Your company name
Choose
your language:
 
˹á
ǡѺ
Թ
Ըա觫
èѴ
Դ
ǴԹѡ
ǴԹѡ


ԡâͧҹ
ԡâͧҹ

ԡѺѴ觾ءԴ


䫵騴¹
ҳԪ硷͹ԡѺ
ҧѲҸáԨä
зǧҳԪ
¹ҳԪŢ
3120100608420Ǵèѳ
Ǵèѳ

01-001-BT

Ǵ SQR
һд
Ҵ 250
@20.-
( 210
)
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

4.75x4.75x15

01-002-BT

Ǵ PET ẹ
һд
Ҵ 220
@17.-
( 192 )

ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3.5x5x15.5cm.

01-003-BT

Ǵ PET ẹ

Ҵ 220
@10.-
( 192 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

3.5x5x15.5cm.

01-004-BT

Ǵ PET ẹ
տǪغԹ
Ҵ 200
@12.-
( 200 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

3.5x6.5x17cm.

01-005-BT

Ǵç
20.
Ҵ 60
@19.-
( 500 )

ҨѴ 15 .
EMS = 562.-
ʴ = 230.-

4.5x11.25cm.

01-006-BT

Ǵʺ
һҡ
Ҵ 200
@20.-
( 224 )

ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

4.5x22cm.

01-007-BT

Ǵ PVC
һ
Ҵ 100
@19.-
( 200 )

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

3.5x12.5cm.

01-008-BT

Ǵ PVC

Ҵ 270
@16.-
( 196 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

3.5x5x16cm.

01-009-BT

Ǵ PE Ǣ

Ҵ 220
@8.50
( 20 0)

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x18.5cm.

01-010-BT

Ǵ RCN PVC
Press
Ҵ 250
@14.-
( 180 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x17.5cm.

01-011-BT

Ǵ CP Ѵ
24.
Ҵ 200
@18.-
( 220 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x17.5cm.

01-012-BT 
Ǵ RCN PVC
Press
Ҵ 250
@14.-
( 180 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x17.5cm.

01-013-BT

Ǵ CP Ѵ
Press
Ҵ 200
@15.-
( 220 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x17.5cm.

01-014-BT
Ǵ PET Ѵ
һҡ
Ҵ 400
@17.-
( 136 )

ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5.75x19.5cm.

01-015-BT

Ǵ PVC

Ҵ 120
@8.50
( 500 )

ҨѴ 18 .
EMS = 607.-
ʴ = 275.-

4x13cm.

01-016-BT
Ǵ PVC

Ҵ 120
@15.-
(
280 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

4x13cm.

01-017-BT

Ǵ No.24
һͺ
Ҵ 60
@19.-
( 500 )

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

3x13cm.
 

01-018-BT
Ǵ١ PETG
һд
Ҵ 200
@22.-
( 210 )

ҨѴ 15 .
EMS = 562.-
ʴ = 230.-

6x6x12.5

01-019-BT

Ǵ ST-PVC
һҡ
Ҵ 300
@18.-
(
168 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

7x11.5cm.
 

01-020-BT

Ǵ ST-PVC
һҡ
Ҵ 500
@20.-
(
120 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

8x13cm.
 

01-021-BT 
Ǵ

Ҵ 8ի.
@13.-
( 300 )

ҨѴ 2 .
EMS = 97.-
ʴ = 35.-

2x12cm.

01-022-BT

Ǵ PEѴ
Թ/ͧ
Ҵ 40
@19.-
( 500 )

ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3.25x11.5cm.

01-023-BT 
Ǵ RCN PETG
һд
Ҵ 250
@20.-
( 300 )

ҨѴ 15 .
EMS = 562.-
ʴ = 230.-

4.5x18cm.

01-024-BT

Ǵ PEѴ
Թ
Ҵ 40
@21.-
( 500 )

ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3.25x11.5cm.

01-025-BT

Ǵ SQR PVC

Ҵ 120
@10.-
( 416 )

ҨѴ 15 .
EMS = 562.-
ʴ = 230.-

4x4x10.5cm.

01-026-BT
Ǵ PET
ҿԻ
Ҵ 400
@10.50
( 136 )

ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5.75x19.5cm.

01-027-BT

Ǵ No.24
ҪغԹҹ
Ҵ 200
@26.-
( 100 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

4.75x16.5cm.

01-028-BT
Ǵ RCN PETG
һ
Ҵ 60
@14.-
( 600 )

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

3x14.5cm.

01-029-BT 
Ǵ SQR PETG
һд
Ҵ 120
@16.-
( 400 )

ҨѴ 13 .
EMS = 532.-
ʴ = 200.-

4x4x12cm.

01-030-BT

Ǵ SQR
һͺԹ
Ҵ 60
@20.-
( 450 )

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

3.5x3.5x9.5cm.

01-031-BT
Ǵ OOP!

Ҵ 100
@19.-
( 300 )

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

4.75x11.5cm.

01-032-BT

Ǵ PETG

Ҵ 250
@18.-
( 190 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x18cm.

01-033-BT

Ǵ PETG
һд
Ҵ 250
@20.-
( 190 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x18cm.

01-034-BT

Ǵ SQR PETG

Ҵ 120
@13.-
( 400 )

ҨѴ 12 .
EMS = 517.-
ʴ = 185.-

4x4x10.5cm.

01-035-BT
Ǵ SQR PETG

Ҵ 60
@10.50
( 792 )

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

3.5x3.5x7cm.

01-036-BT

Ǵ PVC
һд
Ҵ 120
@14.-
( 378 )

ҨѴ 13 .
EMS = 532.-
ʴ = 200.-

4x12cm.

01-037-BT
Ǵ PVC

Ҵ 120
@8.50
(
280 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4x11.5cm.

01-038-BT

Ǵᨡѹ

Ҵ 100
@11.-
(觼Ե 3,000 )

3.25x12cm.
01-039-BT
Ǵᨡѹ

Ҵ 100
@6.-
(觼Ե 3,000 )

3.25x10.5cm.
01-040-BT

Ǵ PET (S)
һ
Ҵ 250
@15.-
( 120 )

ҨѴ 12 .
EMS = 517.-
ʴ = 185.-

5x19cm.
 

01-041-BT

Ǵ ST-PET
һд
Ҵ 300
@19.-
( 160 )

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

7x11.5cm.

01-042-BT

Ǵ ST-PET
һд
Ҵ 500
@22.-
( 160 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

8x13cm.


01-043-BT

Ǵʺ
Ҵ 2
Ҵ 200
@22.-
( 225 )

ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

4.5x23cm.


01-047-BT
ǴͿ
һ
Ҵ 50
@29.-
( 100 )

ҨѴ 3 .
EMS = 137.-
ʴ = 50.-

5x14.5cm.

01-049-BT

Ǵ͹
١
Ҵ 100
@12.-
( 100 )

ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-

4x12cm.

01-050-BT

ǴԻ
ǡ/ѹ
Ҵ 3 ի.
@18.-
( 100 )

ҨѴ 1 .
EMS = 67.-
ʴ = 20.-

1.25x12.5cm.

01-052-BT
Ǵ PEѴ
һ
Ҵ 40
@7.-
( 500 )

ҨѴ 5 .

EMS = 217.-
ʴ = 80.-

3.25x9cm.

01-053-BT

Ǵ PEѴ
һǤͺ
Ҵ 40
@15.-
( 500 )

ҨѴ 10 .

EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3.25x11.5cm.

01-054-BT

Ǵ PEѴ
ͧ
Ҵ 40
@19.-
( 500 )

ҨѴ 10 .

EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3.25x11.5cm.

01-055-BT

Ǵ PEѴ
һԹ
Ҵ 40
@20.-
( 500 )

ҨѴ 10 .

EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3.25x11.5cm.

01-056-BT

Ǵ PEѴ
һԹ K.ͧ
Ҵ 40
@21.-
( 500 )

ҨѴ 10 .

EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3.25x11.5cm.

01-057-BT
Ǵẹ
ҿԻ
Ҵ 60
@6.50
( 300 )

ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-
2.5x5x10cm.

01-058-BT

Ǵ PET-D

Ҵ 100
@15.-
( 500 )

ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-

3.95x15cm.

01-059-BT

Ǵ PET-D
һ
Ҵ 100
@17.-
( 500 )

ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-

3.95x13.5cm.

01-060-BT

Ǵ PET-D

Ҵ 100
@10.-
( 500 )

ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-

3.95x13cm.

01-061-BT

Ǵ PET-D

Ҵ 100
@10.50
( 500 )

ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-

3.95x12cm.
 

01-063-BT
Ǵ١й

Ҵ 50
@9.-
( 500 )

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

5x6.5cm.

01-064-BT
ʺժ
Թ
Ҵ 200
@14.-
( 225 )

ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5x20.25cm.

01-065-BT
Ǵ Body
տ
Ҵ 100
@9.-
(觼Ե 3,000 )
4.5x10.5cm.
01-066-BT
Ǵ Body
Press غԹ
Ҵ 250
@17.-
(觼Ե 3,000 )

5.5x14.5cm.

01-067-BT
Ǵ Body-PETG
һ
Ҵ 500
@18.-
(觼Ե 10,000 )

7x17cm.
01-068-BT
Ǵ SQR PETG

Ҵ 60
@9.-
( 450 )

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

3.5x3.5x7cm.

01-069-BT
Ǵ OOP!
տ K. Թ
Ҵ 120
@10.50
(觼Ե 3,000 )

5x9.5cm.
01-070-BT
Ǵд
տǪغԹ
Ҵ 150
@14.-
(觼Ե 3,000 )

6x9cm.

01-071-BT
Ǵ SQR PETG
ҿԻ
Ҵ 200
@12.-
(觼Ե 3,000 )

5.75x5.75x10
01-072-BT
Ǵ SQR PETG
һ
Ҵ 500
@29.-
( 192
)
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

7x7x15cm.


01-073-BT
ǴPET RY
һ 33.
Ҵ 1,000ի.
@29.-
( 168 )
ҨѴ 15 .
EMS = 562.-
ʴ = 230.-

6.5x9.5x22.5

01-074-BT
ǴPP RY
һ 33.
Ҵ 1,000ի.
@22.-
( 112 )
ҨѴ 13 .
EMS = 532.-
ʴ = 200.-

6.5x9.5x22.5

01-075-BT
Ǵʺ

Ҵ 60
@8.50
( 500 )
ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

3.25x13cm.

01-076-BT
Ǵ CP
ʹ
Ҵ 200
@11.50
( 230 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

4.25x18.25cm.

01-077-BT
Ǵ١

@12.-
(觼Ե 5,000)
12.5x13.5cm.

01-078-BT
Ǵ١

@18.-
(觼Ե 5,000)
12.5x21cm.

01-079-BT

Ǵ PET

Ҵ 250
@8.50
( 240
)
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

5.5x16.5cm.

01-080-BT

Ǵ PET

Ҵ 500
@10.-
( 234 )

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

6.5x18cm.

01-081-BT

Ǵ PET ẹ

Ҵ 250
@9.50
( 250
)
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

3.5x6.5x17cm.

01-082-BT

Ǵ PET ٧

Ҵ 250
@18.-
( 100
)
ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

5x20.5cm.

01-083-BT

Ǵ PET

Ҵ 75
@17.-
( 100 )

ҨѴ 3 .
EMS = 137.-
ʴ = 50.-

3.5x14cm.
 

01-084-BT

Ǵʻ

Ҵ 90
@9.50
( 180 )

١Ѻͧͧ

3.5x16.5cm.


01-085-BT

ǴǢ

Ҵ 30
@27.-
( 100 )

١Ѻͧͧ

3x4x11cm.


01-086-BT

ǴǢ

Ҵ 50
@30.-
( 100 )

١Ѻͧͧ

3.5x4.5x12.5cm.01-090-BT 
Ǵ No.3
ҿԻ
Ҵ 250
@9.-
(觼Ե 3,000 )
0x0cm.01-091-BT 

Ǵç PETE
ҿԻ
Ҵ 250
@12.-
( 192
)
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

0x0cm.
 

01-092-BT

Ǵ VR-PVC
ҿԻ
Ҵ 120
@10.-
( 420
)
ҨѴ 15 .
EMS = 562.-
ʴ = 230.-

0x0cm.
 

01-093-BT 

Ǵ BSB-PVC
ͷ
Ҵ 35
@5.-
(觼Ե 5,000 )
0x0cm.
01-094-BT

Ǵç
һ
Ҵ 30
@5.-
(觼Ե 5,000 )
0x0cm.
01-095-BT 
ǴçǴ

Ҵ 150
@19.-
( 100 )

ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-

4x20cm.
 


01-096-BT 
Ǵ ST-PET
һͺͧ
Ҵ 300
@20.-
( 160 )

ҨѴ 6 .
EMS = 267-
ʴ = 95.-

7x13cm.
 

01-097-BT
Ǵ PET
һͺԹ
Ҵ 250
@22.-
( 100 )

ҨѴ 8 .
EMS = 267.-
ʴ = 125.-

5.5x15cm.  

01-100-BT
Ǵᨡѹ
һҴԹ
Ҵ 100
@19.-
( 200 )

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

3.5x12.5cm.

01-101-BT

Ǵ PET
һд
Ҵ 120
@17.-
( 500 )

ҨѴ 18 .
EMS = 607.-
ʴ = 275.-

4x13cm.


01-102-BT
Ǵ PE Ǣ
һͺԹ
Ҵ 220
@16.-
( 200 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x18.5cm.01-103-BT
Ǵ PE Ǣ
Press غԹ
Ҵ 220
@15.-
( 200 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x18cm.
 

01-105-BT

Ǵ PE ֺ
һ
Ҵ 120
@15.-
( 280 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

4x14.5cm.

01-106-BT
Ǵ PET (S)

Ҵ 250

@10.-
( 120 )

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

5.5x15.5cm.


01-107-BT
Ǵ PET (S)
տ
Ҵ 250

@12.-
( 120 )

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

5.5x15.5cm.
 

01-108-BT
Ǵ HRK-PETG
һ
Ҵ 270
@19.-
( 162 )

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

6x13cm.
    

01-109-BT

Ǵ HRK-PVC

Ҵ 270
@22.-
( 150 )

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

6x15cm.
     

01-110-BT
Ǵ Body-PETG
һ
Ҵ 500
@24.-
( 160 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

7x17cm.


01-111-BT
Ǵ Body-PVC

Ҵ 500
@24.-
( 160 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

7x16cm.
 

01-112-BT
Ǵ Body-PET

Ҵ 500
@24.-
( 160 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

7x16cm.
  

01-113-BT

Ǵ SQR

Ҵ 250
@21.-
( 210
)
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

4.75x4.75x13 

01-114-BT
Ǵ PE Ǣ

Ҵ 220
@14.-
( 200 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x20.5cm.


01-115-BT
Ǵ PE Ǣ
һ
Ҵ 220
@16.-
( 200 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x20.5cm.


01-116-BT
ǴPP
33.
Ҵ 1,000ի
.@16.-
( 112 )

ҨѴ 13 .
EMS = 532.-
ʴ = 200.-

6.5x9.5x20.5
  

01-117-BT

ǴPET
33.
Ҵ 1,000ի.
@18.-
( 168 )

ҨѴ 15 .
EMS = 562.-
ʴ = 230.-

6.5x9.5x21cm.

01-118-BT

ǴPET
տǪغԹ
Ҵ 500 ի.
@18.-
( 100 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

5.5x8x16.5cm.


01-119-BT

Ǵ SQR-PET
33.
Ҵ 500 ի.
@17.-
( 100 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

7x7x13cm.   

01-120-BT

Ǵ CP Ѵ

Ҵ 200 ի.
@21.-
( 200 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x18.5cm.
 

01-121-BT

Ǵʺ
ҿԻҴԹ
Ҵ 220 ի.
@8.-
( 1,000)
ҨѴ 40 .
EMS = 1,700.-
ʴ = 630.-
 
5x17cm.     

01-122-BT

Ǵ PET

Ҵ 160ml.
@19.-
( 100 )

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

4x4x16.5cm. 

01-123-BT

Ǵ PET-SQR
һͺԹ
Ҵ 200ml.
@20.-
( 100 )

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

4x4x20.5cm.
 

01-124-BT

Ǵ PE
һͺԧԹ
Ҵ 220ml.
@17.50
( 200 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

4.5x20cm.

01-125-BT

Ǵ PET Цѧ
һͺԹ
Ҵ 250ml.
@20.-
( 100 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

6x17cm.

01-126-BT

ǴԴ
ͺԹ
Ҵ 100ml.
@29.-

( 100 )

ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-

3.5x5.5x14.5cm.


01-127-BT

ǴԴ
ͺҴ
Ҵ 100ml.
@29.-
( 100 )
ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-

3.5x5.5x14.5cm.
  

01-128-BT

Ǵ PET Ѵ
ͺԹ
Ҵ 120ml.
@20.-
( 100 )
ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-

4x16cm.

01-129-BT

Ǵ PET
ҿԻ
Ҵ 360ml.
@9.50
( 136 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

6x20cm.

01-130-BT

Ǵ PE
ҿԻҴԹ
Ҵ 250ml.
@11.50
( 100 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

6x14cm.


01-131-BT

Ǵ PE ẹ
һ
Ҵ 500ml.
@19.-
( 144 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5.5x9.5x17.5cm.


01-132-BT

Ǵʵԡ

Ҵ 20ml.
@16.-
( 300 )

ҨѴ 3 .
EMS = 137.-
ʴ = 50.-

2.5x10cm.

01-133-BT

Ǵ

Ҵ 60ml.
@11.-

( 100 )
ҨѴ 3 .
EMS = 137.-
ʴ = 50.-

3x12cm.

01-134-BT

Ǵʵԡʻ

Ҵ 90ml.
@11.-

( 100 )

ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-

3.5x17cm.


01-135-BT

Ǵ MR
ҿԻ
Ҵ 200ml.
@12.50
( 180 )

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

4.5x16cm. 

01-136-BT

Ǵ

Ҵ 60ml.
@22.-
( 100 )

ҨѴ 3 .
EMS = 137.-
ʴ = 50.-

3.5x12cm.

01-137-BT

Ǵ

Ҵ 60ml.
@22.-
( 100 )

ҨѴ 3 .
EMS = 137.-
ʴ = 50.-

3.5x12cm.

01-138-BT

Ǵ PCN PETE
Press غԹ
Ҵ 250ml.
@15.-
( 190 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

5x19cm.


01-139-BT

Ǵ
19-F
Ҵ 60ml.
@20.-
(觼Ե 10,000 )

3x16cm.

01-140-BT

Ǵ ST ҡҧ

Ҵ 500ml.
@14.50
( 180 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

8x13.5cm.

01-141-BT

Ǵ PET-D
Locetan
Ҵ 100ml.
@13.50
( 500 )

ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-

3.75x13cm.

01-142-BT

Ǵ HRK ժ
տǪغԹ
Ҵ 270
@16.-
( 162 )

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

6x12.5cm.


01-143-BT

Ǵ HRK ժ

Ҵ 270
@18.-
( 162 )

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

6x15.5cm.


01-144-BT

ǴŹ
ǤҴ
Ҵ 50ml.
@10.-
( 200 )

ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 95.-

3.5x9.5cm.

01-145-BT

Ǵչ

Ҵ 50ml.
@8.-
(觼Ե 5,000 )

4x8.5cm.
01-146-BT

ǴŹ
ǤҴͧ
Ҵ 100ml.
@12.-
( 200 )

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

4.5x10cm.


01-147-BT

Ǵʺ
ҿԻҴͧ
Ҵ 60ml.
@6.50
( 1,000 )
ҨѴ 12 .
EMS = 517.-
ʴ = 185.-

3x4x10.5cm.


01-148-BT

Ǵʺٷֺ
ҿԻ
Ҵ 120ml.
@7.-
( 1,000 )
ҨѴ 30 .
EMS = 1,272.-
ʴ = 460.-

3.25x6x21.5cm.

01-149-BT

ǴʺǷֺ
ҿԻ
Ҵ 120ml.
@7.-

( 1,000 )
ҨѴ 30 .
EMS = 1,272.-
ʴ = 460.-

3.25x5x13.25cm.


01-150-BT

Ǵѹ/
һ
Ҵ 400ml.
@17.-
( 120 )

ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5x7x21.5cm.


01-151-BT

Ǵ CP ҡѴ
Press غԧԹ
Ҵ 200ml.
@17.-
( 200 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x19cm. 

01-152-BT

Ǵ PET
Regular
Ҵ 250ml.
@15.-
( 120 )
ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

5x19.5cm. 

01-153-BT

ǴʺǢ
ҿԻҴԹ/ͧ
Ҵ 60ml.
@6.50
( 1,000 )
ҨѴ 12 .
EMS = 517.-
ʴ = 185.-

3x4x10.75cm.


01-154-BT

Ǵç¢

Ҵ 60ml.
@16.-
( 500 )

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

4.5x12.75cm. 


01-155-BT

Ǵ PETG-VRժ

Ҵ 50ml.
@10.-
( 800 )

ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3.25x9.25cm. 

01-156-BT

Ǵ PE ҡ᤺

Ҵ 60ml.
@8.50
( 200 )
ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-

3.5x12.5cm. 

01-157-BT

Ǵ PE Ѵ
Press
Ҵ 40ml.
@10.-

( 500 )

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

3.25x9.5cm. .

01-158-BT

Ǵ PETG ᨡѹ
ҿԻ
Ҵ 50ml.
@10.-
( 670 )

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

4x12cm. 

01-159-BT

Ǵ

Ҵ 75ml.
@7.-
( 1,000 )
ҨѴ 12 .
EMS = 517.-
ʴ = 185.-

4.25x8cm. 

01-160-BT

Ǵ PE ǧ
ҿԻҴԹ
Ҵ 120ml.
@7.50
( 1,000 )
ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-

4x13.5cm. 

01-161-BT

Ǵʺ P
ҿԻҴԹ
Ҵ 240ml.
@8.50
( 1,000 )
ҨѴ 30 .
EMS = 1,272.-
ʴ = 460.-

4x6.5x17.5cm. 

01-162-BT

ǴʺǢ
ҿԻҴԹ
Ҵ 120ml.
@7.50
( 1,000 )
ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-

3.25x5x13.5cm.

01-163-BT

Ǵ PETG Ǣʹ
Press
Ҵ 60ml.
@12.-
( 500 )

ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

4x11cm. 

01-164-BT

Ǵ OOP-PVC

Ҵ 120ml.
@10.-
( 250 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

5x9.5cm. 

01-165-BT

Ǵ PE
ҿԻ
Ҵ 300ml.
@9.-
( 1,000 )
ҨѴ 30 .
EMS = 1,272.-
ʴ = 460.-

4.75x23cm. 

01-166-BT

Ǵ RCN-PETG
ԹҴ2
Ҵ 60ml.
@22.-

( 450 )
ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

3x14.75cm. 


01-167-BT

Ǵ PVC VR
ҿԻҴԹ/ͧ
Ҵ 120ml.
@9.-

( 280 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4x14cm. 


01-168-BT

Ǵ SQR-PVC
һͺԹ
Ҵ 250ml.
@23.-

( 210 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

4.5x4.5x18cm.


01-169-BT

Ǵ SQR-PVC
ҿԻ
Ҵ 250ml.
@12.50
(觼Ե 3,150 )

4.5x4.5x15.5cm.
01-170-BT

Ǵ SQR-PVC
һͺԹ
Ҵ 120ml.
@19.50
( 300)

ҨѴ 12 .
EMS = 517.-
ʴ = 185.-
4x4x13.5cm. 

01-171-BT

Ǵ SQR

Ҵ 200ml.
@15.-
( 150 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

4x4x20.5cm.

01-172-BT

ǴǢʹ
ҿԻ
Ҵ 120ml.
@13.-
( 300 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

4.5x12.5cm. 


01-173-BT

Ǵ PVC-VR
һͧҴ 2
Ҵ 120ml.
@19.-
( 378 )

ҨѴ 12 .
EMS = 517.-
ʴ = 185.-

4x15cm. 


01-174-BT

Ǵ PET
ͧ
Ҵ 100ml.
@19.-
( 171 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

4x15.5cm.  

01-175-BT

Ǵ PET
һͧ
Ҵ 100ml.
@19.-
( 171 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

3.75x15.25cm. 


01-179-BT

Ǵ PVC
ͧ/Թ
Ҵ 120ml.
@17.-
( 378 )

ҨѴ 12 .
EMS = 517.-
ʴ = 185.-

4x16cm.  


01-180-BT

Ǵ MRC ẹ
տǪغԹ
Ҵ 200ml.
@13.50
( 200 )

ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

3.25x7.5x15cm.  


01-181-BT

Ǵ PVC
Ƿͧ
Ҵ 120ml.
@15.-
( 420 )

ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

4x15cm.  
 
01-182-BT

Ǵ PE-RCN
һҴԹ
Ҵ 60ml.
@19.-
( 200 )
ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

3.25x14cm.   


01-183-BT

Ǵ PE Ƿֺ

Ҵ 120ml.
@8.50
( 280 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

4x13.25cm. 


01-184-BT

Ǵ SR-500

Ҵ 500ml.
@16.-
( 192 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

5x9x20cm. 


01-185-BT

Ǵ Body-PVC

Ҵ 500ml.
@16.-
( 160 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

7x16cm. 
 
01-186-BT

ǴǢʹ
һд
Ҵ 120ml.
@17.-

( 300 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x13.5cm.  


01-187-BT

ǴŹ
ǤҴԹ
Ҵ 150ml.
@11.-
( 500 )

ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-

4.5x14cm. 


01-188-BT

Ǵ PE-RCN
һԹͺ
Ҵ 60ml.
@19.-
( 200 )

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

4.5x14cm. 


01-189-BT

Ǵ SQR-PVC
Ҵ,,,ͧ,
Ҵ 120ml.
@10.50
( 416 )

ҨѴ 15 .
EMS = 562.-
ʴ = 230.-

4x4x13.5cm. 
 
01-190-BT

Ǵ PETG
Ҵ,,,ͧ,
Ҵ 100ml.
@9.-
(觼Ե 5,000 )

ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-

4x15cm.  


01-191-BT

Ǵ HRK-PVC
Ҵ,,,ͧ,
Ҵ 270ml.
@12.50
( 162 )

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

6x15.5cm. 


01-192-BT

Ǵ PET-D
ͤշҹ
Ҵ 100ml.
@30.-
( 500)

ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-

4x13cm. 


01-193-BT

Ǵ
ͤշҹ
Ҵ 500ml.
@12.-
( 156 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

8x20.5cm. 
 
01-194-BT

Ǵ MRC
ҿԻ
Ҵ 200ml.
@12.-

( 200 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

3x7.5x15.5cm.  


01-195-BT
Ǵ HRK-PET
ҿԻ
Ҵ 270ml.
@19.-
( 162 )
ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

6x13cm. 


01-196-BT

Ǵ PET-OOP
һ
Ҵ 120ml.
@17.-
( 308 )

ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

5x5cm. 


01-197-BT

Ǵ PET Ѵ
һ
Ҵ 1,000ml.
@26.-
( 100 )

ҨѴ 15 .
EMS = 562.-
ʴ = 230.-

9x24cm. 
 
01-198-BT

Ǵ⺡
һҡ
Ҵ 270ml.
@20.-
( 168 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x7x15cm. 

 
01-199-BT
Ǵᨡѹ PET
ҿԻ K.Թ
Ҵ 150ml.
@17.-
( 280 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

3x12.5x4.5 


01-200-BT

Ǵᨡѹ PET

Ҵ 150ml.
@19.-
( 280 )
ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

3x12.5x3.5

 
01-201-BT

Ǵ BS-016
ҿԻ
Ҵ 100ml.
@8.50
( 500 )

ҨѴ 15 .
EMS = 562.-
ʴ = 230.-

3.5x6x12cm. 
 
01-203-BT

Ǵ

Ҵ 250ml.
@17.-

( 200 )

ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-
4x7x16cm. 


01-204-BT
Ǵ PETG-SQR
ҿԻ
Ҵ 60ml.
@9.-
( 450 )

ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

3.5x3.5x8cm. 


01-205-BT
Ǵ ST-PET

Ҵ 300ml.
@26.-
( 100 )
ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

7x12.5cm. 


01-206-BT
Ǵᨡѹ PETG
һԹͺ
Ҵ 150ml.
@23.-
( 280 )
ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

3x14x3.5

01-207-BT

Ǵᨡѹ PET
һԹ
Ҵ 150ml.
@22.-

( 280 )
ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

3x14x3.5


01-208-BT
Ǵ PE Ƿֺ
Press غԹ
Ҵ 120ml.
@16.-
( 200 )

ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

4x13.25cm.


01-210-BT
Ǵ ()
Ҵ 250ml.
Ҥͺ
5x6x20cm. 


01-211-BT
Ǵ (ǧ, ͧ)
Ҵ 250ml.
Ҥͺ
5x6x20cm. 


01-215-BT

Ǵ PET
һ//
Ҵ 500cc.
@19.-

( 100 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5.5x8x18cm.

01-216-BT
Ǵ SQR-PET
ǢͺԹͺ
Ҵ 200ml.
@22.-
( 200 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5.5x5.5x11cm.
01-219-BT
Ǵ MRC ẹ
һд//
Ҵ 200ml.
@20.-
( 200 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3.25x7x16.5cm.

01-220-BT
Ǵ RCN-PVC
һд
Ҵ 250ml.
@20.-

( 180 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5x21cm.


01-221-BT

Ǵ SQR-PET
һ//
Ҵ 200ml.
@20.-

( 200 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5.5x5.5x11cm.


01-222-BT

Ǵ PE
һ
Ҵ 120ml.
@10.-
( 280 )
ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

4x15cm.

01-223-BT

Ǵ PE
һ
Ҵ 220ml.
@11.-

( 200 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x19.5cm.

01-224-BT

Ǵ PE

Ҵ 220ml.
@19.-

( 200 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

4.5x23cm.

01-228-BT

Ǵ͹
һ//
Ҵ 450ml.
@19.-

( 105 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

6.5x20cm.

01-232-BT
Ǵ PET ẹ
/
Ҵ 45ml.
@15.-

( 500 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

0x0cm.


01-234-BT

Ǵ͹ժ
һ//
Ҵ 450ml.
@21.-

( 105 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

6.5x20cm..


01-235-BT

Ǵ PET-OOP
һ//
Ҵ 120ml.
@17.-

( 308 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

5x11cm.

01-236-BT

Ǵ

Ҵ 45ml.
@7.50

( 500 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

0x0cm.

01-237-BT

Ǵ PET-OOP
һ//
Ҵ 120ml.
@17.-
( 308 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

5x13cm.

01-237-BT

Ǵ PET-OOP
һ//
Ҵ 120ml.
@17.-
( 308 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

5x13cm.

01-237-BT

Ǵ PET-OOP
һ//
Ҵ 120ml.
@17.-
( 308 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

5x13cm.

01-238-BT

Ǵ PET-OOP
//
Ҵ 120ml.
@17.-
( 308 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

5x12cm.

01-238-BT

Ǵ PET-OOP
//
Ҵ 120ml.
@17.-
( 308 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

5x12cm.


01-238-BT

Ǵ PET-OOP
//
Ҵ 120ml.
@17.-
( 308 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

5x12cm.


01-239-BT

Ǵ PET-OOP

Ҵ 120ml.
@10.-

( 308 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5x9.5cm.

01-239-BT

Ǵ PET-OOP

Ҵ 120ml.
@10.-

( 308 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5x9.5cm.

01-239-BT

Ǵ PET-OOP

Ҵ 120ml.
@10.-

( 308 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5x9.5cm.

01-242-BT

Ǵᨡѹ

Ҵ 150ml.
@10.-
( 280 )
ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

3.5x12cm.


01-243-BT

Ǵᨡѹ
һͺͧ
Ҵ 150ml.
@22.-

( 280 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3.5x14cm.

01-247-BT

Ǵᨡѹ
һ//
Ҵ 150ml.
@20.-

( 280 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3.5x15cm.

01-250-BT

Ǵ DIVA
һ//
Ҵ 300ml.
@19.-
( 135 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

6x6x15cm.


01-251-BT

Ǵ DIVA
һͺͧ
Ҵ 300ml.
@22.-
( 135 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

6x6x15cm.


01-252-BT
Ǵ DIVA

Ҵ 300ml.
@15.-

( 135 )
ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

6x6x12cm.

01-253-BT

Ǵᨡѹ
Ŵ/
Ҵ 150ml.
@12.-

( 280 )
ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

3.5x12.5cm.

01-254-BT

Ǵᨡѹ
տǪغԹ
Ҵ 150ml.
@14.-
( 280 )
ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

3.5x12cm.


01-258-BT

Ǵ PET ç
һ (Ǫش)
Ҵ 250ml.
@19.-

( 192 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

3.5x5x19cm.


01-259-BT

Ǵ PET ç
(Ǫش)
Ҵ 250ml.
@18.-

( 192 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

3.5x5x18.5cm.

01-260-BT

Ǵ PET ẹ
һͺͧ
Ҵ 250ml.
@22.-
( 192 )
ҨѴ 11 .
EMS = 502.-
ʴ = 170.-

3.5x5x18cm.

01-262-BT

Ǵ HRK-PVC
һ
Ҵ 270ml.
@20.-

( 150 )
ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

6x15cm.


01-263-BT

Ǵʺ
ҿԻҴԹ
Ҵ 240ml.
@8.50
( 100 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

0x0cm.


01-264-BT
Ǵ SQR
һǤͺԹ
Ҵ 200ml.
@20.-

( 100 )
ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

4x4x20cm.

01-265-BT

Ǵ SQR
һǤͺԹ
Ҵ 200ml.
@20.-

( 100 )
ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

4x4x20cm.

01-266-BT

Ǵ PET ç
һͺԧԹҹ
Ҵ 250ml.
@22.-

( 192 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3.5x5x18cm.


01-267-BT

Ǵ PET-BODY

Ҵ 100ml.
@10.-

( 300 )
ҨѴ 7 .
EMS = 317.-
ʴ = 110.-

4.5x10cm.


01-268-BT

Ǵ PET ٧

Ҵ 100ml.
@9.-

( 171 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4x11cm.

01-269-BT

Ǵ PET
տǢ/
Ҵ 500cc.
@17.-

( 120 )
ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

7x7x13cm.


01-270-BT

Ǵ RCN-PET
һ//
Ҵ 250ml.
@20.-
( 190 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

5x22cm.


01-271-BT

Ǵ PET
һ (Ǫش)
Ҵ 500cc.
@20.-
( 100 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5.5x8x18cm.

01-272-BT

Ǵ CP Ѵժ
һ
Ҵ 200ml.
@20.-
( 200 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4x19cm.

01-273-BT

Ǵ CP ҡѴ
Ţ/
Ҵ 200ml.
@14.-

( 200 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x18cm.

01-274-BT

Ǵ CP ҡѴ
ҿԻͤշҹ
Ҵ 200ml.
@16.-

( 200 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4.5x18cm.


01-275-BT

Ǵ͹
ǺԴҴ
Ҵ 450ml.
@10.-

( 105 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

6.5x17cm.


01-277-BT

Ǵ PET-D
//
Ҵ 100ml.
@17.-
( 500 )
ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-

3.95x15cm.

01-278-BT

Ǵ
Ǥ
Ҵ 30ml.
@8.50

( 100 )
ҨѴ 9 .
EMS = 427.-
ʴ = 140.-

4x6.5cm.

01-280-BT

Ǵ SQR-PET
һ (Ǫش)
Ҵ 270ml
@22.-
( 196 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

0x0cm.


01-281-BT

Ǵ PET-OOP
һ
Ҵ 120ml.
@11.-

( 308 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5x12cm.


01-281-BT

Ǵ PET-OOP
һ
Ҵ 120ml.
@11.-

( 308 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5x12cm.

01-281-BT

Ǵ PET-OOP
һ
Ҵ 120ml.
@11.-
( 308 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5x12cm.

01-281-BT

Ǵ PET-OOP
һ
Ҵ 120ml.
@11.-
( 308 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

5x12cm.

01-286-BT

Ǵ PET-RCN
׹ (Ǫش)
Ҵ 250ml.
@20.-
( 216 )
ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-

5x12cm.

01-287-BT

Ǵ PVC ҡѴ
ͺ
Ҵ 30ml.
@12.-
( 1,000 )
ҨѴ 10 .
EMS = 487.-
ʴ = 155.-

3x11cm.

01-288-BT

Ǵ PET-HRK
һ ST (Ǫش)
Ҵ 250ml.
@21.-
( 150 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-
   
6x17cm.

01-289-BT

Ǵ PET-BODY
һ ST (Ǫش)
Ҵ 200ml.
@21.-
( 180 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-
   
7x15cm.
01-290-BT
Ǵ PE ҡ᤺

Ҵ 120ml.
@9.-
( 240 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

4x14cm. 
01-292-BT
Ǵ LIP GLOSS
Ҵ
Ҵ 4cc.
@19.-
( 100 )
ҨѴ 1 .
EMS = 67.-
ʴ = 20.-

1.5x1.5x11.75cm

01-295-BT

Ǵ PET ͵Ѵ
60ml.
@15.-
( 100 )
ҨѴ 2 .
EMS = 97.-
ʴ = 35.-
   
3.5x13cm.

01-296-BT

Ǵ PET ͵Ѵ
125ml.
@17.-
( 100 )
ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-
   
4x16cm.
01-300-BT
Ǵ PVC ҡѴ
ҿԻç 120ml.
@10.-
( 153 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

4x13cm. 
01-303-BT
Ǵ PET RY
Ǣ 500ml.
@18.-
( 100 )
ҨѴ 8 .
EMS = 367.-
ʴ = 125.-

5.5x8x16.5cm.
  
01-304-BT
Ǵս

Ҵ 30ml.
@47.-
( 100 )
ҨѴ 3 .
EMS = 137.-
ʴ = 50.-

4x13cm. 
01-305-BT
Ǵ PB
һӤͺ
Ҵ 80ml.
@38.-
( 100 )
ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-
 
4x13.5cm. 

01-306-BT

Ǵ BS-016
һͺԹ

Ҵ 110ml.
@18.-
( 500 )
ҨѴ 16 .
EMS = 577.-
ʴ = 245.-
   
3.5x6x14cm.
 
01-307-BT

Ǵ SQR
ҿԻ

Ҵ 120ml.
Ҥͺ 
4x4x12cm.
 
01-308-BT

Ǵ ST PET
ҿԻ

Ҵ 150ml.
Ҥͺ 
5.5x11cm.

01-309-BT

Ǵ PET
տǢ

Ҵ 120ml.
Ҥͺ 
4x13.5cm.

01-310-BT

Ǵ PET Ѵ
(Ǫش)

Ҵ 100ml.
Ҥͺ 
3.5x15.5m.
 
01-311-BT

ǴѴչӵŷͧ
һͤ

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
4.5x21cm.

 
01-312-BT

Ǵ PET
ҿԻ

Ҵ 150ml.
Ҥͺ 
6x10cm.
 
01-313-BT

Ǵ PET
ҿԻ

Ҵ 150ml.
Ҥͺ 
6x10cm.

01-314-BT

Ǵ PET Ѵ
һͤ

Ҵ 300ml.
@18.-
( 162 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-
 
6.5x16cm.
 
01-315-BT

Ǵ PET ҡѴ
һд

Ҵ 1,000ml.
Ҥͺ 
9x21cm.
 
01-316-BT
Ǵ PETE
׹

Ҵ 250ml.
Ҥͺ 
5x20cm.

01-317-BT
Ǵ PET-LI
һ

Ҵ 120ml.
Ҥͺ 
4x17cm.

01-318-BT
Ǵ PET-LI

Ҵ 120ml.
Ҥͺ 
4x16.5cm.

01-319-BT
Ǵ PET-SA
һ

Ҵ 120ml.
Ҥͺ 
4x16cm.
 
01-320-BT
Ǵ PVC-SB
һ

Ҵ 270ml.
Ҥͺ 
3.5x5.5x20cm.

01-321-BT
Ǵ PVC-SB
һ

Ҵ 270ml.
Ҥͺ 
3.5x5.5x20cm.

01-321-BT
Ǵ PVC-SB
һ

Ҵ 270ml.
Ҥͺ 
3.5x5.5x20cm.

01-322-BT
Ǵ
һ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6x20cm.
 
01-323-BT
Ǵ
һ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6x20cm.

01-324-BT
Ǵᨡѹ
һд

Ҵ 250ml.
Ҥͺ 
4x18.5cm.

01-325-BT
Ǵᨡѹ
һ

Ҵ 250ml.
Ҥͺ 
4x18.5cm.

01-326-BT
ǴԹ͢
ҿԻ

Ҵ 150ml.
Ҥͺ 
4.75x21cm.
 
01-327-BT
Ǵ PET-SA

Ҵ 120ml.
Ҥͺ 
4x16cm.

01-328-BT
Ǵ PET Ѵ

Ҵ 100ml.
Ҥͺ 
4x14cm.

01-329-BT
Ǵ PET Ѵ

Ҵ 150ml.
Ҥͺ 
4x15.5cm.

01-330-BT
Ǵ CP Ѵ
һ

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
4.5x21.5cm.
 
01-330-BT
Ǵ CP Ѵ
һ

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
4.5x21.5cm.

01-331-BT
Ǵ CP Ѵ
һд

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
4.5x21cm.

01-332-BT
Ǵ CP Ѵ
һд

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
4x24cm.

01-333-BT
Ǵ CP Ѵ
һд

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
4x24cm.
 
01-334-BT
Ǵ PET-LU

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
4.5x4.5x22cm.

01-335--BT
Ǵ PET մ

Ҵ 120ml.
Ҥͺ 
4x16cm.

01-336-BT
Ǵ PET-KE
һд

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6.25x16.5cm.

01-337-BT
Ǵ PET-KE
һд

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6.25x16.5cm.
 
01-337-BT
Ǵ PET-KE
һд

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6.25x16.5cm.

01-338-BT
Ǵ PET-KE

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6.25x13cm.

01-339-BT
Ǵ PET-LK

Ҵ 150ml.
Ҥͺ 
5.5x11cm.

01-340-BT
Ǵ

Ҵ 130ml.
Ҥͺ 
5.5x17cm.
 
01-341-BT
Ǵ PET-HRK
һ

Ҵ 270ml.
Ҥͺ 
6x16cm.

01-342-BT
Ǵ BODY #18

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
5.5x14.5cm.

01-343-BT
Ǵ⪡ع
һ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
5.5x8x17cm.

01-344-BT
Ǵ PET-PR
ҿԻͤշҹ

Ҵ 160ml.
Ҥͺ 
4x18cm.
 
01-345-BT
Ǵ SQR-SB

Ҵ 120ml.
Ҥͺ 
4x4x13.5cm.

01-345-BT
Ǵ SQR-SB

Ҵ 120ml.
Ҥͺ 
4x4x13.5cm.

01-346-BT
Ǵд觹

Ҵ 150ml.
Ҥͺ 
6x11.5cm.

01-347-BT
Ǵд觹

Ҵ 150ml.
Ҥͺ 
6x11.5cm.
 
01-348-BT
Ǵ PET-SB
ʪغ

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
4x4x18cm.

01-349-BT
Ǵ PP-LUX
һ

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
4.5x6x22cm.

01-350-BT
Ǵẹ (,)
һ

Ҵ 250ml.
@20.-
( 162 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

4x6.5x18.5cm.

01-351-BT
Ǵẹ (,)

Ҵ 250ml.
@16.-
( 162 )
ҨѴ 4 .
EMS = 177.-
ʴ = 65.-

4x6.5x18.5cm.
 
01-352--BT
Ǵ PET
һ

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
4x4x18cm.

01-353-BT
Ǵ PET
һ

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
4x4x18cm.

01-354-BT
Ǵ PET-SJ
һ

Ҵ 300ml.
@22.-
( 115 )
ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

4x12x16cm.


01-355-BT
Ǵ PET-SJ
һ

Ҵ 300ml.
@22.-
( 115 )
ҨѴ 5 .
EMS = 217.-
ʴ = 80.-

4x12x16cm.
 
01-356-BT
Ǵ PET ⪡ع
һ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
5x8x15cm.

01-357-BT
Ǵ
һ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
4x8x20cm.

01-358-BT
Ǵ
һ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
4x8x20cm.

01-359-BT
Ǵ PP-LUX
»׹ 24mm.

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
4.5x6x23cm.
 
01-360-BT
ǴŹ
ǪغԧԹ

Ҵ 120ml.
Ҥͺ 
4.5x14cm.

01-361-BT
ǴŹ

Ҵ 50ml.
Ҥͺ 
3.5x9.5cm.


01-362-BT
Ǵ PET Ź
ǪغԧԹ

Ҵ 100ml.
Ҥͺ 
4x13cm.


01-363-BT
Ǵ PP Ƿֺ
һ

Ҵ 360ml.
Ҥͺ 
5.5x21cm.
 
01-364-BT
Ǵ PET
һд

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
5.5x17cm.

01-365-BT
Ǵ PET
һд

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
5.5x16.5cm.

01-366-BT
Ǵ PP Ѵ
ҿԻʹ

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
4.5x18cm.

01-367-BT
Ǵ PP Ѵ
ҿԻʹ

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
4.5x18cm.
 
01-368-BT
Ǵ PET-PO
һ

Ҵ 300ml.
@20.-
( 144 )
ҨѴ 6 .
EMS = 267.-
ʴ = 95.-

4.5x10x14cm.

01-369-BT
Ǵ PP-MR
ҿԻʹ

Ҵ 200ml.
Ҥͺ 
4.5x16cm.

01-370-BT
Ǵ PP-MR
ҿԻʹ

Ҵ 50ml.
Ҥͺ 
4.5x7.5cm.

01-371-BT
Ǵ PET й

Ҵ 150ml.
Ҥͺ 
6x8cm.
 
01-372-BT
Ǵ PET й
ҿԻ

Ҵ 150ml.
Ҥͺ 
6x.8.5cm.

01-373-BT
Ǵ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6x18cm.

01-374-BT
Ǵ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6x18cm.

01-375-BT
Ǵ PET-KE
һ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6.25x15cm.
 
01-376-BT
Ǵ PET-KE
һ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6.25x15cm.

01-376-BT
Ǵ PET-KE
һ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6.25x15cm.

01-376-BT
Ǵ PET-KE
һ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6.25x15cm.

01-376-BT
Ǵ PET-KE
һ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6.25x15cm.
 
01-376-BT
Ǵ PET-KE
һ

Ҵ 300ml.
Ҥͺ 
6.25x15cm.


01-377-BT
Ǵ PVC (ᴧ,)
һ

Ҵ 120ml.
Ҥͺ 
4x13cm.

   
       
       
 
˵ :
***觫͢鹵ӵʹǧ (...) ͧ¡***
***Թ觼Ե ¶֧ ԹҷռԵ stock ͧ觼Ե order ʹ鹵ӵǧ (...) ͧ¡***
- Ҥҷ駹Ҩա¹ŧ ԵͧҺǧ˹
- ҤŤ

 
Copyright © 2015 P2P SUPPLY | ҹշپ Ѿ
Website Designs by p2psupply.com