Your company name
Choose
your language:
 
˹á
ǡѺ
Թ
Ըա觫
èѴ
Դ
ǴԹѡ
ǴԹѡ


ԡâͧҹ
ԡâͧҹ

ԡѺѴ觾ءԴ


䫵騴¹
ҳԪ硷͹ԡѺ
ҧѲҸáԨä
зǧҳԪ
¹ҳԪŢ
3120100608420


ʹ
ʹ

06-001-TU
ʹ (,,)
ʹ (ǹԹ,)
ʹ (ͧ,)
Ҵ 5g. @5.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 2 .
EMS = 97.-
ʴ = 35.-

1.75x5.75cm.
06-002-TU
ʹ ( Filp K.Թ)
06-003-TU
ʹʴҹ ( Filp K.Թ)
06-004-TU
ʹ ( Filp K.Թ)
Ҵ 50g. @9.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-
 
3.25x11.5cm.

06-005-TU
ʹ ( Filp ǡ)
06-006-TU
ʹʴҹ ( Filp ǡ)
06-007-TU
ʹ ( Filp ǡ)
Ҵ 50g. @9.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-
   
3.25x11.5cm.

06-008-TU
ʹ ( Filp )
06-009-TU
ʹ ( Filp )
06-010-TU
ʹʴҹ ( Filp , )
Ҵ 50g. @9.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-
 
3.25x11.5cm.

06-011-TU
ʹ ( Filp )
06-012-TU
ʹʴҹ ( Filp )
06-013-TU
ʹ ( Filp )
Ҵ 50g. @9.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-
 
3.25x11.5cm.

ʹ (Թ)
06-014-TU
ʹʴҹ (Թ)
06-015-TU
ʹ (Թ)
06-016-TU

Ҵ 50g.
@11.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-
 
3.25x11cm.

06-017-TU
ʹ ()
06-018-TU
ʹ (Ǣ)
06-019-TU
ʹʴҹ ()
06-020-TU
ʹ ()
Ҵ 50g.
@9.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-
 
3.25x11cm.

06-021-TU
ʹ (Ǣ)
06-022-TU
ʹ ()
06-023-TU
ʹ ()
06-024-TU
ʹ ()
Ҵ 30g.
@8.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-
 
2.75x9.75cm.

06-025-TU
ʹ (Ǵ,)
06-026-TU
ʹ (Ǣ)
Ҵ 20g. @7.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-

2.5x9cm.

06-027-TU
ʹ (,)

ʹ (Ǵ,Թ)
 
Ҵ 10g. @7.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 3 .
EMS = 137.-
ʴ = 50.-
 
1.75x7.25cm.


06-027-TU
ʹ (ǿ)

ʹ (ͧ,)

Ҵ 10g. @7.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 3 .
EMS = 137.-
ʴ = 50.-
 
1.75x7.25cm.

06-028-TU
ʹ (Ǣ)
ʹ (Ǵ)
Ҵ 15g. @7.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 3 .
EMS = 137.-
ʴ = 50.-
 
2x9cm.

06-044-TU
ʹ (,)
ʹ (Ǵ,Թ)
Ҵ 10g. @7.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 3 .
EMS = 137.-
ʴ = 50.-
 
1.75x7.25cm.

06-044-TU
ʹ (Ǫ)
ʹ (ͧ,)
 
Ҵ 10g. @7.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 3 .
EMS = 137.-
ʴ = 50.-
 
1.75x7.25cm.

06-029-TU
ʹ (,,)
ʹ (ǹԹ,)
ʹ (ͧ,)
Ҵ 5g. @5.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 2 .
EMS = 97.-
ʴ = 35.-
 
1.75x5.75cm.
 

06-030-TU
ʹ

(Ǣ)
(Ǵ)

Ҵ 25g.
@7.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-
 
2.5x10.5cm.

06-033-TU

ʹ (һ)
Ҵ 180-200 @11.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

4.5x18cm.

06-034-TU

ʹ (һ k.Թ)
Ҵ 180-200 @12.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 6 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

4.5x18cm.

06-035-TU

ʹ (һ)
Ҵ 150 @10.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 65.-

4.5x14.5cm.

06-036-TU

ʹ (һ k.Թ)
Ҵ 150 @11.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 65.-

4.5x14.5cm.

06-042-TU
ʹ ( k.Թ)
Ҵ 20
Ҥͺ
2x3x7.5cm.

06-043-TU

ʹء ( k.Թ)
Ҵ 5
Ҥͺ
1.75x2.5x5.5cm.  

06-045-TU(K)

ʹ (ҿԺ k.Թ)
Ҵ 100 @11.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 65.-

3.5x17cm.  

06-051-TU

ʹ (ҿԺ)
Ҵ 150 @13.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 65.-

5x15cm.  

06-053-TU
ʹ (ҿԺ)
Ҵ 180 @14.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-
 
4.25x16.5cm.

06-054-TU
ʹǷֺ
( k.Թ)
Ҵ 200 @14.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-
   
5x18cm.

06-058-TU
ʹҴԹ
(ҿԻ k.Թ)
Ҵ 50 @11.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-
   
2.5x4.5x10cm.  

06-059-TU

ʹҴԹ
(ҿԻ k.Թ)
Ҵ 100 @13.-
(觫͢鹵 300)

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-
 
3x5x13.5cm.


06-066-TU

ʹ
Թ

Ҵ 30
Ҥͺ
 
3x10cm.


06-067-TU

ʹ
һ

Ҵ 50
Ҥͺ
 
3x11.5cm.


06-068-TU

ʹʴҹ Ǣ
Ҵ 40
Ҥͺ
 
3x10cm.


06-069-TU

ʹշͧ Ǥͺ
Ҵ 50g.
Ҥͺ 
0x0cm


06-070-TU

ʹ Ǥͺ
Ҵ 50g.
Ҥͺ
 
0x0cm.


06-071-TU

ʹԹ Ǥͺ
Ҵ 50g.
Ҥͺ
 
0x0cm.


06-072-TU

ʹչԹ ǪغԹ
Ҵ 50g.

Ҥͺ
 
0x0cm.


06-073-TU

ʹ ҿԻ (ʪش)
Ҵ 30g.
Ҥͺ
 
2.95x10.5cm.


06-074-TU

ʹ ҿԻ (Ӫش)
Ҵ 30g.
Ҥͺ
 
2.95x10.5cm.


06-075-TU

ʹ ҿԻ (Ӫش)
Ҵ 50g.
Ҥͺ
 
3.5x11.75cm.


06-076-TU

ʹ ҿԻ (Ӫش)
Ҵ 100g.
Ҥͺ
 
4.5x13cm.


06-077-TU

ʹ ҿԻ (Ӫش) ٧
Ҵ 100g.
Ҥͺ
 
4x15.25cm.


06-078-TU

ʹ ҿԻ (Ӫش)
Ҵ 180g.
Ҥͺ
 
4.5x16cm.


06-079-TU

ʹ ҿԻ (Ӫش)
Ҵ 200g.
Ҥͺ
 
4.5x18.25cm.


06-080-TU

ʹ ͹
Ҵ 50g.
Ҥͺ
 
4x12cm.


06-081-TU

ʹ ҿԻغͧ
Ҵ 100g.
Ҥͺ
 
3.5x17cm.


06-082-TU

ʹ ҿԻ (Ǫش)
Ҵ 30g.
Ҥͺ
 
3x10cm.


06-083-TU

ʹ ҿԻ (Ǫش)
Ҵ 50g.
Ҥͺ
 
3x11.5cm.


06-084-TU

ʹ ҿԻ (Ǫش)
Ҵ 100g.
Ҥͺ
 
4.5x13m.


06-085-TU

ʹ ҿԻ (ʪش)
Ҵ 100g.
Ҥͺ
 
4.5x13cm.


06-086-TU

ʹẹ ()
Ҵ 50g.
Ҥͺ
 
0x0cm.


06-087-TU

ʹẹ (٧)
Ҵ 80g.
Ҥͺ
 
2.5x4x13.5cm.

 
 
˵ :
***觫͢鹵ӵʹǧ (...) ͧ¡***
***Թ觼Ե ¶֧ ԹҷռԵ stock ͧ觼Ե order ʹ鹵ӵǧ (...) ͧ¡***
- Ҥҷ駹Ҩա¹ŧ ԵͧҺǧ˹
- ҤŤ

 
Copyright © 2015 P2P SUPPLY | ҹշپ Ѿ
Website Designs by p2psupply.com