Your company name
Choose
your language:
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
สินค้า
วิธีการสั่งซื้อ
การจัดส่ง
ติดต่อเรา
หมวดหมู่สินค้าหลัก
หมวดหมู่สินค้าหลัก


บริการของร้าน
บริการของร้าน

บริการรับจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด


เว็บไซต์นี้ได้จดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับ
ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่
3120100608420


ขวดยา-อาหารเสริม
ขวดยา-อาหารเสริม

รหัส 04-001-MC
กระบอกยาเม็ด,
ฝาเกลียว

ขนาด 120 กรัม
@6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 238 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

5x7cm.

รหัส 04-002-MC
ขวดยากลม,
ฝาเกลียว

ขนาด 150 กรัม
@6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 250 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

5x9cm.

รหัส 04-003-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส,
ฝาเกลียว

ขนาด 100 กรัม
@5.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.5x4.5x8cm.

รหัส 04-004-MC
ขวดเบตาดีนเหลือง,
ฝาขาว

ขนาด 15 กรัม @3.60
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

2x4x6.5cm.
รหัส 04-005-MC
ขวดเบตาดีนขาว
ขนาด 30 กรัม
@4.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

2.25x4x8.25cm.

รหัส 04-006-MC
ขวดพิมเสนพลาสติก
ขนาด 7 ซีซี.
@2.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

2.5x3.25cm.

รหัส 04-007-MC
ขวด PVC สีชา,
ฝาเกลียวขาว

ขนาด 80 กรัม @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.25x7.5cm.

รหัส 04-008-MC
ขวด PVC สีชา,
ฝาเกลียวขาว

ขนาด 150 กรัม @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.25x9.5cm.

รหัส 04-009-MC
ขวด PVC สีเขียว,
ฝาเกลียวชุบเงิน

ขนาด 150 กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.25x9.5cm.

รหัส 04-010-MC
ขวด PVC สีเขียว,
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 150 กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.25x9.5cm.

รหัส 04-011-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาฉีก (รุ่นไหล่องศา)

ขนาด 100 กรัม @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 336 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

5.5x8cm.

รหัส 04-012-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาฉีก (รุ่นไหล่องศา)

ขนาด 150 กรัม @7.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 220 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

6x8.5cm.

รหัส 04-013-MC
ขวดอโรมาสีชา, ฝาดำ
ขนาด 5 กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 4 กก.
EMS = 177.-
พัสดุฯ = 65.-

2.25x5.5cm.

รหัส 04-014-MC
ขวดอโรมาสีชา, ฝาขาว
ขนาด 10 กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 177.-
พัสดุฯ = 65.-

2.5x6.5cm.

รหัส 04-015-MC
ขวดลูกกลิ้งขุ่น, ฝาทอง
ขนาด 8 ซีซี. @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 600 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

2x8.5cm.

รหัส 04-016-MC
ขวดลูกกลิ้งขุ่น, ฝาทอง
ขนาด 5 ซีซี. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 800 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

1.75x7cm.

รหัส 04-017-MC
ขวดลูกกลิ้งใส, ฝาทอง
ขนาด 5 ซีซี.
@8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 800 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

1.75x7cm.

รหัส 04-018-MC
ขวดแก้วสีชา (ดอปเปอร์)
ขนาด 5 ซีซี. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 4 กก.
EMS = 177.-
พัสดุฯ = 65.-

2.25x7cm.

รหัส 04-019-MC
ขวดผืนผ้า, ฝาเกลียว
ขนาด 60 กรัม @5.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 432 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

4x4.5x7.5cm.

รหัส 04-020-MC
ขวดผืนผ้า, ฝาเกลียว
ขนาด 150 กรัม @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

4.5x6x9cm.

รหัส 04-021-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวขาว

ขนาด 80 กรัม @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.25x7.5cm.

รหัส 04-024-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวขาว

ขนาด 150 กรัม @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.25x9.5cm.

รหัส 04-025-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 150กรัม
@10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.25x9.5cm.

รหัส 04-026-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวชุบเงิน

ขนาด 150กรัม
@10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.25x9.5cm.

รหัส 04-027-MC
ขวดยาฉีด, ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 50 กรัม @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 600 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

4x7cm.

รหัส 04-028-MC
ขวดยาฉีด, ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 100 กรัม @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 700 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5x9cm.

รหัส 04-029-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า, ฝาฉีก
ขนาด 60 กรัม @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 432 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

4x4.5x8cm.

รหัส 04-030-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า, ฝาฉีก
ขนาด 100 กรัม @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 324 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

4x5.25x8cm.

รหัส 04-031-MC
ขวดแก้ว 6 เหลี่ยม,
ฝาพลาสติกขาว

ขนาด 15 กรัม @4.60
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 332 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง***

4x4x4cm.

รหัส 04-039-MC
ขวดแก้ว 6 เหลี่ยม,
ฝาอลูมิเนียมเงิน/ทอง

ขนาด 15 กรัม @5.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 332 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง***

4x4x4cm.

รหัส 04-032-MC
ขวดแก้วกลม,
ฝาพลาสติกขาว

ขนาด 25 กรัม @4.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 288 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง***
4x6cm.

รหัส 04-040-MC
ขวดแก้วกลม,
ฝาอลูมิเนียมเงิน/ทอง

ขนาด 25 กรัม @5.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 288 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง***
4x6cm.

รหัส 04-033-MC
ขวดแก้วกลม,
ฝาพลาสติกขาว

ขนาด 50 กรัม @5.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 231 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง***
4x6.5cm.

รหัส 04-041-MC
ขวดแก้วกลม,
ฝาอลูมิเนียมเงิน/ทอง

ขนาด 50 กรัม @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 231 ใบ)

**ลูกค้ารับของเอง***
4x6.5cm.

รหัส 04-043-MC
ขวดยาหยด (10 ซีซี.)
เขียว,แดง,ขาว
,เหลือง,น้ำเงิน @4.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

ค่าจัดส่ง 2 กก.
EMS = 97.-
พัสดุฯ = 35.-

2.5x7cm.

รหัส 04-034-MC
ขวดยาหยด,
ฝาเคเงิน

ขนาด 10 กรัม @4.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

2.25x5.5cm.
รหัส 04-035-MC
ขวดยาหยอด, ขาวขุ่น
ขนาด 10 กรัม @2.90
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

2.25x6cm.

รหัส 04-036-MC
ขวดยาหยอด, ขาวขุ่น
ขนาด 15 กรัม @3.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

2.25x7.5cm.

รหัส 04-037-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาฉีก

ขนาด 100 กรัม @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 352 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

4.5x8.5cm.

รหัส 04-045-MC
ขวดแก้วกลม,
ฝาอลูมิเนียมฝาขาว

ขนาด 200 มล. (7 oz.)
@10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง***
6.5x8cm.รหัส 04-023-MC
ขวด PVC น้ำเงิน,
ฝาเกลียวชุบเงิน

ขนาด 80 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.25x7.5cm.

รหัส 04-022-MC
ขวด PVC น้ำเงิน,
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 80 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.25x7.5cm.

รหัส 04-026-MC
ขวด PVC น้ำเงิน,
ฝาเกลียวชุบเงิน

ขนาด 150 กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.25x9.5cm.

รหัส 04-025-MC
ขวด PVC น้ำเงิน,
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 150 กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.25x9.5cm.

รหัส 04-046-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส,
ฝาเกลียว

ขนาด 30 กรัม
@4.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

3.5x3.5x5.5cm.

รหัส 04-047-MC
ขวดผืนผ้า,
ฝาเกลียว

ขนาด 100 กรัม @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 324 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

4x5.25x8cm.

รหัส 04-048-MC
ตลับครีมยาทา (เหลือง)
ขนาด 5 กรัม @2.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 2 กก.
EMS = 97.-
พัสดุฯ = 35.-

3x1.255cm.

รหัส 04-048-MC
ตลับครีมยาทา (ชมพู)
ขนาด 5 กรัม @2.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 2 กก.
EMS = 97.-
พัสดุฯ = 35.-

3x1.255cm.

รหัส 04-048-MC
ตลับครีมยาทา (เขียว)
ขนาด 5 กรัม @2.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 2 กก.
EMS = 97.-
พัสดุฯ = 35.-

3x1.255cm.

รหัส 04-048-MC
ตลับครีมยาทา (ฟ้า)
ขนาด 5 กรัม @2.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 2 กก.
EMS = 97.-
พัสดุฯ = 35.-

3x1.255cm.

รหัส 04-048-MC
ตลับครีมยาทา (แดง)
ขนาด 5 กรัม @2.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 2 กก.
EMS = 97.-
พัสดุฯ = 35.-

3x1.255cm.

รหัส 04-049-MC
ขวดวาเป๊ก, ฝาเกลียว
ขนาด 5 ซีซี. @5.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

ค่าจัดส่ง 2 กก.
EMS = 97.-
พัสดุฯ = 35.-

1.75x3x5cm.

รหัส 04-050-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า,
ฝาเกลียวชุบทอง
ขนาด 150 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

4.5x6x9cm.

รหัส 04-051-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า,
ฝาเกลียวชุบเงิน
ขนาด 150 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

4.5x6x9cm.

รหัส 04-038-MC
ขวดสีชา, ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 30 กรัม @5.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 800 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

3x8cm.

รหัส 04-052-MC
ขวดยาฉีด (แก้ว)
ขนาด 7 ซีซี. @4.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

2.25x5cm.

รหัส 04-053-MC
ขวดกลมไหล่องศา,
ฝาเกลียว

ขนาด 60 กรัม @5.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,120 ใบ)

4.5x7.5cm.
รหัส 04-054-MC
ขวดกลมไหล่องศา,
ฝาฉีก

ขนาด 200 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 198 ใบ)
ค่าจัดส่ง 6 กก.
EMS = 267.-
พัสดุฯ = 95.-

6x10.5cm.


รหัส 04-055-MC
กระบอกขาว,
ฝาฉีก

ขนาด 100 กรัม @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 400 ใบ)
ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

5x6.5cm.


รหัส 04-056-MC
กระบอกขาว,
ฝาเกลียว

ขนาด 300 กรัม @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 312ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

8.5x7.5cm.

รหัส 04-057-MC
กระบอกขาว,
ฝาเกลียว

ขนาด 50 กรัม @4.30
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)

3.95x5.75cm.

รหัส 04-058-MC
กระบอกขาว,
ฝาเกลียว

ขนาด 100 กรัม @4.80
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)

4.5x7cm.

รหัส 04-059-MC
กระบอกขาว,
ฝาเกลียว

ขนาด 150 กรัม@5.20
(สินค้าสั่งผลิต 10,064 ใบ)

5.5x9cm.

รหัส 04-060-MC
หลอดยาดม,
ฝาเกลียว

ขนาด 5 ซีซี.
@4.-
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)

1.5x7cm.

รหัส 04-061-MC
แผ่นฟรอยด์ปิดฝารุ่นพิเศษ
ขนาด 37 มิล.@1.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)

ค่าจัดส่ง
EMS = 35.-

***ราคาขึ้นอยู่กับขนาด***

รหัส 04-062-MC
ซิลิก้าเจล (ดูดความชื้น)
ขนาด 1 กรัม @0.70
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ซอง)

ค่าจัดส่ง
EMS = 55.-

***ราคาขึ้นอยู่กับขนาด***

รหัส 04-063-MC
ขวด PVC, ฝาฉีก
ขนาด 150 กรัม
@7.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,136 ใบ)

5.5x9.5cm.

รหัส 04-064-MC
ขวด PVC, ฝาฉีก
ขนาด 120 กรัม @6.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,003 ใบ)

5x9cm.

รหัส 04-065-MC
ขวดสีชา, ฝาฉีก
(รุ่้นไหล่องศา)

ขนาด 100 กรัม @8.-
(สินค้่าสั่งผลิต 3,264 ใบ)

5.5x8.25cm.
รหัส 04-066-MC
ขวดยาเหลี่ยมผืนผ้า,
ฝาเกลียว

ขนาด 800 กรัม
@11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 120 ใบ)

ค่าจัดส่ง 13 กก.
EMS = 532.-
พัสดุฯ = 200.-

8x9.5x16.5cm.

รหัส 04-067-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า, ฝาฉีก
ขนาด 150 กรัม @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

4.5x6x9cm.

รหัส 04-068-MC
ขวดแก้วสีชา, ฝาฉีก
ขนาด 10 ซีซี. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.5x6.5cm.

รหัส 04-069-MC
ขวดสีชา, ฝาเกลียว
(รุ่้นไหล่องศา)

ขนาด 150 กรัม @8.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,120 ใบ)

6x8.5cm.

รหัส 04-070-MC
ขวดสีชา, ฝาฉีก
(รุ่้นไหล่องศา)

ขนาด 150 กรัม @8.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,120 ใบ)

6x8.5cm.

รหัส 04-073-MC
ขวดแก้วยาฉีด
ขนาด 15 ซีซี.
@4.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

2.25x5cm.

รหัส 04-102-MC
ขวดแก้วอโรม่า,
ดอปเปอร์เงิน

ขนาด 10 ซีซี. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 15 กก.
EMS = 562.-
พัสดุฯ = 230.-

0x0cm.

รหัส 04-104-MC
ขวดแก้วน้ำเงิน,
ดอปเปอร์เงิน

ขนาด 10 ซีซี. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 15 กก.
EMS = 562.-
พัสดุฯ = 230.-

0x0cm.

รหัส 04-103-MC
ขวดแก้วชาฝ้า,
ดอปเปอร์ทอง

ขนาด 10 ซีซี. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 15 กก.
EMS = 562.-
พัสดุฯ = 230.-

0x0cm.

รหัส 04-105-MC
ขวดแก้วสีชา,
ดอปเปอร์เงิน

ขนาด 5 ซีซี. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 11 กก.
EMS = 502.-
พัสดุฯ = 170.-

0x0cm.

รหัส 04-106-MC
ขวดแก้วสีชา,
ฝาเกลียวดำ

ขนาด 5 ซีซี. @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 390 ใบ)

ค่าจัดส่ง 4 กก.
EMS = 177.-
พัสดุฯ = 65.-

2x4cm.

รหัส 04-107-MC
ขวดแก้วเขียวฝ้า,
ดอปเปอร์เงิน

ขนาด 15 ซีซี. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 20 กก.
EMS = 637.-
พัสดุฯ = 305.-

0x0cm.

รหัส 04-108-MC
ขวดยาหยอดตา,
LDPE ขาวทึบ

ขนาด 5 ซีซี.
@4.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

0x0cm.
รหัส 04-078-MC
ขวด PVC ฝาชุบเงิน/ทอง
ขนาด 80 กรัม @10.-
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)

4.5x7cm.
รหัส 04-086-MC
ขวด PVC ฝาชุบเงิน/ทอง
ขนาด 120 กรัม @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 230 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

5x9cm.

รหัส 04-079-MC
ขวด PVC ฝาชุบเงิน/ทอง
ขนาด 150 กรัม @12.50
(สินค้าสั่งผลิต 10,000 ใบ)

5x10cm.
รหัส 04-080-MC
กระบอก (เตี้ย), ฝาเกลียว
ขนาด 150 กรัม @7.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 312 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

6x6.5cm.

รหัส 04-081-MC
ขวด PET ขาว, ฝาฉีก
ขนาด 100 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 306 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

4.5x9cm.

รหัส 04-083-MC
ขวดขุ่นมีจุกใน, ฝาเกลียว
ขนาด 135 กรัม
@8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 273 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5x10cm.

รหัส 04-084-MC
ขวดขุ่นมีจุกใน, ฝาเกลียว
ขนาด 210 กรัม
@9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ
273 ใบ)
ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

6x11.5cm.

รหัส 04-085-MC
ขวดขุ่นมีจุกใน, ฝาเกลียว
ขนาด 500 กรัม
@13.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 312 ใบ)

ค่าจัดส่ง 21 กก.
EMS = 912.-
พัสดุฯ = 325.-

7.5x14cm.

รหัส 04-087-MC
ขวด PVC, ฝาเกลียว
ขนาด 120 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 230 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

5x9cm.

รหัส 04-088-MC
ขวดแก้วชา, ดอปเปอร์ดำ
ขนาด 60 ซีซี. @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 180 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง
4x12.5cm.รหัส 04-089-MC
ขวดพลาสติก PET,
ดอปเปอร์จุกดำ/ส้ม

ขนาด 60 ซีซี. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 12
0 ใบ)
ค่าจัดส่ง 6 กก.
EMS = 267.-
พัสดุฯ = 95.-

4x12.5cm.


รหัส 04-090-MC
ขวดแก้วเขียว,
ดอปเปอร์ส้ม

ขนาด 10 ซีซี. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 15 กก.
EMS = 562.-
พัสดุฯ = 230.-

2.25x8.5cm.

รหัส 04-091-MC
ขวดแก้วเขียวฝ้า,
ดอปเปอร์ทอง

ขนาด 5 ซีซี. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 11 กก.
EMS = 502.-
พัสดุฯ = 170.-

2.25x7cm.

รหัส 04-092-MC
ขวดแก้วชาฝ้า,
ดอปเปอร์ทอง

ขนาด 5 ซีซี. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 11 กก.
EMS = 502.-
พัสดุฯ = 170.-

2.25x7.5cm.

รหัส 04-093-MC
ขวดแก้วใส, ดอปเปอร์ส้ม
ขนาด 5 ซีซี. @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 90.-

2x5.5cm.

รหัส 04-094-MC
ขวดแก้วใส, ดอปเปอร์เงิน
ขนาด 15 ซีซี. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 15 กก.
EMS = 562.-
พัสดุฯ = 230.-

2x9.25cm.

รหัส 04-095-MC
ขวดแก้วใส,
ดอปเปอรทอง

ขนาด 5 ซีซี. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

1.5x6cm.

รหัส 04-096-MC
ขวดแก้วใส,
ฝาเกลียวดำ

ขนาด 5 ซีซี. @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

1.5x4.5cm.

รหัส 04-097-MC
ขวดแก้วชา,
ฝาอลูมิเนียม

ขนาด 5 ซีซี. @6.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 390 ใบ)

ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2x4cm.

รหัส 04-098-MC
ขวดแก้วชา (นอก),
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 5 ซีซี. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 4 กก.
EMS = 177.-
พัสดุฯ = 65.-

1.75x4.5cm.

รหัส 04-099-MC
ขวดแก้วอโรม่าชา,
ฝาเกลียวฉีก

ขนาด 15 ซีซี. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

3x7cm.

รหัส 04-100-MC
ขวดปลายแหลม,
ฝาเกลียวครอบทอง

ขนาด 3 ซีซี. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 3 กก.
EMS = 177.-
พัสดุฯ = 50.-

1.75x8cm.

รหัส 04-101-MC
ขวดปลายแหลม,
ฝาเกลียวครอบทอง

ขนาด 15 ซีซี. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.5x8.5cm.

รหัส 04-111-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาฉีก

ขนาด 150 กรัม
@7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 238 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5.5x9.5cm.

รหัส 04-113-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส,
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 100 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.5x4.5x8cm.

รหัส 04-114-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส,
ฝาเกลียวชุบเงิน

ขนาด 100 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.5x4.5x8cm.

รหัส 04-115-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส,
ฝาเกลียวชุบเขียว

ขนาด 100 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

4.5x4.5x8cm.

รหัส 04-116-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส,
ฝาเกลียวชุบม่วง

ขนาด 100 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

4.5x4.5x8cm.

รหัส 04-117-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า,
ฝาเกลียวชุบเขียว

ขนาด 150 กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317-
พัสดุฯ = 110.-

4.5x6x9cm.

รหัส 04-118-MC
ขวดเหลี่ยมผืนผ้า,
ฝาเกลียวชุบม่วง

ขนาด 150 กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

4.5x6x9cm.

รหัส 04-119-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 150 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 238 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

5x9cm.

รหัส 04-120-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาเกลียวชุบเงิน

ขนาด 150 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 238 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

5x9cm.

รหัส 04-121-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาเกลียวชุบเขียว

ขนาด 150 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 238 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

5x9cm.

รหัส 04-122-MC
ขวดยาเม็ดกลม,
ฝาเกลียวชุบม่วง

ขนาด 150 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 238 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

5x9cm.

รหัส 04-123-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวชุบเขียว

ขนาด 80 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.25x7.5cm.

รหัส 04-124-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวชุบม่วง

ขนาด 80 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.25x7.5cm.

รหัส 04-125-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวชุบเขียว

ขนาด 150กรัม
@10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.25x9.5cm.

รหัส 04-126-MC
ขวด PVC ใส,
ฝาเกลียวชุบม่วง

ขนาด 150กรัม
@10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.25x9.5cm.  

รหัส 04-127-MC
ขวด PVC เขียว,
ฝาเกลียวชุบเขียว

ขนาด 80 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.25x7.5cm.

รหัส 04-128-MC
ขวด PVC เขียว,
ฝาเกลียวชุบเขียว

ขนาด 150กรัม
@10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.25x9.5cm.  

รหัส 04-130-MC
กระบอก, ฝาเกลียวหยัีก
ขนาด 120 กรัม @4.30
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
0x0cm.

รหัส 04-131-MC
กระบอก, ฝาเกลียวหยัก
ขนาด 135 กรัม
@6.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,264 ใบ)
5.25x9cm.

รหัส 04-132-MC
ขวด PVC ใส, ฝาฉีก
ขนาด 100 กรัม @6.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,280 ใบ)

4.5x8.25cm.

รหัส 04-133-MC
ขวด PVC สีชา, ฝาฉีัก
ขนาด 80 กรัม @6.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,168 ใบ)
0x0cm.

รหัส 04-134-MC
ขวด PE กลม, ฝาเกลียว
ขนาด 80 กรัม @5.80
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 312 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

4.5x7.25cm.

รหัส 04-135-MC
ขวด PE, ฝาฉีก
ขนาด 80 กรัม @6.-
(สินค้าสั่งผลิต 5,187 ใบ)
4.5x7.50cm..
รหัส 04-136-MC
กระบอก, ฝาเกลียวหยัก
ขนาด 200 กรัม @5.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
0x0cm.

รหัส 04-137-MC
กระบอก, ฝาเกลียวหยัก
ขนาด 240 กรัม @5.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
0x0cm.

รหัส 04-138-MC
กระบอก, ฝาเกลียวหยัก
ขนาด 300 กรัม
@6.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
0x0cm.

รหัส 04-139-MC
กระบอก, ฝาเกลียวหยัก
ขนาด 800 กรัม @10.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

0x0cm.

รหัส 04-140-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส, ฝาเกลียว
ขนาด 300 กรัม @7.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
0x0cm.

รหัส 04-141-MC
ขวด PET, ฝาชุบเงิน
ขนาด 150 กรัม @12.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,045 ใบ)
0x0cm.


รหัส 04-142-MC
ขวด PET, ฝาชุบทอง
ขนาด 100 กรัม @11.-

(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

0x0cm.


รหัส 04-143-MC
ขวดเหลี่ยม PET, ฝาชุบทอง
ขนาด 90 กรัม @10.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,060 ใบ)

0x0cm.

รหัส 04-144-MC
ขวดยาหยอด, ฝาเกลียว
ขนาด 10 กรัม @3.50
(สินค้าสั่งผลิต 1,000 ใบ)

ค่าจัดส่ง 20 กก.
EMS = 637.-
พัสดุฯ = 305.-

2.25x5.5cm.

รหัส 04-145-MC
ขวดไดลี่, พร้อมฝาจุก
ขนาด 45 กรัม @7.50
(แพ็คละ 500 ใบ)
ค่าจัดส่ง 6 กก.
EMS = 267.-
พัสดุฯ = 95.-

0x0cm.

รหัส 04-146-MC
ขวดแก้วชา,
ดอปเปอร์ดำ

ขนาด 30 ซีซี. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 358 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง
0x0cm.รหัส 04-147-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส PET
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 100 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 360
ใบ)
ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

4.5x4.5x8cm.


รหัส 04-148-MC
ขวดเหลี่ยมจตุรัส PET
ฝาเกลียวชุบเงิน

@10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 360
ใบ)
ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

4.5x4.5x8cm.

รหัส 04-149-MC
ขวด PE กลม,
ฝาเกลียว

ขนาด 225 กรัม @5.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

6x10.5cm.
รหัส 04-150-MC
กระปุกแป้งเด็ก
ฝาแป้ง

ขนาด 40 กรัม @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 6 กก.
EMS = 267.-
พัสดุฯ = 95.-

3.5x4.25x10cm.

รหัส 04-151-MC
ขวดขุ่นมีจุกใน,
ฝาเกลียวดำ

ขนาด 300 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 312 ใบ)

ค่าจัดส่ง 19 กก.
EMS = 622.-
พัสดุฯ = 290.-

5x10cm.

รหัส 04-152-MC
กระปุกแป้งเด็ก (ทรงแบน)
ขนาด 100 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

4x7.5x9.25cm.

รหัส 04-153-MC
ขวดยาเม็ดกลม, ฝาเกลียว
ขนาด 100 กรัม @5.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 250 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

4.5x8.5cm.

รหัส 04-154-MC
ขวดยาหม่องพลาสติก
ขนาด 40 กรัม @6.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 6 กก.
EMS = 267.-
พัสดุฯ = 95.-

4.25x6cm.

รหัส 04-155-MC
ขวดแตัมสิวเงินชุด
ขนาด 7 ซีซี. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 2 กก.
EMS = 97.-
พัสดุฯ = 35.-

1.75x7.5cm.

รหัส 04-156-MC
ขวดแตัมสิวทองชุด
ขนาด 7 ซีซี. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 2 กก.
EMS = 97.-
พัสดุฯ = 35.-

1.75x7.5cm.
 
รหัส 04-157-MC
กระปุกแป้งเด็กทรงแบน
ขนาด 30 กรัม @7.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 6 กก.
EMS = 267.-
พัสดุฯ = 95.-

3.5x6x7.5cm.

รหัส 04-158-MC
ขวดจิ๋วสีชา
ฝากด

ขนาด 2 ซีซี. @3.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 2 กก.
EMS = 97.-
พัสดุฯ = 35.-

1.25x4cm.
 
รหัส 04-160-MC
ขวดแก้วใส
ฝาเกลียวดำ

ขนาด 15 ซีซี. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

2x7cm.

รหัส 04-161-MC
ขวดยาเหลี่ยมผืนผ้า
ฝาเกลียว

ขนาด 500 กรัม @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 192 ใบ)

ค่าจัดส่ง 18 กก.
EMS = 607.-
พัสดุฯ = 275.-

6x8x15.5cm.

 
รหัส 04-162-MC
ขวดอโรม่าสีชาใส
พร้อมชุดหยด

ขนาด 50 ซีซี. @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 350 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง
0x0cm.รหัส 04-163-MC
ขวดอโรม่าสีชาเข้ม
พร้อมชุดหยด
ขนาด 100 ซีซี. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 140 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง
0x0cm.รหัส 04-164-MC
ขวดพลาสติก PET สีชา
ฝาอลูมิเนียม
ขนาด 60 ซีซี. @7.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 800 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

3.5x10cm.

รหัส 04-165-MC
กระบอก ฝาหยัก
ขนาด 600 ซีซี. @9.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,0000 ใบ)

9.25x11.5cm.
รหัส 04-166-MC
ขวดเบตาดีน
ขนาด 30 ซีซี. @4.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)

ค่าจัดส่ง 21 กก.
EMS = 912.-
พัสดุฯ = 325.-

2.5x4.5x8.5cm.

รหัส 04-178-MC
ขวดยาเหลี่ยม PE
ฝาเกลียว

ขนาด 300cc. @6.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

6x7.5x10.5cm.รหัส 04-180-MC
ขวดยา PET สีชา ฝาเซฟตี้ล็อค
ขนาด 80cc. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 257 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5.5x9cm.

รหัส 04-181-MC
ขวดยา PET สีชา
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150cc. @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5.5x10cm.

รหัส 04-182-MC
ขวดยา PE เหลี่ยม
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 100cc. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.5x4.5x8cm.

รหัส 04-183-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 80cc. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 450 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

4.25x8.5cm.

รหัส 04-184-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 120cc. @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 351 ใบ)

ค่าจัดส่ง 7 กก.
EMS = 317.-
พัสดุฯ = 110.-

4.75x9.25cm.

รหัส 04-185-MC
ขวดยา PE ขาว(ไหล่ลาด)
ฝาเกลียว

ขนาด 120 กรัม @5.80
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

5x8cm.

รหัส 04-186-MC
ขวดยา PE ขาว(ไหล่องศา)
ฝาเกลียว

ขนาด 150 กรัม @6.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,120 ใบ)

6.5x8.5cm.

รหัส 04-187-MC
โฟมกาวปิดฝา
30-37mm.
@1.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ซอง)

ค่าจัดส่ง
EMS = 35.-

รหัส 04-187-MC
โฟมกาวปิดฝา
40-42mm.
@1.70
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ซอง)

ค่าจัดส่ง
EMS = 35.-

รหัส 04-193-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150cc. @9.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 264 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

5x9cm.

รหัส 04-194-MC
ขวดยา PE เหลี่ยม
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 50cc. @7.50
(
สั่งซื้อขั้นต่ำ 572ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

4.25x4.25x7cm.

รหัส 04-195-MC
ขวดยา PET สีชา ไหล่ลาด
ฝาฉีกขาด

ขนาด 200cc. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 5,000 ใบ)

6x10.25cm.
รหัส 04-198-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก

ขนาด 5cc. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)

ค่าจัดส่ง 12 กก.
EMS = 517.-
พัสดุฯ = 185.-

2.25x5.5cm.


รหัส 04-199-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก

ขนาด 10cc. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 700 ใบ)

ค่าจัดส่ง 11 กก.
EMS = 502.-
พัสดุฯ = 170.-

2.5x6.5cm.

รหัส 04-200-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก

ขนาด 15cc. @12.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 400 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

2.75x7.5cm.

รหัส 04-201-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก

ขนาด 20cc. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 400 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง
3x8cm.

รหัส 04-202-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก

ขนาด 30cc. @14.-
สั่งซื้อขั้นต่ำ (300 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง
3.25x9cm.

รหัส 04-203-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก

ขนาด 50cc. @15.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง
3.75x10cm.

รหัส 04-204-MC
ขวดแก้วอโรม่า (ดำ)
ฝาฉีก

ขนาด 100cc. @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง
4.5x12cm.

รหัส 04-205-MC
ขวดแก้วอโรม่าเหลี่ยม
ชุดหยด

ขนาด 15cc. @14.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

ค่าจัดส่ง 4 กก.
EMS = 177.-
พัสดุฯ = 65.-

2.5x2.5x8cm.

รหัส 04-206-MC
ขวดแก้วอโรม่าเหลี่ยมกระเช้า
ชุดหยด

ขนาด 15cc. @16.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

ค่าจัดส่ง 4 กก.
EMS = 177.-
พัสดุฯ = 65.-

2.5x2.5x8.5cm.

รหัส 04-207-MC
ขวดแก้วอโรม่าเหลี่ยมกระเช้า
ชุดหยด

ขนาด 35cc. @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง
3.5x3.5x9.5cm.

รหัส 04-208-MC
ขวดแก้วอโรม่ากระเช้า
ชุดหยด

ขนาด 30cc. @19.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง
3.25x10.5cm.

รหัส 04-209-MC
ขวดแก้วอโรม่ากระเช้า
ชุดหยด

ขนาด 100cc. @21.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง
4..5x14cm.

รหัส 04-210-MC
ขวดแก้วอโรม่าเกระเช้า (ดำ)
ชุดหยด

ขนาด 100cc. @23.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ)

***ลูกค้ารับของเอง
4.5x145cm.

รหัส 04-212-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาบิดขาด

ขนาด 150cc. @8.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,024 ใบ)

5.50x10cm.

รหัส 04-213-MC
ขวดยา PET ขาว
ฝาฉีก

ขนาด 150cc. @10.-
(สินค้าสั่งผลิต 3,120 ใบ)

5.50x10cm.

รหัส 04-214-MC
กระปุกยใส ฝาเหลือง
ขนาด 85cc.
@3.60
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)

ค่าจัดส่ง 4 กก.
EMS = 177.-
พัสดุฯ = 65.-

4.75x6.25cm.

รหัส 04-215-MC
ฟองน้ำใส่ขวดยาสีเหลือง
ขนาด 1 นิ้ว. @1.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)

EMS = 70.-

5cm.รหัส 04-216-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาบิดขาด

ขนาด 225cc. @9.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,060 ใบ)

6x11.5cm.

รหัส 04-217-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาเกลียว

ขนาด 250cc. @7.50
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

6.25x11.5cm.

รหัส 04-219-MC
ขวดยา PET ขาว(ไหล่ลาด)
ฝาฉีกขาด

ขนาด 200cc. @11.-
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

6x10.25cm.

รหัส 04-220-MC
ขวดเวย็โปรตืน PE
ฝาเกลียว

ขนาด 1.8 ลิตร. @29.-
(สินค้าสั่งผลิต 5,000 ใบ)

14.5x26cm.

รหัส 04-221-MC
ขวดยา PE กลม
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 90cc. @8.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 378 ใบ)

ค่าจัดส่ง 9 กก.
EMS = 427.-
พัสดุฯ = 140.-

4.25x9cm.

รหัส 04-222-MC
ขวดยา PE กลม(ไหล่องศา)
ฝาเกลียว

ขนาด 100g. @5.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

5.50x8cm.
รหัส 04-223-MC
ขวดยา PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 80cc. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 257 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5.5x9cm.

รหัส 04-224-MC
ขวดยา PET เขียว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 80cc. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 257 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5.5x9cm.

รหัส 04-225-MC
ขวดยา PET เขียว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150cc. @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5.5x10cm.

รหัส 04-226-MC
ขวด PVC ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150 กรัม @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.25x9.75cm.

รหัส 04-227-MC
ขวด PVC สีชา
ฝาเซฟตี้ล็อคสีขาว

ขนาด 80 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.25x7.75cm.
รหัส 04-229-MC
ฟองน้ำใส่ขวดยาสีขาว
ขนาด 1 นิ้ว. @1.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)

EMS = 70.-

5cm.

รหัส 04-240-MC
ขวดยา PVC ชา ไหล่ลาด
ฝาฉีก

ขนาด 150g.
ราคาโทรสอบถาม
6x8.5cm.


รหัส 04-241-MC
ขวดยา PE เหลี่ยม
ฝาเเกลียว
ขนาด 300g.
ราคาโทรสอบถาม
7x7x14.5cm.

รหัส 04-242-MC
กระบอกยา PE
ฝาเกลียว

ขนาด 150g.
ราคาโทรสอบถาม
5x8.25cm.

รหัส 04-243-MC
กระบอกยา PE
ฝาเกลียวขอบเรียบ

ขนาด 150g.
ราคาโทรสอบถาม
5.25x7cm.


รหัส 04-244-MC
ขวดยา PET ชาดำ
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 200g.
@10.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

6x11.25cm.

รหัส 04-245-MC
ขวดยา PET เขียว
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 200g.
@10.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

6x11.25cm.

รหัส 04-246-MC
ขวดยา PET ชา
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 200g.
@10.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)

6x11.25cm.

รหัส 04-247-MC
ขวดยา PET ชาดำ
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 150g.
@10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 143 ใบ)

ค่าจัดส่ง 6 กก.
EMS = 267.-
พัสดุฯ = 95.-

5.25x10cm.

รหัส 04-248-MC
ขวดยา PET เขียว
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 150g.
@10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 143 ใบ)

ค่าจัดส่ง 6 กก.
EMS = 267.-
พัสดุฯ = 95.-

5.25x10cm.

รหัส 04-249-MC
ขวดยา PET น้ำเงิน
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 150g.
@10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 143 ใบ)

ค่าจัดส่ง 6 กก.
EMS = 267.-
พัสดุฯ = 95.-

5.25x10cm.

รหัส 04-250-MC
ขวดยา PET ชา
ฝาฉีกสีขาว

ขนาด 100 กรัม @9.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5x9cm.

รหัส 04-251-MC
ขวดยา PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อคน้ำตาล

ขนาด 100g. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 150 ใบ)
ค่าจัดส่ง 6 กก.
EMS = 267.-
พัสดุฯ = 95.-

4.75x9.5cm.

รหัส 04-252-MC
ขวด PVC น้ำเงิน
ฝาเซฟตี้ล็อคสีขาว

ขนาด 80 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.5x7.5cm.

รหัส 04-253-MC
ขวด PVC น้ำเงิน
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.5x10cm.

รหัส 04-254-MC
ขวด PVC ใส
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 80 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.5x7.5cm.

รหัส 04-255-MC
ขวด PVC ชา
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 80 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.5x7.5cm.

รหัส 04-256-MC
ขวด PVC ใส
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.5x10cm.

รหัส 04-257-MC
ขวด PVC ชา
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.5x10cm.

รหัส 04-258-MC
ขวด PVC ใส
ฝาเซฟตี้ล็อคเขียว

ขนาด 80 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.5x7.5cm.

รหัส 04-259-MC
ขวด PVC ใส
ฝาเซฟตี้ล็อคเขียว

ขนาด 150 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.5x10cm.

รหัส 04-260-MC
ขวดยา PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อคเขียว

ขนาด 100g. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 150 ใบ)
ค่าจัดส่ง 6 กก.
EMS = 267.-
พัสดุฯ = 95.-

4.75x9.5cm.

รหัส 04-261-MC
ขวด PVC ใส
ฝาเซฟตี้ล็อคขาว

ขนาด 80 กรัม @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 504 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

4.5x7.5cm.

รหัส 04-262-MC
ขวด PVC ใส
ฝาเซฟตี้ล็อคขาว

ขนาด 150 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.5x10cm.

รหัส 04-263-MC
ขวด PVC ชา
ฝาเซฟตี้ล็อคขาว

ขนาด 150 กรัม @10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.5x10cm.

รหัส 04-264-MC
ขวดยา PVC แดง
ฝาเกลียวชุบเเงิน

ขนาด 150g.
@9.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,234 ใบ)
5.5x9.5cm.
รหัส 04-265-MC
ขวดยา PVC แดง
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 150g.
@9.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,234 ใบ)
5.5x9.5cm.

รหัส 04-266-MC
ขวดยา PET แดงคอมน
ฝาเกลียวชุบเเงิน

ขนาด 200g.
@13.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,040 ใบ)
6x11cm.

รหัส 04-267-MC
ขวดยา PET แดง
ฝาเกลียวชุบทอง

ขนาด 200g.
@13.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,040 ใบ)
6x11cm.
รหัส 04-269-MC
ขวด PET ใส
ฝาดอปเปอร์ดำ
ขนาด 5cc. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.25x7.5cm.


รหัส 04-270-MC
ขวดยา PVC ชมพู
ฝาเกลียวชมพู

ขนาด 150g. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)
ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-

5.5x9.5cm.

รหัส 04-271-MC
ขวดยา PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 100g. @10.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 150 ใบ)
ค่าจัดส่ง 6 กก.
EMS = 267.-
พัสดุฯ = 95.-

4.75x9.5cm.

รหัส 04-273-MC
ขวดแจกัน PET น้ำเงิน
ฝาฟริปล็อคซีทาน

ขนาด 35cc. @6.50
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
2.5x7cm.

รหัส 04-274-MC
ขวดแจกัน PET เขียว
ฝาฟริปล็อคซีทาน

ขนาด 35cc. @6.50
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
2.5x7cm.

รหัส 04-275-MC
ขวด PET น้ำเงิน
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง

ขนาด 5cc. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.25x7.5cm.

รหัส 04-276-MC
ขวด PET ชา
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง

ขนาด 5cc. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.25x7.5cm.

รหัส 04-277-MC
ขวด PET ใส
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง

ขนาด 5cc. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.25x7.5cm.

รหัส 04-278-MC
ขวด PET น้ำเงิน
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน

ขนาด 5cc. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.25x7.5cm.

รหัส 04-279-MC
ขวด PET ชา
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน

ขนาด 5cc. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.25x7.5cm.

รหัส 04-280-MC
ขวด PET ใส
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน

ขนาด 5cc. @17.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.25x7.5cm.

รหัส 04-281-MC
ขวด PET น้ำเงิน
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง

ขนาด 10cc. @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.5x8.5cm.

รหัส 04-282-MC
ขวด PET ใส
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง

ขนาด 10cc. @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.5x8.5cm.

รหัส 04-283-MC
ขวด PET น้ำเงิน
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน

ขนาด 10cc. @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.5x8.5cm.

รหัส 04-284-MC
ขวด PET ใส
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน

ขนาด 10cc. @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.5x8.5cm.

รหัส 04-285-MC
ขวด PET ใส
ฝาเกลียวอลูมิเนียม

ขนาด 5cc.@8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.25x5.5cm.

รหัส 04-286-MC
ขวด PET ใส
ฝาเกลียวอลูมิเนียม

ขนาด 5cc.@8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

2.5x6.25cm.

รหัส 04-287-MC
ขวดแจกัน PET เขียว
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง

ขนาด 35cc. @16.50
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
2.5x8.5cm.

รหัส 04-288-MC
ขวดแจกัน PET น้ำเงิน
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบทอง

ขนาด 35cc. @16.50
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
2.5x8.5cm.

รหัส 04-289-MC
ขวดแจกัน PET เขียว
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน

ขนาด 35cc. @16.50
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
2.5x8.5cm.

รหัส 04-290-MC
ขวดแจกัน PET น้ำเงิน
ฝาดอปเปอร์ขาวขอบเงิน

ขนาด 35cc. @16.50
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
2.5x8.5cm.

รหัส 04-291-MC
กระบอกพารา
ฝาเกลียวเรียบ

ขนาด 1,000g. @13.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 168 ใบ)
ค่าจัดส่ง 16 กก.
EMS = 577.-
พัสดุฯ = 245.-

8x16cm.

รหัส 04-293-MC
กระบอกยาส้ม
ฝาสีขาว

ขนาด 100g. @8.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 180 ใบ)
ค่าจัดส่ง 5 กก.
EMS = 217.-
พัสดุฯ = 80.-

4.5x9.5cm.

รหัส 04-268-MC
กระปุกยา PE ไหล่ลาด
ฝาเกลียว

ขนาด 750cc.
ราคาโทรสอบถาม

8x16.5cm.

รหัส 04-296-MC
ขวดแก้วสีชา (ไหล่ลาด)
ฝาฉีกขาด

ขนาด 125cc. @11.-
(สั่งผลิต 5,000 ใบ)
5.5x9cm.

รหัส 04-297-MC
ขวด PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อคขาว

ขนาด 150cc. @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5x10cm.

รหัส 04-307--MC
ขวด PVC สีชา
ฝาเกลียว (รุ่นไหล่องศา)

ขนาด 100 กรัม @7.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,264 ใบ)

5.5x8.25cm.
รหัส 04-308-MC
ขวด PET สีชา
ฝาเซฟตี้ล็อคขาว

ขนาด 80cc. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 257 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5.5x9cm.

รหัส 04-309-MC
ขวด PET สีชา
ฝาฉีกขาด

ขนาด 80cc. @9.-
(สั่งผลิต 3,084 ใบ)

5.5x8.5cm.
รหัส 04-310-MC
ขวด PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อคน้ำตาล

ขนาด 150cc. @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5x10cm.

รหัส 04-311-MC
ขวด PET ชา
ดอปเปอร์ขาว

ขนาด 35ml. @18.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
ค่าจัดส่ง 3 กก.
EMS = 137.-
พัสดุฯ = 50.-

3.25x10scm.

รหัส 04-312-MC
ขวด PET ชา
ดอปเปอร์ขาว

ขนาด 50ml. @19.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 300 ใบ)
ค่าจัดส่ง 4 กก.
EMS = 177.-
พัสดุฯ = 65.-

4x11cm.


รหัส 04-313-MC
ขวด PET ขาว
ฝาฉีกขาว

ขนาด 60g.
ราคาโทรสอบถาม
4.75x6.5cm.
 

รหัส 04-314-MC
ขวด PET ขาว
ฝาฉีกขาว

ขนาด 200g.  @10.50
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
6x11.25cm.
รหัส 04-315-MC
ขวดยา PET สีชา
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150cc. @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5.5x10cm.

รหัส 04-316-MC
ขวดยา PET เขียว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 150cc. @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5.5x10cm.

รหัส 04-317-MC
ขวดยา PET เขียว
ฝาเซฟตี้ล็อค

ขนาด 200g.
(สินค้าสั่งผลิต 3,000 ใบ)
ราคาโทรสอบถาม
6x11.5cm.รหัส 04-318-MC
ขวดยา PET ใส
ฝาฉีกขาว

ขนาด 300g.
ราคาโทรสอบถาม
7»12cm.
รหัส 04-319-MC
ขวด PET สีชา
ฝาเซฟตี้ล็อคน้ำตาล

ขนาด 80cc. @11.-
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 257 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5.5x9cm.

รหัส 04-320-MC
ขวด PET ชา
ฝาชุบน้ำตาลเงา

ขนาด 80cc.
ราคาโทรสอบถาม
5.5x9cm.
รหัส 04-321-MC
ขวด PVC น้ำเงิน
ฝาชุบม่วง

ขนาด 150กรัม
@10.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 294 ใบ)

ค่าจัดส่ง 10 กก.
EMS = 487.-
พัสดุฯ = 155.-
5.25x9.5m.

รหัส 04-322-MC
ขวด PET ขาว
ฝาเซฟตี้ล็อคน้ำตาล

ขนาด 150cc. @11.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 210 ใบ)

ค่าจัดส่ง 8 กก.
EMS = 367.-
พัสดุฯ = 125.-

5x10cm.

รหัส 04-323-MC
ขวด PET ชา
ฝาเซฟตี้ล็อคดำ

ขนาด 60cc.
ราคาโทรสอบถาม
5x7cm.
รหัส 04-324-MC
ขวด PET เขียว
ฝาพลาสติกดำ

ขนาด 200cc.
ราคาโทรสอบถาม
6x11.5cm.

รหัส 04-325-MC
ขวดยาฉีดชา (อ้วน)
ฝาจุกปิด

ขนาด 10cc.
ราคาโทรสอบถาม
2.75x7cm.

รหัส 04-326-MC
ขวดยาฉีดใส (อ้วน)
ฝาจุกปิด

ขนาด 10cc.
ราคาโทรสอบถาม
2.75x7cm.


รหัส 04-327-MC
ขวดยาฉีดชา

ฝาจุกปิด

ขนาด 10cc.
ราคาโทรสอบถาม
2.5x8.25cm.


รหัส 04-328-MC
ขวดยาฉีดใส

ฝาจุกปิด

ขนาด 10cc.
ราคาโทรสอบถาม
2.5x8.25cm.

รหัส 04-329-MC
ขวด PET ใส
ดอปเปอร์ดำ ขอบขาว

ขนาด 10cc.
ราคาโทรสอบถาม
2.5x8cm.

รหัส 04-330-MC
ขวด PET ใส
ดอปเปอร์ชมพู ขอบขาว

ขนาด 10cc.
ราคาโทรสอบถาม
2.5x8cm.

รหัส 04-331-MC
ขวด PET
ดอปเปอร์ (ขาวชุด)

ขนาด 10cc.
ราคาโทรสอบถาม
2.5x8cm.

รหัส 04-332-MC
ขวด PET ขาว
ดอปเปอร์ฟ้า ขอบขาว

ขนาด 10cc.
ราคาโทรสอบถาม
2.5x8cm.

รหัส 04-333-MC
ขวด PET ชา
ฝาเกลียวดำ

ขนาด 3cc.
ราคาโทรสอบถาม
2x3cm.

รหัส 04-334-MC
ขวดยาเม็ด PE เหลี่ยม
ฝาเกลียว

ขนาด 150cc.
ราคาโทรสอบถาม
5x5x9cm.
รหัส 04-335-MC
กระปุกพลาสติก #2 ชา/ใส
ฝาเกลียว  @3.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
ค่าจัดส่ง 2 กก.
EMS = 97.-
พัสดุฯ = 35.-

4x6cm.

รหัส 04-336-MC
กระปุกพลาสติก #3 ชา/ใส
ฝาเกลียว  @3.50
(สั่งซื้อขั้นต่ำ 200 ใบ)
ค่าจัดส่ง 1 กก.
EMS = 67.-
พัสดุฯ = 20.-

3.5x5cm.
 
   
 
หมายเหตุ :
***สั่งซื้อขั้นต่ำตามยอดในวงเล็บ (...) ของแต่ละรายการ***
***สินค้าสั่งผลิต หมายถึง สินค้าที่ไม่มีผลิตเก็บเป็น stock ต้องสั่งผลิตเป็น order ตามยอดขั้นต่ำตามในวงเล็บ (...) ของแต่ละรายการ***
- ราคาที่แจ้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
Copyright © 2015 P2P SUPPLY | ร้านพีทูพี ซัพพลาย
Website Designs by p2psupply.com