รหัส 01-001-BT
ขวดเหลี่ยม SQR
ฝาปั๊มกระดุม
ขนาด 250กรัม
@20.-
(แพ็คละ 210 ใบ
)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-002-BT
ขวด PET แบน
ฝาปั๊มกระดุม
ขนาด 220กรัม
@17.-
(แพ็คละ 192 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-003-BT
ขวด PET แบน
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 220กรัม @13.-
(แพ็คละ 192 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-004-BT
ขวด PET แบน
ฝารีฟิวชุบเงิน
ขนาด 200กรัม
@9.-
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมคาจัดส่ง

รหัส 01-005-BT
ขวดทรงกรวย
ฝาสเปรย์ 20มม.
ขนาด 60กรัม
@20.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมคาจัดส่ง

รหัส 01-006-BT
ขวดไม้เบสบอล ฝาปั๊มปากยื่น
ขนาด 200กรัม @21.-
(แพ็คละ 224 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-007-BT
ขวด PVC
ฝาปั๊มขาว
ขนาด 100กรัม
@20.-
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-008-BT
ขวด PVC
ฝาแครอล
ขนาด 270กรัม @16.-
(แพ็คละ 196 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-009-BT
ขวด PE ขาวขุ่น
ฝาแครอล
ขนาด 220กรัม
@8.50
(แพ็คละ 20 0ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-010-BT
ขวด RCN PVC
ฝา Press
ขนาด 250กรัม @14.
(แพ็คละ 180 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-011-BT
ขวด CP ตัด
ฝาสเปรย์ 24มม.
ขนาด 200กรัม
@18.-
(แพ็คละ 220 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-012-BT 
ขวด RCN PVC
ฝา Press
ขนาด 250กรัม
@14.-
(แพ็คละ 180 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-013-BT
ขวด CP ตัด
ฝา Press
ขนาด 200กรัม
@15.-
(แพ็คละ 220 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-014-BT
ขวด PET ตัด
ฝาปั๊มปากยื่น
ขนาด 400กรัม
@19.-
(แพ็คละ 136 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-015-BT
ขวด PVC
ฝาแครอล
ขนาด 120กรัม
@8.50
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-016-BT
ขวด PVC
ฝาสเปรย์
ขนาด 120กรัม @16.-
(แพ็คละ 280 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-017-BT
ขวด No.24
ฝาปั๊มครอบ
ขนาด 60กรัม
@20.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-018-BT
ขวดลูกเต๋า PETG
ฝาปั๊มกระดุม
ขนาด 200กรัม
@23.-
(แพ็คละ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-019-BT
ขวด ST-PVC
ฝาปั๊มปากยื่น
ขนาด 300กรัม
@18.-
(แพ็คละ
 168 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-020-BT
ขวด ST-PVC
ฝาปั๊มปากยื่น
ขนาด 500กรัม
@21.-
(แพ็คละ
 120 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-021-BT 
ขวดสเปรย์ใส
ฝาสเปรย์
ขนาด 8ซีซี. @13.-
(แพ็คละ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-022-BT
ขวด PEไหล่ตัด
ฝาสเปรย์เงิน/ทองเเงา ขนาด 40กรัม
@20.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-023-BT 
ขวด RCN PETG
ฝาปั๊มกระดุม
ขนาด 250กรัม
@18.-
(แพ็คละ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-024-BT
ขวด PEไหล่ตัด
ฝาสเปรย์เงินเงา
ขนาด 40กรัม
@20.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-025-BT
ขวด SQR PVC
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 120กรัม
@10.-
(แพ็คละ 416 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-026-BT
ขวด PET
ฝาฟลิป
ขนาด 400กรัม
@11.50
(แพ็คละ 136 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-027-BT
ขวด No.24
ฝาชุบเงินด้าน
ขนาด 200กรัม
@28.-
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-028-BT
ขวด RCN PETG
ฝาปั๊ม
ขนาด 60กรัม
@14.-
(แพ็คละ 600 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-029-BT 
ขวด SQR PETG
ฝาปั๊มกระดุม
ขนาด 120กรัม
@17.-
(แพ็คละ 400 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-030-BT
ขวด SQR
ฝาปั๊มครอบเงิน
ขนาด 60กรัม
@20.50
(แพ็คละ 450 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-031-BT
ขวด OOP!
ฝาสเปรย์
ขนาด 100กรัม
@20.-
(แพ็คละ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-032-BT
ขวด PETG
ฝาสเปรย์
ขนาด 250กรัม
@18.-
(แพ็คละ 190 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-033-BT
ขวด PETG
ฝาปั๊มกระดุม
ขนาด 250กรัม
@20.50
(แพ็คละ 190 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-034-BT
ขวด SQR PETG
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 120กรัม
@13.-
(แพ็คละ 430 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-035-BT
ขวด SQR PETG
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 60กรัม
@10.50
(แพ็คละ 792 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-036-BT
ขวด PVC
ฝาปั๊มกระดุม
ขนาด 120กรัม
@17.-
(แพ็คละ 378 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-037-BT
ขวด PVC
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 120กรัม
@8.50
(แพ็คละ 280 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-038-BT
ขวดแจกันสีเทา
ฝาสเปรย์
ขนาด 100กรัม @11.50
(สั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-039-BT
ขวดแจกันสีเทา
ฝาแครอล
ขนาด 100กรัม
@6.50
(สั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-040-BT
ขวด PET (S)
ฝาปั๊ม
ขนาด 250กรัม
@15.-
(แพ็คละ 120 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-041-BT
ขวด ST-PET
ฝาปั๊มขาว
ขนาด 300กรัม
@19.-
(แพ็คละ 160 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-042-BT
ขวด ST-PET
ฝาปั๊มกระดุม
ขนาด 500กรัม
@22.-
(แพ็คละ 160 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-043-BT
ขวดไม้เบสบอล
ฝาสเปรย์คาด 2 เส้น
ขนาด 200กรัม
@23.-
(แพ็คละ 225 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-047-BT
ขวดออยออฟ
ฝาปั๊ม
ขนาด 50 กรัม
@31.-
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-049-BT
ขวดโรลลอน
มีลูกกลิ้ง
ขนาด 100 กรัม
@13.-
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-050-BT
ขวดลิปกลอส
หัวกำมะหยี่/พู่กัน
ขนาด 3-5 ซีซี.
@19.-
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-052-BT
ขวด PEไหล่ตัด
ฝาปิ๊กแป๊ก
ขนาด 40 กรัม
@7.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-053-BT
ขวด PEไหล่ตัด
ฝาปั๊มขาวครอบ
ขนาด 40กรัม
@15.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-054-BT
ขวด PEไหล่ตัด
ฝาสเปรย์ทองเงา
ขนาด 40กรัม
@20.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-055-BT
ขวด PEไหล่ตัด
ฝาปั๊มเงินเงา
ขนาด 40กรัม
@20.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-056-BT
ขวด PEไหล่ตัด
ฝาปั๊มเงิน K.ทอง
ขนาด 40กรัม
@21.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-057-BT
ขวดแชมพูแบน
ฝาฟริป
ขนาด 60กรัม
@6.50
(แพ็คละ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-058-BT
ขวด PET-D
ฝาสเปรย์
ขนาด 100กรัม
@15.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-059-BT
ขวด PET-D
ฝาปั๊ม
ขนาด 100กรัม
@17.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-060-BT
ขวด PET-D
ฝาแครอล
ขนาด 100กรัม
@10.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-061-BT
ขวด PET-D
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 100กรัม
@10.50
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-063-BT
ขวดลูกมะนาว
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 50กรัม
@9.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-064-BT
ไม้เบสบอลสีชา
ฝาอลูมินียม
ขนาด 200กรัม
@14.-
(แพ็คละ 225 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-065-BT
ขวด Body
ฝาเกลียวรีฟิว
ขนาด 100กรัม
@9.50
(สั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-066-BT
ขวด Body
ฝา Press ชุบเงิน
ขนาด 250กรัม
@18.50
(สั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-067-BT
ขวด Body-PETG
ฝาปั๊ม
ขนาด 500กรัม
@19.-
(สั่งผลิต 10,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-068-BT
ขวด SQR PETG
ฝาเกลียว
ขนาด 60กรัม
@9.-
(แพ็คละ 450 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-069-BT
ขวด OOP!
ฝารีฟิว K. เงิน
ขนาด 120กรัม
@11.50
(สั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-070-BT
ขวดกระดิ่ง
ฝารีฟิวชุบเงิน
ขนาด 150กรัม
@15.-
(สั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-071-BT
ขวด SQR PETG
ฝาฟริป
ขนาด 200กรัม
@13.-
(สั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-072-BT
ขวด SQR PETG
ฝาปั๊ม
ขนาด 500กรัม
@29.-
(แพ็คละ 192 ใบ
)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-073-BT
ขวด PET เหลี่ยม RY
ฝาปั๊ม 33มม.
ขนาด 1,000ซีซี.
@31.-
(แพ็คละ 168 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-074-BT
ขวดPPเหลี่ยม RY
ฝาปั๊ม 28มม.
ขนาด 1,000ซีซี.
@22.-
(สั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-075-BT
ขวดไม้เบสบอล
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 60กรัม
@8.50
(แพ็คละ 500 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-076-BT
ขวด CP
ฝาหลอดโฟม
ขนาด 200กรัม @12.-
(แพ็คละ 230 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-077-BT
ขวดลูกอม
ฝาเกลียว
@12.50
(สั่งผลิต 5,000ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-078-BT
ขวดลูกอม
ฝาเกลียว
@19.-
(สั่งผลิต 5,000ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-079-BT
ขวด PET กลม
ฝาแครอล
ขนาด 250กรัม
@8.50
(แพ็คละ 240 ใบ
)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-080-BT
ขวด PET กลม
ฝาแครอล
ขนาด 500กรัม
@10.-
(แพ็คละ 210 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-081-BT
ขวด PET แบน
ฝาแครอล
ขนาด 250กรัม
@9.50
(แพ็คละ 250 ใบ
)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-082-BT
ขวด PET สูง
ฝาสเปรย์ขาว
ขนาด 250กรัม
@18.-
(แพ็คละ 100 ใบ
)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-084-BT
ขวดแก้วสปา
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 90กรัม
@9.50
(แพ็คละ 180 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-090-BT 
ขวด No.3
ฝาฟลิป
ขนาด 250กรัม
@9.50
(สั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-091-BT 
ขวดทรงรี PETE
ฝาฟลิป
ขนาด 250กรัม
@12.-
(แพ็คละ 192 ใบ
)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-092-BT
ขวด VR-PVC
ฝาฟลิป
ขนาด 120กรัม
@10.-
(แพ็คละ 420 ใบ
)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-093-BT 
ขวด BSB-PVC
ฝาไฮเอท
ขนาด 35กรัม
@5.-
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-094-BT
ขวดทรงกรวย
ฝาปลายแหลม
ขนาด 30กรัม
@5.-
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-095-BT 
ขวดทรงจรวด
ฝาสเปรย์
ขนาด 150กรัม
@19.-
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-096-BT 
ขวด ST-PET
ฝาปั๊มครอบทอง
ขนาด 300กรัม @20.-
(แพ็คละ 160 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-097-BT
ขวด PET เตี้ย
ฝาปั๊มครอบเงิน
ขนาด 250กรัม
@22.-
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-100-BT
ขวดแจกันขาว
ฝาปั๊มคาดเงิน
ขนาด 100กรัม
@19.50
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-101-BT
ขวด PET กลม
ฝาปั๊มกระดุม
ขนาด 120กรัม
@17.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-102-BT
ขวด PE ขาวขุ่น
ฝาปั๊มครอบเงิน
ขนาด 220กรัม
@16.-
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-103-BT
ขวด PE ขาวขุ่น
ฝา Press ชุบเงิน
ขนาด 220กรัม
@15.-
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-105-BT
ขวด PE ทึบ
ฝาปั๊ม
ขนาด 120กรัม
@15.-
(แพ็คละ 280 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-106-BT
ขวด PET (S)
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 250กรัม
@10.-
(แพ็คละ 120 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-107-BT
ขวด PET (S)
ฝารีฟิว
ขนาด 250กรัม
@12.-
(แพ็คละ 120 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-108-BT
ขวด HRK-PETG
ฝาปั๊ม
ขนาด 270กรัม
@20.-
(แพ็คละ 162 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-109-BT
ขวด HRK-PVC
ฝาไม้เกลียว
ขนาด 270กรัม
@23.50
(แพ็คละ 150 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-110-BT
ขวด Body-PETG
ฝาปั๊ม
ขนาด 500กรัม
@24.50
(แพ็คละ 160 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-111-BT
ขวด Body-PVC
ฝาไม้เกลียว
ขนาด 500กรัม
@24.50
(แพ็คละ 160 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-112-BT
ขวด Body-PET
ฝาไม้เกลียว
ขนาด 500กรัม
@24.50
(แพ็คละ 160 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-113-BT
ขวด SQR
ฝาไม้เกลียว
ขนาด 250กรัม
@21.50
(แพ็คละ 210 ใบ
)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-114-BT
ขวด PE ขาวขุ่น
ฝาสเปรย์
ขนาด 220กรัม
@14.-
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-115-BT
ขวด PE ขาวขุ่น
ฝาปั๊ม
ขนาด 220กรัม
@16.-
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-116-BT
ขวดPPเหลี่ยม
ฝาเกลียว 28มม.
ขนาด 1,000ซีซี @19.-
(สั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-117-BT
ขวดPETเหลี่ยม
ฝาเกลียว 33มม.
ขนาด 1,000ซีซี.
@22.-
(แพ็คละ 168 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-118-BT
ขวดPETเหลี่ยม
ฝารีฟิวชุบเงิน
ขนาด 500 ซีซี.
@19.-
(แพ็คละ 168 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-119-BT
ขวด SQR-PET
ฝาเกลียว 33มม.
ขนาด 500 ซีซี.
@17.-
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-120-BT
ขวด CP ตัด
ฝาไม้เกลียว
ขนาด 200 ซีซี.
@21.50
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-121-BT
ขวดสบู่กลม
ฝาฟริปคาดเงิน
ขนาด 220 ซีซี.
@8.-
(แพ็คละ 1,000ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-122-BT
ขวด PET เหลี่ยม
ฝาสเปรย์
ขนาด 160ml.
@19.-
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-123-BT
ขวด PET-SQR
ฝาปั๊มครอบเงิน
ขนาด 200ml.
@21.-
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-124-BT
ขวด PE กลม
ฝาปั๊มครอบเงิน
ขนาด 220ml.
@18.-
(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-125-BT
ขวด PET ระฆัง
ฝาปั๊มครอบเงิน
ขนาด 250ml. @21.-
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-128-BT
ขวด PET ไหล่ตัด
ฝาสเปรย์ครอบเงิน
ขนาด 120ml.
@21.-

(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-129-BT
ขวด PET กลม
ฝาฟริป
ขนาด 360ml.
@10.50
(แพ็คละ 136 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-130-BT
ขวด PE กลม
ฝาฟริปคาดเงิน
ขนาด 250ml.
@11.50
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-131-BT
ขวด PE แบน
ฝาปั๊ม
ขนาด 500ml.
@20.-
(แพ็คละ 144 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-132-BT
ขวดพลาสติกขุ่น
ฝาสเปรย์
ขนาด 20ml.
@16.-
(แพ็คละ 300 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-133-BT
ขวดโบว์ลิ่ง
ฝาเกลียว
ขนาด 60ml.
@11.-

(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-134-BT
ขวดพลาสติกสปา ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 90ml.
@11.-

(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-135-BT
ขวดรุ่น MR
ฝาฟริป
ขนาด 200ml.
@12.50
(แพ็คละ 180 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-136-BT
ขวดปั๊มโฟมส้ม
ฝาสเปรย์มุส
ขนาด 60ml.
@23.-
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-137-BT
ขวดปั๊มโฟมฟ้า
ฝาสเปรย์มุส
ขนาด 60ml. @23.-
(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-138-BT
ขวด PCN PETE
ฝา Press ชุบเงิน
ขนาด 250ml.
@15.-
(แพ็คละ 190 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-139-BT
ขวดปั๊มโฟม
ฝา 19-F
ขนาด 60ml.
@20.50
(สั่งผลิต 10,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-140-BT
ขวด ST ปากกว้าง
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 500ml.
@15.-
(แพ็คละ 180 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-141-BT
ขวด PET-D
ฝา Locetan
ขนาด 100ml.
@13.50
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-142-BT
ขวด HRK สีชา
ฝารีฟิวชุบเงิน
ขนาด 270กรัม
@19.-
(แพ็คละ 162 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-143-BT
ขวด HRK สีชา
ฝาสเปรย์
ขนาด 270กรัม
@21.-
(แพ็คละ 162 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-144-BT
ขวดวาเลนติโน่
ฝาเกลียวคาดทอ
ขนาด 50ml.
@10.-
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-145-BT
ขวดโอลีน
ฝาเกลียว
ขนาด 50ml.
@8.-
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-146-BT
ขวดวาเลนติโน่
ฝาเกลียวคาดทอง
ขนาด 100ml.
@12.-
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-147-BT
ขวดสบู่
ฝาฟริปคาดทอง
ขนาด 60ml.
@6.50
(แพ็คละ 1,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-148-BT
ขวดสบู่ชมพูทึบ
ฝาฟริป
ขนาด 120ml.
@7.-
(แพ็คละ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-149-BT
ขวดสบู่ขาวทึบ
ฝาฟริป
ขนาด 120ml.
@7.-

(แพ็คละ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-150-BT
ขวดวสันต์ใส/ขาว
ฝาปั๊ม
ขนาด 400ml.
@17.-
(แพ็คละ 120 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-151-BT
ขวด CP ปากตัด
ฝา Press ชุบเิงิน
ขนาด 200ml.
@17.-
(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-152-BT
ขวด PET กลม
ฝาสเปรย์ Regular
ขนาด 250ml.
@15.-
(แพ็คละ 120 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-153-BT
ขวดสบู่ขาวขุ่น
ฝาฟริปคาดเงิน/ทอง ขนาด 60ml.
@6.50

(แพ็คละ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-154-BT
ขวดทรงกรวยขาว ฝาสเปรย์
ขนาด 60ml.
@16.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-155-BT
ขวด PETG-VR สีชา
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 50ml.
@10.-
(แพ็คละ 800 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-156-BT
ขวด PE ปากแคบ
ฝาเกลียว
ขนาด 60ml.
@8.50
(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-157-BT
ขวด PE ไหล่ตัด
ฝา Press
ขนาด 40ml.
@10.-

(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-158-BT
ขวด PETG แจกัน
ฝาฟริป
ขนาด 50ml.
@10.-
(แพ็คละ 670 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-159-BT
ขวดยูเซิร์ฟ
ฝาเกลียว
ขนาด 75ml. @7.-
(แพ็คละ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-160-BT
ขวด PE กลมม่วง
ฝาฟริปคาดเงิน
ขนาด 120ml.
@7.50

(แพ็คละ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-161-BT
ขวดสบู่ รุ่น P
ฝาฟริปคาดเงิน
ขนาด 240ml.
@8.50
(แพ็คละ 1,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-162-BT
ขวดสบู่ขาวขุ่น
ฝาฟริปคาดเงิน
ขนาด 120ml.
@7.50
(แพ็คละ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-163-BT
ขวด PETG เอวขอด
ฝา Press
ขนาด 60ml.
@12.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-164-BT
ขวด OOP-PVC
ฝาเกลียว
ขนาด 120ml.
@10.-
(แพ็คละ 250 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-165-BT
ขวด PE กลมเทา
ฝาฟริป
ขนาด 300ml.
@9.-
(แพ็คละ 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-166-BT
ขวด RCN-PETG
ฝาสเปรย์เงินคาด2
ขนาด 60ml.
@23.-

(แพ็คละ 450 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-167-BT
ขวด PVC VR
ฝาฟริปคาดเงิน/ทอง ขนาด 120ml.
@9.-

(แพ็คละ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-168-BT
ขวด SQR-PVC
ฝาปั๊มครอบเงินเงา
ขนาด 250ml.
@24.-

(แพ็คละ 210 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-169-BT
ขวด SQR-PVC
ฝาฟริป
ขนาด 250ml.
@12.50
(สั่งผลิต 3,150 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-170-BT
ขวด SQR-PVC
ฝาปั๊มครอบเงินเงา
ขนาด 120ml.
@20.-
(แพ็คละ 300ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-171-BT
ขวด SQR
ฝาสเปรย์
ขนาด 200ml.
@15.-
(แพ็คละ 150 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-172-BT
ขวดเอวขอด
ฝาฟริป
ขนาด 120ml.
@13.-
(แพ็คละ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-173-BT
ขวด PVC-VR
ฝาปั๊มทองคาด 2
ขนาด 120ml.
@20.-
(แพ็คละ 378 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-174-BT
ขวด PET
ฝาสเปรย์ทองเงา
ขนาด 100ml.
@19.-

(แพ็คละ 171 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-175-BT
ขวด PET
ฝาปั๊มทองเงา
ขนาด 100ml.
@19.-
(แพ็คละ 171 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-179-BT
ขวด PVC ใส
ฝาสเปรย์ทอง/เงิน
ขนาด 120ml. @17.-
(แพ็คละ 378 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-180-BT
ขวด MRC แบน
ฝารีฟิวชุบเงิน
ขนาด 200ml.
@13.50
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-181-BT
ขวด PVC ใส
ฝาเกลียวทองเงา
ขนาด 120ml.
@15.-
(แพ็คละ 420 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-182-BT
ขวด PE-RCN
ฝาปั๊มคาดเงิน
ขนาด 60ml.
@20.-
(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-183-BT
ขวด PE ขาวทึบ
ฝาแครอล
ขนาด 120ml. @8.50
(แพ็คละ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-184-BT
ขวด SR-500
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 500ml.
@16.-
(แพ็คละ 192 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-185-BT
ขวด Body-PVC
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 500ml.
@16.-
(แพ็คละ 160 ใบ)

***ราคายังไม่รวมคาจัดส่ง

รหัส 01-186-BT
ขวดเอวขอด
ฝาปั๊มกระดุม
ขนาด 120ml.
@17.-

(แพ็คละ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-187-BT
ขวดวาเลนติโน่
ฝาเกลียวคาดเงิน
ขนาด 150ml.
@11.-
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-188-BT
ขวด PE-RCN
ฝาปั๊มเงินครอบเต็ม
ขนาด 60ml.
@20.-
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-189-BT
ขวด SQR-PVC
ฝาดำ,ฟ้า,ชมพู,เหลือง,ส้ม ขนาด 120ml.
@10.50
(แพ็คละ 416 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-190-BT
ขวด PETG
ฝาดำ,ฟ้า,ชมพู,เหลือง,ส้ม ขนาด 100ml.
@9.50
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-191-BT
ขวด HRK-PVC
ฝาดำ,ฟ้า,ชมพู,เหลือง,ส้ม ขนาด 270ml.
@12.50
(แพ็คละ 162 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-192-BT
ขวด PET-D
ฝาล็อคซีทาน
ขนาด 100ml.
@31.-
(แพ็คละ 500ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-193-BT
ขวดโสม
ฝาล็อคซีทาน
ขนาด 500ml.
@12.-
(แพ็คละ 156 ใบ)

***ราคายังไม่รวมคาจัดส่ง

รหัส 01-194-BT
ขวด MRC
ฝาฟริป
ขนาด 200ml.
@12.-

(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-195-BT
ขวด HRK-PET
ฝาฟริป
ขนาด 270ml.
@20.-
(แพ็คละ 162 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-196-BT
ขวด PET-OOP
ฝาปั๊ม
ขนาด 120ml.
@17.-
(แพ็คละ 308 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-197-BT
ขวด PET ไหล่ตัด
ฝาปั๊ม
ขนาด 1,000ml.
@27.-
(แพ็คละ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-198-BT
ขวดโบกี้
ฝาปั๊มปากยื่น
ขนาด 270ml.
@21.-

(แพ็คละ 168 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-199-BT
ขวดแจกัน PET
ฝาฟริป K.เงิน
ขนาด 150ml. @17.-
(แพ็คละ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมคาจัดส่ง

รหัส 01-200-BT
ขวดแจกัน PET
ฝาเกลียวไม้
ขนาด 150ml.
@20.-
(แพ็คละ 280 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-201-BT
ขวด BS-016
ฝาฟริป
ขนาด 100ml. @8.50
(แพ็คละ 500 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-203-BT
ขวดนาล
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 250ml.
@17.-

(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-204-BT
ขวด PETG-SQR
ฝาฟริป
ขนาด 60ml.
@9.-
(แพ็คละ 450 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-205-BT
ขวด ST-PET
ฝาเกลียวไม้
ขนาด 300ml.
@27.-

(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-206-BT
ขวดแจกัน PETG
ฝาปั๊มเงินครอบเต็ม
ขนาด 150ml.
@24.-
(แพ็คละ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมคาจัดส่ง

รหัส 01-207-BT
ขวดแจกัน PET
ฝาปั๊มเงิน
ขนาด 150ml.
@23.-
(แพ็คละ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมคาจัดส่ง

รหัส 01-208-BT
ขวด PE ขาวทึบ
ฝา Press ชุบเงิน
ขนาด 120ml.
@16.-
(แพ็คละ 200 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-215-BT
ขวด PET เหลี่ยม
ฝาปั๊มขาว/ใส/ดำ
ขนาด 500cc.
@21.-

(แพ็คละ 196 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-216-BT
ขวด SQR-PET
ปั๊มขาวขอบเงินครอบเต็ม ขนาด 200ml.
@23.-
(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-219-BT
ขวด MRC แบน
ฝาปั๊มกระดุมใส/ขาว/ดำ ขนาด 200ml.
@21.-
(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-220-BT
ขวด RCN-PVC
ฝาปั๊มกระดุม
ขนาด 250ml.
@21.-

(แพ็คละ 180 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-221-BT
ขวด SQR-PET
ฝาปั๊มใส/ขาว/ดำ
ขนาด 200ml.
@21.-

(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-222-BT
ขวด PE
ฝาปลายเหลม
ขนาด 120ml.
@10.-
(แพ็คละ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-223-BT
ขวด PE
ฝาปลายเหลม
ขนาด 220ml.
@11.-

(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-224-BT
ขวด PE
ฝาสเปรย์ไทเกอร์
ขนาด 220ml.
@20.-

(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-228-BT
ขวดปอนด์ใส
ฝาปั๊มขาว/ดำ/ใส
ขนาด 450ml.
@20.-

(แพ็คละ 105 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-232-BT
ขวด PET แบน
ฝาสเปรย์ขาว/ดำ
ขนาด 45ml.
@15.-

(แพ็คละ 500 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-234-BT
ขวดปอนด์สีชา
ฝาปั๊มขาว/ดำ/ใส
ขนาด 450ml.
@22.-

(แพ็คละ 105 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-235-BT
ขวด PET-OOP
ฝาปั๊มขาว/ดำ/ใส
ขนาด 120ml.
@17.-

(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-236-BT
ขวดไดลี่
ฝาเกลียว
ขนาด 45ml.
@7.50

(แพ็คละ 500 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-237-BT
ขวด PET-OOP
ฝาปั๊มขาว/ดำ/ใส
ขนาด 120ml.
@17.-
(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-237-BT
ขวด PET-OOP
ฝาปั๊มขาว/ดำ/ใส
ขนาด 120ml.
@17.-
(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-237-BT
ขวด PET-OOP
ฝาปั๊มขาว/ดำ/ใส
ขนาด 120ml.
@17.-
(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-238-BT
ขวด PET-OOP
ฝาสเปรย์ขาว/ดำ/ใส ขนาด 120ml.
@17.-
(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-238-BT
ขวด PET-OOP
ฝาสเปรย์ขาว/ดำ/ใส ขนาด 120ml.
@17.-
(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-238-BT
ขวด PET-OOP
ฝาสเปรย์ขาว/ดำ/ใส ขนาด 120ml.
@17.-
(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-239-BT
ขวด PET-OOP
ฝาเกลียวอลูมิเนียม
ขนาด 120ml.
@10.-

(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-239-BT
ขวด PET-OOP
ฝาเกลียวอลูมิเนียม
ขนาด 120ml.
@10.-

(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-239-BT
ขวด PET-OOP
ฝาเกลียวอลูมิเนียม
ขนาด 120ml.
@10.-

(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-242-BT
ขวดแจกัน
ฝาเกลียวอลูมิเนียม
ขนาด 150ml.
@10.-
(แพ็คละ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-243-BT
ขวดแจกัน
ฝาปั๊มขอบทองเงา
ขนาด 150ml.
@23.-

(แพ็คละ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-247-BT
ขวดแจกัน
ฝาปั๊มขาว/ดำ/ใส
ขนาด 150ml.
@21.-

(แพ็คละ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-250-BT
ขวด DIVA เหลี่ยม
ฝาปั๊มขาว/ดำ/ใส
ขนาด 300ml.
@20.-
(แพ็คละ 135 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-251-BT
ขวด DIVA เหลี่ยม
ฝาปั๊มขอบทองเงา
ขนาด 300ml.
@23.-
(แพ็คละ 135 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-252-BT
ขวด DIVA เหลี่ยม
ฝาเกลียวอลูมิเนียม
ขนาด 300ml.
@16.-

(แพ็คละ 135 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-253-BT
ขวดแจกัน
ฝาแครอลดำ/ขาว
ขนาด 150ml.
@12.-

(แพ็คละ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-254-BT
ขวดแจกัน
ฝาเกลียวรีฟิวชุบเงิน ขนาด 150ml.
@14.-
(แพ็คละ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-258-BT
ขวด PET ทรงรี
ฝาปั๊ม (ขาวชุด)
ขนาด 250ml.
@20.-

(แพ็คละ 192 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-259-BT
ขวด PET ทรงรี
ฝาสเปรย์ (ขาวชุด)
ขนาด 250ml.
@18.-

(แพ็คละ 192 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-260-BT
ขวด PET แบน
ฝาปั๊มขอบทองเงา
ขนาด 250ml.
@23.-
(แพ็คละ 192 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-262-BT
ขวด HRK-PVC
ฝาปั๊มขาว
ขนาด 270ml.
@21.-

(แพ็คละ 150 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-263-BT
ขวดสบู่
ฝาฟริปคาดเงิน
ขนาด 240ml.
@8.50
(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-264-BT
ขวด SQR ชมพู
ฝาปั๊มขาวครอบเงิน ขนาด 200ml.
@21.-

(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-265-BT
ขวด SQR ใส
ฝาปั๊มขาวครอบเงิน ขนาด 200ml.
@21.-

(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-266-BT
ขวด PET ทรงรี
ฝาปั๊มขอบเงินด้าน
ขนาด 250ml.
@23.-

(แพ็คละ 192 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-267-BT
ขวด PET-BODY
ฝาเกลียวอลูมิเนียม
ขนาด 100ml.
@10.-

(แพ็คละ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-268-BT
ขวด PET กลมสูง
ฝาเกลียวอลูมิเนียม
ขนาด 100ml.
@9.-

(แพ็คละ 171 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-269-BT
ขวด PET เหลี่ยม
ฝาเกลียวรีฟิวขาว/ดำ ขนาด 500cc.
@17.-

(แพ็คละ 120 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-270-BT
ขวด RCN-PET
ฝาปั๊มขาว/ดำ/ใส
ขนาด 250ml.
@21.-
(แพ็คละ 190 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-271-BT
ขวด PET เหลี่ยม
ฝาปั๊ม (ขาวชุด)
ขนาด 500cc.
@22.-
(แพ็คละ 168 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-272-BT
ขวด CP ตัดสีชา
ฝาปั๊มดำ
ขนาด 200ml.
@21.-
(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-273-BT
ขวด CP ปากตัด
ฝาแครอลขาว/ดำ
ขนาด 200ml.
@14.-

(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-274-BT
ขวด CP ปากตัด
ฝาฟริปล็อคซีทาน
ขนาด 200ml.
@16.-

(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-275-BT
ขวดปอนด์ใส
ฝาเกลียวบิดขาด
ขนาด 450ml.
@10.-

(แพ็คละ 105 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-277-BT
ขวด PET-D
ฝาสเปรย์ดำ/ขาว/ใส ขนาด 100ml.
@17.-
(แพ็คละ 500 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-278-BT
ขวดหรรษา
ฝาเกลียวคละสี
ขนาด 30ml.
@8.50

(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-280-BT
ขวด SQR-PET
ฝาปั๊ม (ขาวชุด)
ขนาด 270ml
@23.-
(แพ็คละ 196 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-281-BT
ขวด PET-OOP
ฝาปลายแหลม
ขนาด 120ml.
@11.-

(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-281-BT
ขวด PET-OOP
ฝาปลายแหลม
ขนาด 120ml.
@11.-

(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-281-BT
ขวด PET-OOP
ฝาปลายแหลม
ขนาด 120ml.
@11.-

(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-281-BT
ขวด PET-OOP
ฝาปลายแหลม
ขนาด 120ml.
@11.-

(แพ็คละ 308 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-286-BT
ขวด PET-RCN
ฝาสเปรย์ปืน (ขาวชุด)
ขนาด 250ml.
@20.-
(แพ็คละ 216 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-287-BT
ขวด PVC ปากตัด
ฝาสเปรย์ครอบใส
ขนาด 30ml.
@15.-
(แพ็คละ 1,000 ใบ)
)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-288-BT
ขวด PET-HRK
ฝาปั๊ม ST (ขาวชุด)
ขนาด 250ml.
@22.-
(แพ็คละ 150 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-289-BT
ขวด PET-BODY
ฝาปั๊ม ST (ขาวชุด)
ขนาด 200ml.
@22.-
(แพ็คละ 180 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-290-BT
ขวด PE ปากแคบ
ฝาเกลียว
ขนาด 120ml. @9.-
(แพ็คละ 240 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-292-BT
ขวด LIP GLOSS
เหลี่ยม ฝาดำ
ขนาด 4cc.
@20.-
(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-295-BT
ขวด PET คอตัด
ฝาสเปรย์ 60ml.
@16.-
(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-296-BT
ขวด PET คอตัด
ฝาสเปรย์ 125ml.
@18.-
(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-300-BT
ขวด PVC ปากตัด
ฝาฟริปตรงดำ 120ml.
@10.-
(แพ็คละ 153 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-303-BT
ขวด PET RY เหลี่ยม
ฝาเกลียวขาว 500ml.
@19.-
(แพ็คละ 168 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-304-BT
ขวดปั๊มทรีฝ้า
ฝาเทา
ขนาด 30ml.
@50.-
(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-305-BT
ขวดปั๊ม PB
ฝาปั๊มดำครอบใส
ขนาด 80ml.
@40.-
(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-306-BT
ขวด BS-016
ฝาปั๊มครอบเงินเงา
ขนาด 110ml.
@18.-
(แพ็คละ 500 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-307-BT
ขวด SQR ขาว
ฝาฟริปขาว

ขนาด 120ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-308-BT
ขวด ST PET
ฝาฟริปขาว

ขนาด 150ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-309-BT
ขวด PET กลม
ฝาเกลียวรีฟิวขาว
ขนาด 120ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-310-BT
ขวด PET ตัด
ฝาเกลียว (ขาวชุด)

ขนาด 100ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-311-BT
ขวดตัดสีน้ำตาลทอง ฝาปั๊มล็อคขาว
ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-312-BT
ขวด PET กลมเตี้ย
ฝาฟริปขาว

ขนาด 150ml.
@11.-
(แพ็คละ 288 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-313-BT
ขวด PET กลมเตี้ย
ฝาฟริปขาว

ขนาด 150ml.
@12.-
(แพ็คละ 288 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-314-BT
ขวด PET ตัด
ฝาปั๊มล็อค

ขนาด 300ml.
@20.-
(แพ็คละ 162 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-315-BT
ขวด PET ปากตัด
ฝาปั๊มกระดุมขาว

ขนาด 1,000ml. @29.-
(แพ็คละ 165 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-316-BT
ขวด PETE
ฝาสเปรย์ปืนคอสั้น
ขนาด 250ml.
@21.-
(แพ็คละ 120 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-317-BT
ขวด PET-LI
ฝาปั้ม

ขนาด 120ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-318-BT
ขวด PET-LI
ฝาสเปรย์

ขนาด 120ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-319-BT
ขวด PET-SA
ฝาปั้ม

ขนาด 120ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-320-BT
ขวด PVC-SB ใส
ฝาปั้ม

ขนาด 270ml.
@22.-
(แพ็คละ 196 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-321-BT
ขวด PVC-SB สีขาว/ดำ
ฝาปั้ม

ขนาด 270ml.
@22.-
(แพ็คละ 196 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-321-BT
ขวด PVC-SB สีน้ำเงิน/เขียว
ฝาปั้ม

ขนาด 270ml.
@22.-
(แพ็คละ 196 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-322-BT
ขวดน้ำเต้าหู้ใส
ฝาปั๊ม

ขนาด 300ml.
@23.-
(แพ็คละ 112 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-323-BT
ขวดน้ำเต้าหู้ขาว
ฝาปั๊ม

ขนาด 300ml.
@24.-
(แพ็คละ 112 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-324-BT
ขวดแจกันใส
ฝาปั๊มกระดุม

ขนาด 250ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-325-BT
ขวดแจกันขาว
ฝาปั๊ม

ขนาด 250ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-326-BT
ขวดดินสอขาว
ฝาฟริปขาว

ขนาด 150ml.
@21.-
(แพ็คละ 260 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-327-BT
ขวด PET-SA ใส
ฝาสเปรย์

ขนาด 120ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-328-BT
ขวด PET ไหล่ตัดใส
ฝาสเปรย์

ขนาด 100ml.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 01-329-BT
ขวด PET ไหล่ตัดใส
ฝาสเปรย์

ขนาด 150ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-330-BT
ขวด CP ไหล่ตัดขาว
ฝาปั๊ม

ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-330-BT
ขวด CP ไหล่ตัดขาว
ฝาปั๊ม

ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-331-BT
ขวด CP ไหล่ตัดดำ
ฝาปั๊มกระดุม

ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-332-BT
ขวด CP ไหล่ตัดใส
ฝาปั๊มกระดุม

ขนาด 300ml.
@22.-
(แพ็คละ 184 ใบ) 
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-333-BT
ขวด CP ไหล่ตัดขาว
ฝาปั๊มกระดุม

ขนาด 300ml.
@22.-
(แพ็คละ 184 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-334-BT
ขวด PET-LU ขาว
ฝาสเปรย์

ขนาด 300ml.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 01-335-BT
ขวด PET ไหล่ตัีดชา
ฝาสเปรย์

ขนาด 120ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-336-BT
ขวด PET-KE ใส
ฝาปั๊มกระดุม

ขนาด 300ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-337-BT
ขวด PET-KE
ฝาปั๊มกระดุม

ขนาด 300ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-337-BT
ขวด PET-KE
ฝาปั๊มกระดุม

ขนาด 300ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-338-BT
ขวด PET-KE
ฝาอลูมิเนียม

ขนาด 300ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-339-BT
ขวด PET-LK ใส
ฝาสเปรย์

ขนาด 150ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-340-BT
ขวดน้ำแร่
ฝาสเปรย์

ขนาด 130ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-341-BT
ขวด PET-HRK ชา ฝาปั๊ม
ขนาด 270ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-342-BT
ขวด BODY #18
ฝาสเปรย์

ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-343-BT
ขวดโชกุนขาว
ฝาปั๊ม

ขนาด 300ml.
@18.-
(แพ็คละ 126 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-344-BT
ขวด PET-PR ขาว
ฝาฟริปล็อคซีทาน
ขนาด 160ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-345-BT
ขวด SQR-SB ขาว
ฝาสเปรย์ขาว

ขนาด 120ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-345-BT
ขวด SQR-SB ขาว
ฝาสเปรย์ดำ

ขนาด 120ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-346-BT
ขวดกระดิ่งน้ำแร่ใส ฝาสเปรย์
ขนาด 150ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-347-BT
ขวดกระดิ่งน้ำแร่ชมพู ฝาสเปรย์
ขนาด 150ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-348-BT
ขวด PET-SB ใส
ฝาเพลสชุบ

ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-349-BT
ขวด PP-LUX
ฝาปั๊ม

ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-350-BT
ขวดแบน (ชา,ดำ)
ฝาปั๊ม

ขนาด 250ml.
@23.-
(แพ็คละ 162 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-351-BT
ขวดแบน (ชา,ดำ)
ฝาอลูมิเนียม

ขนาด 250ml.
@16.-
(แพ็คละ 162 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-352-BT
ขวด PET ใส
ฝาปั๊ม

ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-353-BT
ขวด PET ขาว
ฝาปั๊ม

ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-354-BT
ขวด PET-SJ ใส
ฝาปั๊ม

ขนาด 300ml.
@22.-
(แพ็คละ 115 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-355-BT
ขวด PET-SJ เขียว
ฝาปั๊ม

ขนาด 300ml.
@23.-
(แพ็คละ 115 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-356-BT
ขวด PET โชกุนใส
ฝาปั๊มโฟม

ขนาด 300ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-357-BT
ขวดแม๊กโนเรียใส
ฝาปั๊ม

ขนาด 300ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-358-BT
ขวดแม๊กโนเรีย
ฝาปั๊ม

ขนาด 300ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-359-BT
ขวด PP-LUX ใส
ฝาสเปรยปืน 24mm.

ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-360-BT
ขวดวาเลนติโน่
ฝาเกลียวชุบเงิน
ขนาด 120ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-361-BT
ขวดวาเลนติโน่
ฝาเกลียว

ขนาด 50ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-362-BT
ขวด PET วาเลนติโน่
ฝาเกลียวชุบเงิน
ขนาด 100ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-363-BT
ขวด PP ขาวทึบ
ฝาปั๊ม

ขนาด 360ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-364-BT
ขวด PET น้ำแร่เขียว
ฝาปั๊มกระดุม

ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม

รหัส 01-365-BT
ขวด PET น้ำแร่ดำ
ฝาปั๊มกระดุม

ขนาด 300ml.
@18.-
(แพ็คละ 168 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-366-BT
ขวด PP ไหล่ตัดใส
ฝาฟริปหลอดโฟม
ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-367-BT
ขวด PP ไหล่ตัดส้ม
ฝาฟริปหลอดโฟม
ขนาด 200ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-368-BT
ขวด PET-PO ดำ
ฝาปั๊ม

ขนาด 300ml.
@21.-
(แพ็คละ 144 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-369-BT
ขวด PP-MR ใส
ฝาฟริปหลอดโฟม
ขนาด 200ml.   ***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-370-BT
ขวด PP-MR ใส
ฝาฟริปหลอดโฟม
ขนาด 50ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-371-BT
ขวด PET มะนาวใส
ฝาอลูมิเนียม

ขนาด 150ml.
@12.-
(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-372-BT
ขวด PET มะนาวใส
ฝาฟริป

ขนาด 150ml.
@14.-
(แพ็คละ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-373-BT
ขวดน้ำเต้าหู้ขาว
ฝาอลูมิเนียม

ขนาด 300ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-374-BT
ขวดน้ำเต้าหู้ใส
ฝาอลูมิเนียม

ขนาด 300ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-375-BT
ขวด PET-KE ใส
ฝาปั๊มโฟม

ขนาด 300ml.
@21.-
(แพ็คละ 162 ใบ) 
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-376-BT
ขวด PET-KE ขาว
ฝาปั๊มโฟม

ขนาด 300ml.
@21.-
(แพ็คละ 162 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-376-BT
ขวด PET-KE เขียว
ฝาปั๊มโฟม

ขนาด 300ml.
@21.-
(แพ็คละ 162 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง 

รหัส 01-376-BT
ขวด PET-KE ชมพู
ฝาปั๊มโฟม

ขนาด 300ml.
@21.-
(แพ็คละ 162 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-376-BT
ขวด PET-KE ชา
ฝาปั๊มโฟม

ขนาด 300ml.
@21.-
(แพ็คละ 162 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-376-BT
ขวด PET-KE ดำ
ฝาปั๊มโฟม

ขนาด 300ml.
@21.-
(แพ็คละ 162 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-377-BT
ขวด PVC (แดง,เขียว)
ฝาปั๊ม

ขนาด 120ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-385-BT
ขวดกลมใส ฝาสเปรย์
ขนาด 50ml.
@18.-
(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-386-BT
ขวดใสปากตัด ฝาปั้ม
ขนาด 50ml.
@18.-
(แพ็คละ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-388-BT
ขวด PET กลมใส ฝาฟริปใหญ่
ขนาด 360ml.
@9.50
(แพ็คละ 136 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-389-BT
ขวด PET กลมใส ฝาฟริปเล็ก
ขนาด 360ml.
@9.50
(แพ็คละ 136 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 01-390-BT
ขวด PET กลมใส ฝาปลายแหลม
ขนาด 120ml.
***ราคาโทรสอบถาม 

รหัส 01-392-BT
ขวดสบู่ ฝาฟริป
ขนาด 60ml.
@6.50
(แพ็คละ 500 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

ขวดผลิตตามแบบ

รับผลิตขวด โมลด์-แม่พิมพ์ รับขึ้นตามแบบลูกค้า

ผลิตและจำหน่าย

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ปลีก-ส่ง

ขวดผลิตตามแบบ

รับผลิตขวด โมลด์-แม่พิมพ์ รับขึ้นตามแบบลูกค้า

ผลิตและจำหน่าย

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ปลีก-ส่ง

ออกแบบฉลากสินค้า

รับออกแบบ และจัดพิมพ์ฉลากสินค้า

สินค้าของเรามีอะไรบ้าง?

ขวดบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก เนื้อ PET PVC PE PP ขวดปั๊ม ขวดแชมพู โลชั่นต่างๆ ฯลฯ
ขวดบรรจุภัณฑ์(มินิ)
ขวดพลาสติกขนาดเล็ก เนื้อ PET PVC PE PP ขวดปั๊ม ขวดแชมพู โลชั่นต่างๆ ฯลฯ
ขวดสูญญากาศ ขวดปั๊มสูญญากาศ ฯลฯ
ขวดยา-อาหารเสริม บรรจุยาเม็ดและยาน้ำ ขวดแก้วอโรมา ขวดยาฉีด ขวดยาหยด ขวดสมุนไพร ฯลฯ
กระปุก-ตลับ กระปุกพลาสติก อะคริลิค ตลับครีม ฯลฯ
หลอดโฟม หลอดบรรจุครีม เครื่องสำอางค์ ฯลฯ
แกลลอน แกลลอน ขวดน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ขวดปุ๋ยน้ำ ขวดใส่น้ำยาล้างจาน ฯลฯ
ขวดน้ำดื่ม-ขวดซอส ขวดบรรจุภัณฑ์อาหาร ขวดน้ำดื่ม ขวดซอส ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม