. @9.-
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-219-MC
ขวดยา PET ขาว(ไหล่ลาด)
ฝาฉีกขาด

ขนาด 200cc. @11.-
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-220-MC
ขวดเวย์โปรตีน PE
ฝาเกลียว

ขนาด 1.8 ลิตร. @29.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-221-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 90cc. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 378 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-222-MC
ขวดยา PE กลม(ไหล่องศา)
ฝาเกลียว

ขนาด 100g. @7.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-223-MC
ขวดยา PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 80cc. @12.50 (สั่งซื้อขั้นต่ำ 257 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-224-MC
ขวดยา PET เขียว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 80cc. @12.50 (สั่งซื้อขั้นต่ำ 224 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-225-MC
ขวดยา PET เขียว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150cc. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-226-MC
ขวด PVC ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150 กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-227-MC
ขวด PVC สีชา
ฝาเซฟตี้ล็อคสีขาว
ขนาด 80 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-229-MC
ฟองน้ำใส่ขวดยาสีขาว ขนาด 1 นิ้ว. ราคา 1,500.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1 kg.)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-240-MC
ขวดยา PVC ชา ไหล่ลาด
ฝาฉีก

ขนาด 150g. @9.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,060 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-241-MC
ขวดยา PE เหลี่ยม
ฝาเเกลียว
ขนาด 300g.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-242-MC
กระบอกยา PP
ฝาเกลียว

ขนาด 150g.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-243-MC
กระบอกยา PP
ฝาเกลียวขอบเรียบ
ขนาด 120g.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-244-MC
ขวดยา PET ชาดำ
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 200g. @12.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-245-MC
ขวดยา PET เขียว
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 200g. @12.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-246-MC
ขวดยา PET ชา
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 200g. @12.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-247-MC
ขวดยา PET ชาดำ
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 150g. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 143 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-248-MC
ขวดยา PET เขียว
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 150g. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 143 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-249-MC
ขวดยา PET น้ำเงิน
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 150g. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 143 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-250-MC
ขวดยา PET ชา
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 100 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 306 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-251-MC
ขวดยา PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อคน้ำตาล
ขนาด 100g. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 150 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-252-MC
ขวด PVC น้ำเงิน
ฝาเซฟตี้ล็อคสีขาว
ขนาด 80 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-253-MC
ขวด PVC น้ำเงิน
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150 กรัม @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-254-MC
ขวด PVC ใส
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 80 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-255-MC
ขวด PVC ชา
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 80 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-256-MC
ขวด PVC ใส
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150 กรัม @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-257-MC
ขวด PVC ชา
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150 กรัม @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-258-MC
ขวด PVC ใส
ฝาเซฟตี้ล็อคเขียว
ขนาด 80 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-259-MC
ขวด PVC ใส
ฝาเซฟตี้ล็อคเขียว
ขนาด 150 กรัม @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-260-MC
ขวดยา PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อคเขียว
ขนาด 100g. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 150 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-261-MC
ขวด PVC ใส
ฝาเซฟตี้ล็อคขาว
ขนาด 80 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-262-MC
ขวด PVC ใส
ฝาเซฟตี้ล็อคขาว
ขนาด 150 กรัม @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-263-MC
ขวด PVC ชา
ฝาเซฟตี้ล็อคขาว
ขนาด 150 กรัม @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-264-MC
ขวดยา PVC แดง
ฝาเกลียวชุบเเงิน

ขนาด 150g. @11.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,234 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-265-MC
ขวดยา PVC แดง
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 150g. @11.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,234 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-266-MC
ขวดยา PET แดงคอมน
ฝาเกลียวชุบเเงิน

ขนาด 200g. @15.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,040 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-267-MC
ขวดยา PET แดง
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 200g. @15.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,040 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-268-MC
กระปุกยา PE ไหล่ลาด
ฝาเกลียว

ขนาด 750cc.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-269-MC
ขวด PET ใส
ฝาดอปเปอร์ดำ
ขนาด 5cc. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-270-MC
ขวดยา PVC ชมพู
ฝาเกลียวชมพู

ขนาด 150g. @9.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,234 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-271-MC
ขวดยา PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 100g. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 150 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-273-MC
ขวดแจกัน PET น้ำเงิน
ฝาฟริปล็อคซีทาน
ขนาด 35cc. @7.50
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-274-MC
ขวดแจกัน PET เขียว
ฝาฟริปล็อคซีทาน
ขนาด 35cc. @7.50
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-275-MC
ขวด PET น้ำเงิน
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง
ขนาด 5cc. @19.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-276-MC
ขวด PET ชา
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง
ขนาด 5cc. @19.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-277-MC
ขวด PET ใส
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง
ขนาด 5cc. @19.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-278-MC
ขวด PET น้ำเงิน
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน
ขนาด 5cc. @19.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-279-MC
ขวด PET ชา
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน
ขนาด 5cc. @19.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-280-MC
ขวด PET ใส
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน
ขนาด 5cc. @19.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-281-MC
ขวด PET น้ำเงิน
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง
ขนาด 10cc. @21.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-282-MC
ขวด PET ใส
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง
ขนาด 10cc. @21.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-283-MC
ขวด PET น้ำเงิน
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน
ขนาด 10cc. @21.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-284-MC
ขวด PET ใส
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน
ขนาด 10cc. @21.--
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-285-MC
ขวด PET ใส
ฝาเกลียวอลูมิเนียม
ขนาด 5cc. @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-286-MC
ขวด PET ใส
ฝาเกลียวอลูมิเนียม
ขนาด 10cc. @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-287-MC
ขวดแจกัน PET เขียว
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง
ขนาด 35cc. @18.-
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-288-MC
ขวดแจกัน PET น้ำเงิน
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง
ขนาด 35cc. @18.-
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-289-MC
ขวดแจกัน PET เขียว
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน
ขนาด 35cc. @18.-
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-290-MC
ขวดแจกัน PET น้ำเงิน
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน
ขนาด 35cc. @18.-
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-291-MC
กระบอกพารา
ฝาเกลียวเรียบ

ขนาด 1,000g. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 168 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-293-MC
กระบอกยาส้ม
ฝาสีขาว

ขนาด 100g. @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 140 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-296-MC
ขวดแก้วสีชา (ไหล่ลาด)
ฝาฉีกขาด

ขนาด 125cc. @13.-
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-297-MC
ขวด PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อคขาว
ขนาด 150cc. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-307--MC
ขวด PVC สีชา
ฝาเกลียว (รุ่นไหล่องศา)

ขนาด 100 กรัม @9.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,264 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-308-MC
ขวด PET สีชา
ฝาเซฟตี้ล็อคขาว
ขนาด 80cc. @12.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 257 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-309-MC
ขวด PET สีชา
ฝาฉีกขาด

ขนาด 80cc. @9.50
(สั่งผลิต 3,084 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-310-MC
ขวด PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อคน้ำตาล
ขนาด 150cc. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-311-MC
ขวด PET ชา
ดอปเปอร์ขาว

ขนาด 35ml. @20.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-312-MC
ขวด PET ชา
ดอปเปอร์ขาว

ขนาด 50ml. @21.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-313-MC
ขวด PET ขาว
ฝาฉีกขาว

ขนาด 60g. @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-314-MC
ขวด PET ขาว
ฝาฉีกขาว

ขนาด 200g.  @12.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-315-MC
ขวดยา PET สีชา
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150cc.  @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-316-MC
ขวดยา PET เขียว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150cc.  @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-317-MC
ขวดยา PET เขียว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 200g.
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-318-MC
ขวดยา PET ใส
ฝาฉีกขาว

ขนาด 300g.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-319-MC
ขวด PET สีชา
ฝาเซฟตี้ล็อคน้ำตาล
ขนาด 80cc. @12.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 257 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-320-MC
ขวด PET ชา
ฝาชุบน้ำตาลเงา

ขนาด 80cc.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-321-MC
ขวด PVC น้ำเงิน
ฝาชุบม่วง

ขนาด 150กรัม  @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-322-MC
ขวด PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อคน้ำตาล
ขนาด 150cc.  @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-323-MC
ขวด PET ชา
ฝาเซฟตี้ล็อคดำ

ขนาด 60cc.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-324-MC
ขวด PET เขียว
ฝาพลาสติกดำ

ขนาด 200cc.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-325-MC
ขวดยาฉีดชา (อ้วน)
ฝาจุกปิด

ขนาด 10cc. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-326-MC
ขวดยาฉีดใส (อ้วน)
ฝาจุกปิด

ขนาด 10cc. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-327-MC
ขวดยาฉีดชา
ฝาจุกปิด

ขนาด 10cc. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-328-MC
ขวดยาฉีดใส
ฝาจุกปิด

ขนาด 10cc. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 4 กก.
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-329-MC
ขวด PET ใส
ดอปเปอร์ดำ ขอบขาว

ขนาด 10cc.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-330-MC
ขวด PET ใส
ดอปเปอร์ชมพู ขอบขาว

ขนาด 10cc.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-331-MC
ขวด PET
ดอปเปอร์ (ขาวชุด)

ขนาด 10cc.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-332-MC
ขวด PET ขาว
ดอปเปอร์ฟ้า ขอบขาว

ขนาด 10cc.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-333-MC
ขวด PET ชา
ฝาเกลียวดำ

ขนาด 3cc.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-334-MC
ขวดยาเม็ด PE เหลี่ยม
ฝาเกลียว

ขนาด 150cc.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 04-335-MC
กระปุกพลาสติก #2 ชา/ใส
ฝาเกลียว @4.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-336-MC
กระปุกพลาสติก #3 ชา/ใส
ฝาเกลียว  @4.20
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 04-340-MC
ขวดแก้วสีขาว ชุดหยดเงินเงา ขนาด 50cc.  @18.- (สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

ขวดผลิตตามแบบ

รับผลิตขวด โมลด์-แม่พิมพ์ รับขึ้นตามแบบลูกค้า

ผลิตและจำหน่าย

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ปลีก-ส่ง

ขวดผลิตตามแบบ

รับผลิตขวด โมลด์-แม่พิมพ์ รับขึ้นตามแบบลูกค้า

ผลิตและจำหน่าย

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ปลีก-ส่ง

ออกแบบฉลากสินค้า

รับออกแบบ และจัดพิมพ์ฉลากสินค้า

สินค้าของเรามีอะไรบ้าง?

ขวดบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก เนื้อ PET PVC PE PP ขวดปั๊ม ขวดแชมพู โลชั่นต่างๆ ฯลฯ
ขวดบรรจุภัณฑ์(มินิ)
ขวดพลาสติกขนาดเล็ก เนื้อ PET PVC PE PP ขวดปั๊ม ขวดแชมพู โลชั่นต่างๆ ฯลฯ
ขวดสูญญากาศ ขวดปั๊มสูญญากาศ ฯลฯ
ขวดยา-อาหารเสริม บรรจุยาเม็ดและยาน้ำ ขวดแก้วอโรมา ขวดยาฉีด ขวดยาหยด ขวดสมุนไพร ฯลฯ
กระปุก-ตลับ กระปุกพลาสติก อะคริลิค ตลับครีม ฯลฯ
หลอดโฟม หลอดบรรจุครีม เครื่องสำอางค์ ฯลฯ
แกลลอน แกลลอน ขวดน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ขวดปุ๋ยน้ำ ขวดใส่น้ำยาล้างจาน ฯลฯ
ขวดน้ำดื่ม-ขวดซอส ขวดบรรจุภัณฑ์อาหาร ขวดน้ำดื่ม ขวดซอส ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม