นโยบายเปลี่ยนคืนสินค้า

 1. ในกรณีที่ทางร้านฯจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางร้าน ทางร้านฯยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ (กรณีที่มีของในสต็อคพร้อมส่ง) / ภายใน 20 วัน (กรณีที่สินค้ารอผลิต) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 2. โดยปกติทางร้านฯได้มีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนการจัดส่ง เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันที หรืออย่างน้อยไม่เกิน 14 วัน (ดูจากวันที่ตราประทับของไปรษณีย์) ว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ หากสินค้าที่จัดส่งได้รับไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อไว้ กรุณาแจ้งทางร้านฯให้ทราบ ทางร้านฯจะดำเนินจัดส่งสินค้าที่ขาดให้ใหม่่ภายใน 7 วันทำการ (กรณีที่มีของในสต็อคพร้อมส่ง) / ภายใน 20 วัน (กรณีที่สินค้ารอผลิต) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หรือทำการหักคืนเงินให้กับลูกค้าแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง
 3. สินค้าที่ได้รับเกิดชำรุดเสียหายระหว่างขนส่ง โดยสาเหตุมิได้เกิดจากลูกค้ากรุณาส่งเครมกลับคืนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับของ (ดูจากวันที่ตราประทับของไปรษณีย์) หากเลยกำหนด ทางร้านฯ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เพราะถือว่าได้รับสินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วทุกประการ
 4. สินค้าที่ได้รับเกิดชำรุดเสียหายด้านการผลิตที่ไม่เรียบร้อย เช่น บุบ, แตก ฯลฯ โดยสาเหตุมิได้เกิดจากลูกค้า กรุณาส่งเครมกลับคืนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับของ (ดูจากวันที่ตราประทับของไปรษณีย์) หากเลยกำหนด ทางร้านฯ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เพราะถือว่าได้รับสินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วทุกประการ
 5. ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าที่มิได้เกิดจากการชำรุดเสียหายจากระหว่างขนส่ง หากสืบทราบได้ว่าชำรุดเกิดจากการกระทำของลูกค้าโดยตรง
 6. การเปลี่ยนสินค้านั้นลูกค้าต้องติดต่อกับทางร้านพีทูพี ซัพพลาย โดยตรงทางโทรศัพท์ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับของไปรษณีย์) มิฉะนั้นทางร้านฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนด 


ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง อันเนื่องมาจากลูกค้าได้กระทำสั่งซื้อผิดรายการโดยตัวของลูกค้าเอง
 2. ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เว้นเสียแต่เป็นการส่งสินค้าผิดของทางร้านฯ หรือสินค้าที่ได้รับเกิดชำรุดเสียหายด้านการผลิตที่ไม่เรียบร้อย เช่น บุบ, แตก ฯลฯ โดยสาเหตุมิได้เกิดจากการกระทำของลูกค้าโดยตรง
 3. หากลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับ ของไปรษณีย์)
 4. หากท่านส่งคืนสินค้าล่าช้าเกิน 14วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับคำยืนยันการรับคืนจากร้าน
 5. หากท่านส่งคืนสินค้ามาโดยไม่มีคำยืนยันการรับคืนจากทางร้าน
 6. สินค้าเคยถูกใช้งานแล้วแม้เพียงครั้งเดียว
 7. สินค้าถูกปรับแต่ง หรือทำความสะอาดโดยลูกค้า
 8. สินค้าถูกทำให้มีตำหนิหรือชำรุดโดยลูกค้า
 9. สินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม อันเนื่องจากส่วนประกอบได้ถูกแกะหรือตัดออก
 10. รูปทรงของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปโดยมีสาเหตุมาจากการทดลองของลูกค้า
 11. สินค้าของลูกค้าที่มีองค์ประกอบเป็นกรดหรือด่างรุนแรง โดยมิได้แจ้งให้ทางร้านฯได้ทราบถึงส่วนประกอบที่ทำให้มีปฎิกริยากับตัวบรรจุภัณฑ์มาก่อน
 12. สินค้าที่นำไปบรรจุผิดประเภทการใช้งานตามมาตราฐานทั่วๆไป

ขวดผลิตตามแบบ

รับผลิตขวด โมลด์-แม่พิมพ์ รับขึ้นตามแบบลูกค้า

ผลิตและจำหน่าย

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ปลีก-ส่ง

ขวดผลิตตามแบบ

รับผลิตขวด โมลด์-แม่พิมพ์ รับขึ้นตามแบบลูกค้า

ผลิตและจำหน่าย

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ ปลีก-ส่ง

ออกแบบฉลากสินค้า

รับออกแบบ และจัดพิมพ์ฉลากสินค้า

สินค้าของเรามีอะไรบ้าง?

ขวดบรรจุภัณฑ์ ขวดพลาสติก เนื้อ PET PVC PE PP ขวดปั๊ม ขวดแชมพู โลชั่นต่างๆ ฯลฯ
ขวดบรรจุภัณฑ์(มินิ)
ขวดพลาสติกขนาดเล็ก เนื้อ PET PVC PE PP ขวดปั๊ม ขวดแชมพู โลชั่นต่างๆ ฯลฯ
ขวดสูญญากาศ ขวดปั๊มสูญญากาศ ฯลฯ
ขวดยา-อาหารเสริม บรรจุยาเม็ดและยาน้ำ ขวดแก้วอโรมา ขวดยาฉีด ขวดยาหยด ขวดสมุนไพร ฯลฯ
กระปุก-ตลับ กระปุกพลาสติก อะคริลิค ตลับครีม ฯลฯ
หลอดโฟม หลอดบรรจุครีม เครื่องสำอางค์ ฯลฯ
แกลลอน แกลลอน ขวดน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ขวดปุ๋ยน้ำ ขวดใส่น้ำยาล้างจาน ฯลฯ
ขวดน้ำดื่ม-ขวดซอส ขวดบรรจุภัณฑ์อาหาร ขวดน้ำดื่ม ขวดซอส ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม