Your company name
Choose
your language:
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
สินค้า
วิธีการสั่งซื้อ
การจัดส่ง
ติดต่อเรา
หมวดหมู่สินค้าหลัก
หมวดหมู่สินค้าหลัก


บริการของร้าน
บริการของร้าน

บริการรับจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด


เว็บไซต์นี้ได้จดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับ
ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่
3120100608420


เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

Registered "ผู้ซื้อมั่นใจ ผู้ขายมีตัวตน"

เครื่องหมาย DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น เว็บร้านค้าออนไลน์ต่างๆ

ร้านค้าออนไลน์ที่มีเครื่องหมาย DBD Registered ดีอย่างไร

ร้านค้าออนไลน์ที่มีเครื่องหมาย DBD Registered ในเบื้องต้นถือได้ว่าเป็นร้านที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าร้านค้าออนไลน์ที่ไม่มีเครื่องหมายนี้ เนื่องจากการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้เครื่องหมาย DBD Registered มานั้น จำเป็นจะต้องยื่นเอกสารต่างๆเพื่อขอจดทะเบียน อาทิเช่น บัตรประชน ทะเบียนบ้าน ที่อยู่ แผนที่ตั้ง ชื่อเว็บไซต์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ขอจดทะเบียนมีตัวตนอยู่จริง เป็นเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวจริง การซื้อสินค้าจากเว็บที่มีเครื่องหมาย DBD Registered จึงสามารถมั่นใจได้ในเบื้องต้นว่าจะไม่ถูกผู้ขายเอาเปรียบ โกง หรือไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากผู้ขายมีตัวตนอยู่จริงๆ

วิธีตรวจสอบเว็บที่ทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วิธีตรวจสอบเว็บที่ทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ www.trustmarkthai.com ในคอลัมน์ค้นหาด้านขวามือให้เลือกค้นหา ชื่อเว็บไซต์ หลังจากนั้นกรอกชื่อเว็บไซต ์www.p2psupply.com ลงไปก็จะพบเว็บเรา 
Copyright © 2015 P2P SUPPLY | ร้านพีทูพี ซัพพลาย
Website Designs by p2psupply.com