รหัส 07-003-GL 
แกลลอนขาวหูหิ้ว ฝาเกลียว (ทรงกลม)
ขนาด 500g. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-004-GL 
แกลลอนใสหูหิ้ว ฝาเกลียว (ทรงกลม)
ขนาด 1 ลิตร @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 120 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-005-GL
แกลลอนขาวหูหิ้ว ฝาล็อค (ทรงเหลี่ยม)
ขนาด 1 ลิตร @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-006-GL 
แกลลอนใสหูหิ้ว ฝาเกลียว (ทรงเหลี่ยม)
ขนาด 1 ลิตร @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-007-GL 
แกลลอนใสหูหิ้ว ฝาเกลียว (ทรงกลม)
ขนาด 3.8 ลิตร @24.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 120 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-008-GL 
แกลลอนใสหูหิ้ว ฝาเกลียว (ทรงเหลี่ยม)
ขนาด 5 ลิตร @33.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 120 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-009-GL 
แกลลอนหูหิ้ว
ฝาล็อค (ทรงเหลี่ยม)
ขนาด 25 ลิตร
@190.- (100 ใบ) สีเทา
@210.- (100 ใบ) สีขาว
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-010-GL 
ขวดน้ำยาล้างจานสีเหลือง
ขนาด 200 ซีซี.@7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-011-GL 
ขวดน้ำยาล้างจานสีเหลือง
ขนาด 500 ซีซี. @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 180 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-012-GL 
ขวดน้ำยาล้างจานสีเหลือง ขนาด 800 ซีซี. @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-013-GL 
ขวดแอมเวย์
ขนาด 500 ซีซี.  @13.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 140 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-014-GL 
ขวดแอมเวย์
ขนาด 1,000 ซีซี. @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 170 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-015-GL 
ขวดน้ำยา
ขนาด 1,000 ซีซี. @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 150 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-016-GL 
ขวดน้ำยาเช็คกระจก ขนาด 500 ซีซี. @23.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-017-GL 
ขวดสบู่ PR,
ฝาสเปรย์ปืน 24มม.
ขนาด 240 ซีซี. @16.-
(สินค้าสั่งผลิต 1,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-018-GL 
ขวด Body PVC,
ฝาสเปรย์ปืน 24มม.
ขนาด 500 ซีซี. @23.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 160 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-019-GL 
ขวดปอนด์ (ใส),
ฝาสเปรย์ปืนคอสั้น
ขนาด 450 ซีซี. @20.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 144 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-020-GL 
ขวดปอนด์ (ขาว),
ฝาสเปรย์ปืนคอสั้น
ขนาด 450 ซีซี. @21.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 144 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-021-GL 
ขวดกาว
ฝาปากแหลม
ขนาด 400 ซีซี. @10.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-024-GL 
ขวดสีโป๊ว
ฝาปากแหลม
ขนาด 120 ซีซี. @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-023-GL 
ขวดน้ำยาเช็ดกระจก ฝาสเปรย์ปืนคอสั้น
ขนาด 280 ซีซี. @18.50
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-022-GL 
ขวดน้ำยาเข็ดกระจก ฝาสเปรย์
ขนาด 280 ซีซี. @18.-
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-025-GL 
ขวดคริสตัน, ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 500 ซีซี. @13.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-026-GL 
แกลลอนกลมใหญ่หูหิ้ว ขนาด 1 ลิตร @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-027-GL 
แกลลอนเหลี่ยม
ขนาด 3.8 ลิตร @21.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-029-GL 
ขวด VR สีดำ, ฝาดำ
ขนาด 120 มล. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 280 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-031-GL 
ขวดเหลี่ยม PP, ฝาขาวจุก
ขนาด 1 ลิตร @19.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-033-GL 
ขวดหมึกเหลี่ยม SQR
ขนาด 50 ซีซี. @7.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 228 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-034-GL 
ขวดหมึกเหลี่ยม SQR
ขนาด 100 ซีซี.  @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 594 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-035-GL 
ขวดปุ๋ยน้ำสีเหลือง, ฝาขาว
ขนาด 100 ซีซี. @5.-
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-036-GL 
ขวดปุ๋ยน้ำสีขาว, ฝาดำ
ขนาด 100 ซีซี. @5.-
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-038-GL 
ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ 8 เหลี่ยม
ขนาด 500 ซีซี. @19.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-039-GL 
ขวดกาว
ขนาด 20 กรัม
@6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 400 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-040-GL 
ขวดกาว
ขนาด 120 มล. @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 400 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-041-GL 
ขวดกาว
ขนาด 300 มล. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 400 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-042-GL 
ขวดกาว
ฝาปากแหลม
ขนาด 400 ซีซี. @10.-
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-043-GL 
แกลลอนกลมหูหิ้วฝาล็อค (ทรงกลม)
ขนาด 1.8 ลิตร @20.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 120 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-044-GL 
ขวดน้ำยาล้างจานสีขาว
ขนาด 500 ซีซี. @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-045-GL 
แกลลอนใสหูหิ้ว ฝาล็อค (ทรงเหลี่ยม)
ขนาด 500 กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-047-GL 
ขวดน้ำยาเช็คกระจก ฝาสเปรย์ปืนคอสั้น ขนาด 500 ซีซี. @24.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-048-GL 
ขวดน้ำมันจักร
ฝาปากแหลม

ขนาด 100 ซีซี.@9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-049-GL 
แกลลอนขาวทึบ (รุ่น N)
ฝาเกลียว
ขนาด 500 ซีซี.@13.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 115 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-052-GL 
ขวดปุ๋ยน้ำ ฝาเหลือง/ขาว
ขนาด 1,000 ซีซี.@20.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,080 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-053-GL 
ขวดหมึกกลมขาวขุ่น ขนาด 50 ซีซี.@7.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-054-GL 
ขวดหมึกเหลี่ยม SQR
ขนาด 100 ซีซี.@8.-
สั่งซื้อขั้นต่ำ (594 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-055-GL 
ขวดแอมเวย์
ขนาด 250 ซีซี. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-057-GL 
ขวดน้ำยาเช็คกระจก ฝารีฟิว (ดำชุด)
ขนาด 500 ซีซี. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-058-GL 
ขวดซอสเล็ก ปากตัด
ขนาด 150 ซีซี. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 230 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-059-GL 
ขวดซอสใหญ่ ปากตัด
ขนาด 350 ซีซี. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 230 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-060-GL 
ขวดปุ๋ยน้ำขาวทึบ ขนาด 500 ซีซี. @19.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 160 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-061-GL 
ขวดปอนด์ขาว ฝาเกลียวบิดขาว
ขนาด 450 ซีซี. @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 105 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-062-GL 
ขวดปอนด์ใส ฝาซอสใหญ่
ขนาด 450 ซีซี. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 144 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-064-GL 
แกลลอนเหลี่ยม หัวปั๊ม
ขนาด 1,000 ซีซี. @26.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 144 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-065-GL 
ขวดปุ๋ยน้ำใส
ขนาด 500 ซีซี. @19.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 160 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-066-GL 
ขวดปอนด์ขาว ฝาซอสใหญ่
ขนาด 450 ซีซี. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 144 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-067-GL 
ขวดปอนด์ขาว ฝาเกลียวรีฟิว
ขนาด 450 ซีซี. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 144 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-068-GL 
ขวดน้ำยาล้างจานสีขาว
ขนาด 200 ซีซี. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-069-GL 
ขวดน้ำยาล้างจาน สีขาว
ขนาด 800 ซีซี. @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-070-GL 
แกลลอนใส(เหลี่ยม) ทรงผอมสูง ฝาล็อค
ขนาด 1 ลิตร. @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-071-GL 
ขวดน้ำยาเช็คกระจก ฝาสเปรย์ปืนคอสั้น (ขาวชุด)
ขนาด 500 ซีซี. @24.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-072-GL 
ขวดน้ำยาเช็คกระจกน้ำเงิน ฝาสเปรย์ปืนคอสั้นขาว ขนาด 500 ซีซี.  @24.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-073-GL 
ขวดสีโป๊ว ปากตัด ขนาด 100 ซีซี.  @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-074-GL 
ขวดน้ำยาเช็ค ฝาสเปรย์ฟ๊อกกี้ ขนาด 500 ซีซี.  @24.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 120 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-075-GL 
ขวดน้ำยาเช็ค ฝาสเปรย์ปืน ขนาด 500 ซีซี.  @24.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 120 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัส 07-076-GL 
แกลลอนเหลี่ยม (ไม่มีจุกใน)
ขนาด 5 ลิตร @29.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 120 ใบ)
***ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

ขวดผลิตตามแบบ

รับผลิตขวด โมลด์-แม่พิมพ์ รับขึ้นตามแบบลูกค้า

ผลิตและจำหน่าย

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ปลีก-ส่ง

ขวดผลิตตามแบบ

รับผลิตขวด โมลด์-แม่พิมพ์ รับขึ้นตามแบบลูกค้า

ผลิตและจำหน่าย

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ปลีก-ส่ง

ออกแบบฉลากสินค้า

รับออกแบบ และจัดพิมพ์ฉลากสินค้า

สินค้าของเรามีอะไรบ้าง?

ขวดบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก เนื้อ PET PVC PE PP ขวดปั๊ม ขวดแชมพู โลชั่นต่างๆ ฯลฯ
ขวดบรรจุภัณฑ์(มินิ)
ขวดพลาสติกขนาดเล็ก เนื้อ PET PVC PE PP ขวดปั๊ม ขวดแชมพู โลชั่นต่างๆ ฯลฯ
ขวดสูญญากาศ ขวดปั๊มสูญญากาศ ฯลฯ
ขวดยา-อาหารเสริม บรรจุยาเม็ดและยาน้ำ ขวดแก้วอโรมา ขวดยาฉีด ขวดยาหยด ขวดสมุนไพร ฯลฯ
กระปุก-ตลับ กระปุกพลาสติก อะคริลิค ตลับครีม ฯลฯ
หลอดโฟม หลอดบรรจุครีม เครื่องสำอางค์ ฯลฯ
แกลลอน แกลลอน ขวดน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ขวดปุ๋ยน้ำ ขวดใส่น้ำยาล้างจาน ฯลฯ
ขวดน้ำดื่ม-ขวดซอส ขวดบรรจุภัณฑ์อาหาร ขวดน้ำดื่ม ขวดซอส ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม